Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / MAMŲ GYVENIMAS NORVEGIJOJE: MOTINYSĖS PAŠALPA, DARBAS, SAUGA

MAMŲ GYVENIMAS NORVEGIJOJE: MOTINYSĖS PAŠALPA, DARBAS, SAUGA

16 maja 2016

MAMŲ GYVENIMAS NORVEGIJOJE: MOTINYSĖS PAŠALPA, DARBAS, SAUGA

Norvegija laikoma geriausia vieta pasaulyje mamoms auginti vaikus. Taip skelbia asociacija „Gelbėkit vaikus“ šiemet išleidusi jau 16-ąją metinę motinų gerovės analizę – „Motinų indeksą“, – kuris yra gaunamas palyginus 179-ių šalių rodiklius, susijusius su motinų sveikata, švietimu, pajamų lygiu ir moterų statusu visuomenėje.

Moterų gerovės analizė
„Gelbėkit vaikus“ yra nepriklausoma organizacija, skirta padėti vaikams visame pasaulyje, o motinų gerovės įvertinimas yra atliekamas jau 13 metų. Vertinant motinų situaciją visuomenėje, atsižvelgiama į tokius veiksnius, kaip bendrą motinų ir vaikų sveikatą bei gerovę. Analizuojami duomenys, susiję su motinų ir kūdikių mirtingumu, moterų įsitraukimu valstybės valdyme ir politikoje, uždirbtas pajamas, gimdymų skaičių dalyvaujant medicinos specialistams ir vaiko mitybos kokybę per pirmąjį 1000 dienų. Pagal mažiausią vaikų iki penkerių metų amžiaus mirtingumą pasaulyje Norvegija užima antrą vietą pasaulyje. Be to, dosnios motinystės atostogų išmokos, didesnis skaičius moterų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą ar aktyviai veikiančių politikoje, bei naujoms šeimoms skirtos socialinės paramos programos didina laimingų mamų skaičių. Pagal šiuos „Motinų indekso“, rodiklius Norvegija šiemet aplenkė Suomiją, užėmusią lyderio pozicijas pernai. Asociacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovė Carolyn Miles teigia, kad šalies ekonominė gerovė nėra vienintelis veiksnys, darantis įtaką motinų laimės lygiui, tačiau taip pat svarbūs ir tinkamai veikiantys šalies įstatymai.

Greita integracija į darbo rinką
Norvegija yra turtinga šalis, tačiau ji taip pat gausiai investuoja į motinų ir vaikų gerovę, kuri laikoma svarbiu prioritetu vykdant bendrą šalies politiką. Norvegijoje moterims suteikiamos dešimties mėnesių motinystės atostogos, už kurias mokama išmoka prilygsta 100 proc. darbo užmokesčio dydžio, arba suteikiama galimybė pasirinkti dvylikos mėnesių motinystės atostogas, už kurias mokama 80 proc. darbo užmokesčio. Iš tiesų, bet kuris iš tėvų Norvegijoje gali išeiti „motinystės“ atostogų – tai nebūtinai turi būti mama. Namų ruošos darbai čia taip pat yra tolygiai padalinti, vyrai įprastai prisideda ruošiant vakarienę ar parvedant vaikus iš darželio. Lyginant moterų ir vyrų uždirbamas pajamas Norvegijoje, šis skirtumas tarp abiejų lyčių yra bene mažiausias pasaulyje. Dirbančioms motinoms Norvegijoje užtikrinama palanki vaiko priežiūros sistema, skatinanti greitai ir sklandžiai sugrįžti į darbo aplinką. Ikimokyklinio amžiaus vaikams čia suteikiamas aktyvus užimtumas, skatinantis jų socializaciją ir tinkamą paruošimą mokyklai. Moterys čia labai produktyviai prisideda prie ekonomikos augimo, todėl siekiam sudaryti palankias sąlygas derinti įsipareigojimus darbe ir šeimoje.

Motinystės pašalpa
Motinystės pašalpa mokama Norvegijoje dirbančioms arba individualią ūkinę veiklą vykdančioms  moterims, turinčioms leidimą dirbti Norvegijoje. Motinystės pašalpą galima gauti, jeigu bent per  šešis mėnesius iš dešimties mėnesių iki gimdymo moteris gavo pajamų, iš kurių buvo mokamos pensijų draudimo įmokos, ir pajamų dydis per tą laikotarpį buvo bent 42 102 NOK. Pajamos per metus turi sudaryti bent pusę NAV įstaigos nustatytos bazinės sumos.
Kad įstaiga galėtų paskaičiuoti, kokio dydžio išmoka gali būti skiriama asmeniui, darbdavys privalo užpildyti papildomą formą apie asmens gaunamas pajamas (norv. inntektsopplysninger).
Kaip jau minėjau anksčiau, viso dydžio išmoka mokama 49 savaites arba 80 % dydžio išmoka mokama 59 savaites. Šis laikotarpis gali būti dalijamas vaiko tėvams: 10 savaičių tėvui ir 10 savaičių motinai, iš kurių 6 savaitės tenka laikotarpiui iš karto po gimdymo.

Informaciniai šaltiniai: polishconnection.no , norvegu24.lt

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]