• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Osoby, które osiągnęły dochody ze stosunku pracy wyłącznie w Polsce powinny rozliczyć się z Urzędem Skarbowym do dnia 30.04.2017 r. Dokonując rozliczenia na podstawie odpowiedniego formularza PIT należy wykazać osiągnięty dochód.

  Dokumenty niezbędne do wykonania rozliczenia:

  • Dane kontaktowe: imię, nazwisko, dane adresowe, telefon, adres e-mail
  • PIT-11 lub PIT-40A* (w przypadku prawa do pobierania świadczenia rentowego lub emerytalnego) za ostatni zamknięty rok rozliczeniowy
  • PESEL dzieci – w przypadku posiadania prawa do ulgi prorodzinnej
  • Faktury za korzystanie z Internetu – ulga ta przysługuje wyłącznie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata.
  • Faktury za zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego – jeżeli posiadamy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • Akt własności/współwłasności samochodu oraz skierowanie na zabiegi lecznicze – jeżeli posiadamy orzeczenie o I bądź II stopniu niepełnosprawności
  • Umowy darowizny i potwierdzenie przelewu bankowego tytułem niniejszych umów
  • Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa w przypadku honorowych dawców krwi.
  • Jeśli jesteśmy właścicielami Indywidualnego Konta Emerytalnego – dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek.
  • Numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) w przypadku woli przekazania 1% podatku należnego na rzecz ww. organizacji.

  * Emeryt oraz rencista, który otrzymał z ZUS-u PIT-40A, nie ma obowiązku składania zeznania rocznego. Wyjątkiem są osoby, które chcą rozliczyć się z małżonkiem, odliczyć od podatku lub dochodu określone ulgi lub osiągające dodatkowe dochody.

  Zachęcamy do wypełnienia gotowego Formularza

  Koszt usługi: od 50,00 PLN

  Dokumenty można składać:

  • Mailowo na adres: kadry@polishconnection.no
  • Osobiście w biurze Polish Connection w Gdyni przy ul. Antoniego Abrahama 37/3
  • Pocztą tradycyjną na adres: Polish Connetion Sp. zo.o. ul. Antoniego Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia