• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home / Aktualności / Stawki minimalne w Norwegii

  01
  mar
  Stawki minimalne w Norwegii
  Stawki minimalne w Norwegii
  • administrator
  • 0 Views
  • 0 komentarzy
  • No tags

  Stawki minimalne w Norwegii

  W norweskim prawie nie znajdziemy żadnej ogólnie obowiązującej pensji minimalnej. Niemniej jednak w niektórych branżach wprowadzono minimalne stawki, by uniknąć sytuacji, w której pracownicy z zagranicy byliby gorzej opłacani niż Norwegowie. Poniżej przedstawiamy listę branż, w których wynagrodzenie nie może spaść poniżej odgórnie ustalonej granicy.

  Branża budowlana

  Minimalna stawka godzinowa

  • – Pracownicy wykwalifikowani: 197,90 NOK
  • – Pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia w branży: 177,80 NOK
  • – Pracownicy wykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem w branży: 185,50 NOK
  • – Pracownicy poniżej 18 roku życia: 119,30 NOK

  Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

  Dodatek za nadgodziny

  Postanowienia umowy zbiorowej, dotyczące nadgodzin, nie zostały upowszechnione, w takim przypadku obowiązuje więc dodatek za nadgodziny w wysokości 40 % stawki godzinowej.

   

  Branża sprzątająca

  Minimalna stawka godzinowa

  • – Pracownicy, wykonujący prace porządkowe dla prywatnych firm, oferujących usługi tego typu, muszą mieć stawkę godzinową w minimalnej wysokości 177,63 NOK.
  • – Pracownicy poniżej 18 roku życia, wykonujący prace porządkowe dla prywatnych firm, oferujących usługi tego typu, muszą mieć stawkę godzinową w minimalnej wysokości 129,59 NOK.

  Dodatek za nadgodziny

  Dla pracy pomiędzy 21.00 a 06.00 dodatek ustalany jest indywidualnie, ale musi wynosić co najmniej 26 NOK za godzinę.

  Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

  Hotelarstwo, gastronomia, catering

  Minimalna stawka godzinowa

  • – Stawka dla pracowników powyżej 20 roku życia oraz dla osób powyżej 18 roku życia, posiadających 4 miesiące praktyki: 157,18 NOK
  • – Młodzi pracownicy w wieku 16 lat: 102,18 NOK
  • – Młodzi pracownicy w wieku 17 lat: 111,68 NOK
  • – Młodzi pracownicy w wieku 18 lat: 125,94 NOK

  Odciągnięcie od wynagrodzenia brutto w przypadku zakwaterowania w firmie

  • – Pojedynczy pokój: 531,55 NOK mies.
  • – Podwójny pokój: 345,73 NOK mies.

  Stawki obowiązują od 1 stycznia 2018.

   

  Branża stoczniowa

  Minimalna stawka godzinowa (prace produkcyjne, montażowe i instalacyjne)

  • – Pracownicy wykwalifikowani: 169,94 NOK
  • – Pracownicy niewykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem: 162,22 NOK
  • – Pracownicy pomocniczy: 154,59 NOK

  W przypadku zleceń z koniecznością nocowania poza domem, dodatkowo płacony jest dodatek godzinowy w wysokości:

  • – Pracownicy wykwalifikowani: 33,99 NOK
  • – Pracownicy niewykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem: 32,44 NOK
  • – Pracownicy pomocniczy: 30,92 NOK

  Powyższe dodatki nie dotyczą pracowników, przyjętych w miejscu pracy.

  Praca zmianowa / Prace dodatkowe

  W miejscach pracy z pracą zmianową należy płacić dodatek godzinowy w wysokości:

  Dla pracy zmianowej (36,5 godz./tydz.): 

  • – 1 zmiana: do soboty godz. 14.00: nic, 2 zmiana: 18,20 NOK
  • – Dla pracy zmianowej po godz. 14.00 w dniach przed niedzielami i dniami świątecznymi: 38,89 NOK
  • – Od godz. 14.00 w wigilię, sylwestra, Wielką Sobotę i przeddzień Zielonych Świątków: 55,76 NOK
  • – Za każdą godzinę po 24.00 należy płacić dodatek jak za 3 zmianę.

  Dla pracy trzyzmianowej (35,5 godz./tydz.):

  • – zmiana: do soboty godz. 14.00: nic, 2 zmiana: 18,76 NOK 3 zmiana: 27,92 NOK
  • – Dla pracy zmianowej po godz. 14.00 w dniach przed niedzielami i dniami świątecznymi: 40,02 NOK
  • – Od godz. 14.00 w wigilię, sylwestra, Wielką Sobotę i przeddzień Zielonych Świątków: 57,33 NOK

  Dla całodobowej pracy trzyzmianowej (33,6 godz./tydz.):

  • – zmiana: do soboty godz. 14.00: nic, 2 zmiana: 19,88 NOK, 3 zmiana: 29,49 NOK
  • – Dla pracy zmianowej po godz. 14.00 w dniach przed niedzielami i dniami świątecznymi: 42,25 NOK
  • – Od godz. 14.00 w wigilię, sylwestra, Wielką Sobotę i przeddzień Zielonych Świątków: 60,58 NOK

  Przeliczenie ze zwykłego czasu pracy

  Przy przeliczaniu ze zwykłego czasu pracy (37,5 godz. tygodniowo) na odbiegające od tej normy systemy, należy stosować następującą tabelę:

  • – Z 37,5 godz. na 36,5 godz: 2,74 %
  • – Z 37,5 godz. na 35,5 godz: 5,63 %
  • – Z 37,5 godz. na 33,6 godz: 11,61 %

  Dodatek za nadgodziny

  Za pracę ponad standardową liczbę godzin wypłaca się dodatek w wysokości 50 % stawki godzinowej. Za pracę ponad standardową liczbę godzin w godzinach między 21.00 i 6.00 oraz w niedziele i dni świąteczne wypłaca się dodatek w wysokości 100 % stawki godzinowej.

  Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

   

  Rolnictwo i ogrodnictwo

  Minimalna stawka godzinowa

  Pomoc wakacyjna i przy zbiorach

  • – Pracownicy poniżej 18 roku życia: 95,15 NOK
  • – Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez okres do 12 tygodni: 115,15 NOK
  • – Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez okres 12-24 tygodni (3-6 miesięcy): 120,65 NOK

  Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez okres powyżej 6 miesięcy, powinni otrzymywać wynagrodzenie na poziomie niewykwalifikowanych pracowników stałych.

   

  Pracownicy stali

  • – Pracownicy niewykwalifikowani: 135,05 NOK
  • – Pracownicy poniżej 18 roku życia: 104,65 NOK
  • – Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych: 11 NOK

  Dodatek weekendowy/świąteczny dla opiekunów zwierząt/pracowników zastępczych pracujących w stałych rotacjach

  Należy płacić dodatek w wysokości 25 % stawki godzinowej za każdą godzinę:

  1. – Między godz. 13 w soboty i 24 w niedziele
  2. – Między godziną 13 i 24 w Wigilię i Sylwestra
  3. – Między godziną 00 i 24 w święta ruchome oraz 1 i 17 maja

  Praktykanci

  Wynagrodzenie praktykantów powinno wynosić minimum 70 % wynagrodzenia zatrudnionych na stałe pracowników niewykwalifikowanych.

  Zwrot kosztów

  Świadczenia wypłacane z tytułu zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z oddelegowaniem pracownika, np. kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, nie uznaje się za dochód.

  Dodatek za nadgodziny

  Postanowienia umowy zbiorowej, dotyczące nadgodzin, nie zostały upowszechnione,  w takim przypadku obowiązuje więc dodatek za nadgodziny w wysokości 40 % stawki godzinowej.

  Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

   

  Przetwórstwo rybne

  Minimalna stawka godzinowa (pracownicy wykwalifikowani, pracownicy produkcji, magazynierzy, pracownicy transportu, ochroniarze, pracownicy sprzątający, pracownicy stołówki, mechanicy, kierownicy prac, kontrolerzy, instruktorzy, pracownicy chłodni i mroźni)

  • – Pracownicy wykwalifikowani:  187,20 NOK
  • – Pracownicy produkcji: 176,70 NOK
  • – Pracownicy poniżej 18 roku życia powinni otrzymywać stawkę godzinową wynoszącą minimum 80 % normalnej stawki godzinowej.
  • – Pracownicy powyżej 17 roku życia, którzy przepracowali w firmie minimum 12 tygodni, powinni otrzymać wynagrodzenie zgodnie ze swoim stanowiskiem.

  Praca zmianowa

  W miejscach, gdzie obowiązuje praca zmianowa, należy wypłacać dodatek w wysokości:

  • – Praca dwuzmianowa: 20 % stawki minimalnej
  • – Praca trzyzmianowa: 25 % stawki minimalnej

  Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

   

  Branża elektryczna

  Minimalna stawka godzinowa (instalacja, montaż i konserwacja instalacji elektrycznych służących automatyzacji, komputeryzacji i telekomunikacji)

  • – Pracownicy wykwalifikowani, wykonujący prace fachowe: 210,40 NOK
  • – Inni pracownicy: 183,06 NOK

  Praca zmianowa

  W miejscach, gdzie obowiązuje praca zmianowa, należy wypłacać dodatek w wysokości:

  • – Praca dwuzmianowa: 17 % stawki minimalnej
  • – Praca trzyzmianowa: 27,3 % stawki minimalnej

  Nie dotyczy przemysłu wydobywczego na morzu.

  Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

   

  Drogowy transport towarów

  Minimalna stawka godzinowa

  Pracownicy, realizujący drogowy transport towarów pojazdami o wadze całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, powinni otrzymywać wynagrodzenie za godzinę w minimalnej wysokości 167,65 NOK.

  Stawka dotyczy także pracowników firm spoza Norwegii, jeśli transport realizowany jest przez pracownika delegowanego. Nie dotyczy transportu własnych towarów firmy.

  Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

   

  Transport osób pojazdami turystycznymi

  Minimalna stawka godzinowa

  Pracownicy firm, realizujących transport osób autobusami lub pojazdami turystycznymi powinni otrzymywać wynagrodzenie za godzinę w minimalnej wysokości 154,57 NOK.

  Nie dotyczy to sytuacji, gdy organizacja transportu wymaga pozwolenia uzyskanego na drodze konkursu.

  Stawka obowiązuje również pracowników firm zagranicznych, jeśli zlecenie transportowe jest organizowane w sposób, który wymaga oddelegowania pracownika w ramach usługi tymczasowej.

  Nie dotyczy uczniów i uczestników programów aktywizujących na rynku pracy.

  Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

   

  Źródło: Arbeidstilsynet

  Podziel się