Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / BEDARBIŲ SKAIČIUS LIETUVOJE IR NORVEGIJOJE

BEDARBIŲ SKAIČIUS LIETUVOJE IR NORVEGIJOJE

24 czerwca 2016

BEDARBIŲ SKAIČIUS LIETUVOJE IR NORVEGIJOJE

Norvegija garsėja savo dosniomis išmokomis, kurias gaunant galima labai laisvai ir nerūpestingai gyventi Norvegijoje ir tuo labiau Lietuvoje. Viena populiariausių išmokų yra bedarbio išmoka, kuri sudaro 80-100% vidutinio asmens atlyginimo. Vienintelė sąlyga, norint gauti bedarbio išmoką, yra ta, kad asmuo turi aktyviai ieškotis darbo, todėl deje, ilgai gausia išmoka Norvegijos darbuotojai, nesimėgauja. Nepaisant to, registruotų bedarbių skaičius Norvegijoje vis auga. Darbo vietų skandinavijos šalyje yra daug, o kodėl tiek bedarbių?
www.nav.no pateikė užregistruotų bedarbių 2007-2016 metų statistiką (1lentelė), kurioje aiškiai galime pamatyti, kaip kito bedarbių skaičius per pastaruosius devynerius metus. Šiuose metuose daugiausiai bedarbių buvo užregistruota Vasario mėnesį (iš viso 90 903 bedarbiai), o praeitais metais daugiausiai bedarbių buvo Liepos mėnesį (85 362 bedarbiai). Įdomu tai, kad 2016 metai pasiekė rekordinį bedarbių skaičių, užregistruoti, kaip anksčiau minėta, net 90 900 bedarbiai, tokio aukšto skaičiaus anksčiau dar nebuvo.
Mažiausias bedarbių skaičius buvo užregistruotas 2007 metais, Lapkričio mėnesį, tik 38 434 bedarbiai, bei 2008 metais Birželio mėnesį (38 727 bedarbiai).

11 lenetlė: Bedarbių skaičiaus statistika Norvegijoje, 2007-2016 metai. Šaltinis: www.nav.no

    2016 metais Norvegijoje yra užregistruota 5,214,900 gyventojų, o Lietuvoje – 2,872,294. Pagal pateiktus Lietuvos Darbo Biržos duomenis, Lietuvoje bedarbių skaičius 2016 metais prilygsta Norvegijos 2007-2008 metams (2 lentelė).

 

2 2 lentelė: bedarbių skaičiaus statistika Lietuvoje, 2016 m. Šaltinis: www.ldb.lt

    Pagal antroje lentelėje pateiktus duomenis, matome, kad bedarbių skaičius šiais metais vyrauja gana panašus. Daugiausiai bedarbių sudaro vyresnio amžiaus žmonės (nuo 25 metų amžiaus). Šiais metais bedarbių skaičius kito nežymiai, Sausį, Vasarį ir Kovą buvo virš 45 000 bedarbių, o Balandį ir Gegužę sumažėjo iki 43 000 – 40 000.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]