• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home / Aktualności / Druk E106

  04
  lip
  Druk E106
  Druk E106
  • administrator
  • 0 Views
  • 0 komentarzy
  • No tags

  Druk E106

   

  1. 1. Członkostwo w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych

  Jeżeli dana osoba jest pracownikiem, który wykonuje swoją pracę w Norwegii oraz jest osobą zamieszkałą w innym kraju Unii Europejskiej lub Szwajcarii (np. w Polsce) – to jest członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, iż będą pokrywane za nią wydatki na leczenie – oczywiście ponad tzw. wkład własny (egenandel). Wkład własny w roku 2017 wynosi 2 205 koron.

  Przykład: Pan Piotr z Polski rozpoczął pracę jako cieśla w norweskiej firmie – z tego powodu jest objęty norweskim ubezpieczeniem zdrowotnym. Niestety w trakcie urlopu wypoczynkowego w Norwegii złamał nogę. Udał się na pogotowie, gdzie uzyskał pomoc – na takich samych zasadach jak norweski obywatel.

  1. 2. Usługi medyczne w kraju pochodzenia

  Będąc ubezpieczonym z tytułu pracy w Norwegii oraz posiadając stałe miejsce zamieszkania w innym kraju Unii Europejskiej, np. Polsce przysługuje prawo do pokrycia kosztów leczenia również w kraju pochodzenia. Aby udokumentować te prawo należy aplikować do HELFO o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym na druku e106. Po złożeniu podania i otrzymaniu wypełnionego druku e106 z Norwegii, należy przedstawić go w odpowiednim wojewódzkim oddziale NFZ. Druk E106 potwierdza, iż ma się prawo do leczenia w państwowej służbie zdrowia na takich samych zasadach, jak inne osoby mieszkające i pracujące w Polsce. Istnieje również możliwość, aby dopisać do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzinny – wtedy i oni będą mieli możliwość leczenia.

  Przykład: Pan Piotr pojechał do rodziny do Polski, ale musi iść do lekarza na kontrolę złamanej nogi. Jeżeli posiada zarejestrowany druk E106 w kraju zamieszkania – nie płaci nic za wizytę u lekarza, gdyż jest ubezpieczony na mocy porozumienia między Helfo a NFZ.

  1. 3. Pobieranie świadczenia z NAV

  Jeżeli dana osoba pobiera świadczenia z NAV, np.: zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński lub tacierzyński, zasiłek rehabilitacyjny lub np. zasiłek dla bezrobotnych oraz ma stałe miejsce zamieszkania w innym kraju Unii Europejskiej to w takim wypadku ma takie same prawa jak osoba pracująca. Oznacza to w praktyce, iż posiada ona prawo do bycia objętym ubezpieczeniem zdrowotnych e106. Inna kwestią jest to czy dana osoba ma prawo do wyjazdu z Norwegii i jednoczesnego pobierania świadczenia z NAV (np. zasiłek dla bezrobotnych). W takim wypadku jednakże rodzina osoby ubezpieczonej może nadal być objęta ubezpieczeniem zdrowotnych e106 i leczyć się w Polsce.

  Przykład: Pan Piotr leczy się na zasiłku chorobowym po tym jak złamał nogę i otrzymał zgodę z NAV na wyjazd na leczenie do Polski. W tym okresie ma takie same prawo do leczenia w swoim kraju ojczystym jak gdyby tam pracował.

  1. 4. Wniosek

  Aby być objętym ubezpieczeniem zdrowotnym e106 należy wypełnić i wysłać wniosek do HELFO. Do wniosku należy załączyć kopie dowodu osobistego lub paszportu, kopię kontaktu oraz pisemne potwierdzenie od pracodawcy iż nadal jest się zatrudnionym – ale tylko w wypadku kiedy umowa o pracę jest starsza niż rok. Okres ważności karty jest równy okresowi na jaki został podpisany kontrakt na prace – a jeżeli na kontrakcie nie ma określonego terminu pracy – wtedy druk e106 jest ważny 2 lata.

   

  Podziel się