• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home / Aktualności / Definicja „poważnego obrażenia”

  18
  maj
  Definicja „poważnego obrażenia”
  Definicja „poważnego obrażenia”
  • administrator
  • 0 Views
  • 0 komentarzy
  • No tags

  Definicja „poważnego obrażenia”

  Poważne obrażenie oznacza jakąkolwiek szkodę, fizyczną lub psychiczną, która skutkuje stałą lub długotrwałą niezdolnością do pracy.

  Obrażenie/uraz  może z czasem okazać się poważniejsze niż pierwotnie zakładano. Jeśli uraz nie został zgłoszony wcześniej, jako pracodawca musisz jak najszybciej powiadomić o nim Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet).

  Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) opracowała dziewięć punktów, które definiują pojęcie „poważnego obrażenia ciała”:

  • Uraz głowy / wstrząśnienie mózgu (z utratą przytomności i / lub innymi poważnymi konsekwencjami)
  • Uraz szkieletu [układu kostnego] (z wyjątkiem prostych pęknięć lub złamań palców u rąk lub nóg)
  • Urazy wewnętrzne (uszkodzenie narządów wewnętrznych, takich jak płuca, nerki, śledziona, etc.)
  • Utrata części ciała (amputacja części ciała np. kończyny lub jej części)
  • Zatrucie (z wystąpieniem niebezpieczeństwa trwałych problemów zdrowotnych- na przykład zatrucie siarkowodorem)
  • Utrata przytomności (wywołana działaniem czynników środowiska pracy- na przykład niedobór tlenu)
  • Oparzenia, odmrożenia lub oparzenia chemiczne substancją żrącą (wszystkie rany/ oparzenia pełnej grubości skóry (trzeciego stopnia) i / lub oparzenia częściowej grubości skóry (drugiego stopnia) na twarzy, dłoniach, stopach lub okolicach anogenitalnych [odbytu i narządów płciowych] wraz ze wszystkimi oparzeniami częściowej grubości skóry [więcej niż pięć procent] powierzchni ciała)
  • Wychłodzenie organizmu (hipotermia)
  • Uszkodzenia wymagające leczenia szpitalnego (z wyłączeniem lżejszego leczenia ambulatoryjnego)

   

  Powiadomienie o wypadkach śmiertelnych i poważnych obrażeniach.

  W przypadku wystąpienia poważnego wypadku, pracodawca zobowiązany jest poinformować o tym Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet) i najbliższy posterunek policji. Dotyczy to wypadków śmiertelnych i wypadków, które doprowadziły do poważnych obrażeń/ urazów ciała.

  Procedura postępowania w razie wystąpienia wypadku przy pracy:

  • Zawiadomienie Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) oraz komisariatu policji powinno nastąpić  jak najszybciej, zaraz po wystąpieniu wypadku- tak aby Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) oraz organa Policji były w stanie zbadać okoliczności zdarzenia.
  • Numer telefonu Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) 73 19 97 00.

   Informacje o poszczególnych komendach Policji można znaleźć tutaj: sprawdź

  • Jako pracodawca masz obowiązek przesłać do NAV raport z wypadku, w wyniku którego pracownik doznał urazu lub choroby, która może uprawniać go do odszkodowania za wypadek przy pracy.
  • Formularz raportu z wypadku NAV 13-07.05 znajduje się tutaj: sprawdź

  • Poza tym, że pracodawca ma obowiązek zgłosić szkody spowodowane wypadkiem przy pracy do NAV-u, również lekarze mają podobny obowiązek powiadamiania Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet).

   Formularz w formacie Word, formacie ODF i PDF  znajduje się tutaj: sprawdź



  Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza, w kontakcie z organami władzy lub masz inne pytania dotyczące wypadku przy pracy? Zastanawiasz się, czy możesz otrzymać odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek wypadku?

  Skontaktuj się z nami: post@omega-as.no

  Podziel się