Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / MOKESČIŲ MOKĖJIMO METAS NORVEGIJOJE

MOKESČIŲ MOKĖJIMO METAS NORVEGIJOJE

11 kwietnia 2016

MOKESČIŲ MOKĖJIMO METAS NORVEGIJOJE

Norvegijos mokesčių inspekcija jau yra paruošusi metines mokesčių deklaracijas, kurias jūs turėtumėte, jei dar negavote, gauti netrukus paštu. Tačiau jau nuo kovo 23 d. jūs galite rasti savo metinę mokesčių deklaraciją sistemoje.

Deklaracija apie gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius (selvangivelse) yra paruošiama kiekvienų metų pradžioje. Jūs paštu kovo / balandžio mėnesį turite iš Mokesčių inspekcijos gauti jau užpildytą šios pažymos blanką, nes mokesčių inspekcija iš darbdavio gauna visus duomenis apie Jums išmokėtą algą ir sumokėtus mokesčius. Jei Jums šios pažymos neatsiųstų, kreipkitės į Mokesčių Tarnbybą pagal gyvenamąją vietą. Tai labai svarbus dokumentas, ir Jūs privalote jį turėti, norėdami kontroliuoti ar mokate mokesčius Norvegijos valstybei. Gavę jį, turite patikrinti, ar pažyma užpildyta teisingai, su darbdavio pažyma apie metines pajamas ir mokesčius (Lønns- og trekkoppgav).

Pakeitimai ir mokesčių lengvatos:

Jei deklaracijoje yra klaidos, jas ištaisykite. Taip pat atkreipkite dėmesį į kokios Jums, pagal jūsų socialines, šeimines ir kitas aplinkybes leidžiamos mokesčių lengvatos (fradrag). Apie tai skaitykite atsiųstoje kartu su  deklaracija informacinėje brošiūroje.
Pvz. yra tokios nustatytos lengvatos: standartinė neapmokestinama suma užsieniečiams (standartfradrag for utlendinger, t.y. užsieniečiams, dirbantiems Norvegijoje pirmuosius 2 metus), kuri sudaro 10 proc. metinių pajamų; pendlerfradrag (neapmokestinam suma važinėjantiems į darbo vietą didelius atstumus iš namų) ir kitos lengvatos.
Taikoma nuostata, jog galima naudotis pasirinktinai tik viena lengvata, o ne visomis. Įrašykite į deklaraciją šias lengvatas.

Deklaracijoje bus preliminariai nurodytas, ar reikės sumokėti nepilnai sumokėtus mokesčius, arba ar permokėti mokesčiai bus Jums gražinami. Bus nurodyta:

  • til gode – permokėti mokesčiai grąžinami.
  • arba

  • restskatt – reikės sumokėti papildomus mokesčius.

Gavus deklaraciją (selvangivelse) kol kas nieko mokėti dar nereikia. Jūs tik turite  sutikti ar nesutikti su šiuo išankstiniu mokesčių apkaičiavimu. Jei turite ką pataisyti gautoje deklaracijoje (selvangivelse), tai padarykite ir grąžinkite su pataisymais mokesčių tarnybai. Tai galima padaryti ir internetu, naudojantis Jums atsiųstais su deklaracija individualiais kodais. Jei jūs pametėte arba neturite kodų, juos galite užsisakyti mokesčių inspekcijos svetainėje skatteetaten.no/pin arba siųsti SMS žinutę su šiuo tekstu PINKODER asmenskodas (11 skaičių) numeriu 02111.

Jei deklaracija buvo užpildyta teisingai, nedarykite nieko – tai reiškia jog sutinkate su Mokesčių tarnybos apskaičiuotais mokesčiais.

Primokėti ar atgauti per daug sumokėtus mokesčius:

Vasarą ar rudens pradžioje gausite galutinį mokesčių apskaičiavimą (Skatteoppgjør) –  dokumentą apie per kalendorinius metus gautas pajamas ir sumokėtus valstybei mokesčius. Jame nurodyta, kiek pajamų gavote per metus, nuo kurios pajamų sumos atskaičiuojami mokesčiai, kiek darbdavys Jums atskaičiavo mokesčių ir ar mokesčių sumokėjote per daug, ar per mažai.

Jei mokesčiai sumokėti teisingai, nebus nurodyta trūkstamų ar permokėtų mokesčių suma. Šiame galutiniame mokesčių apskaičiavimo dokumente (skatteoppgjør) bus nurodyta:

  • permokėti mokesčiai grąžinami (til gode). Jūs turite nurodyti savo sąskaitą banke į kurią bus grąžinta permokėta suma arba
  • rašoma, kad reikia sumokėti papildomus mokesčius (restskatt). Tuomet prie galutinės pajamų ir mokesčių pažymos (Skatteoppgjør) pridėtas mokėjimo kvitas, su sąskaita kur iki nustatytos datos turite pervesti trūkstamą sumą. Ją privalote sumokėti, nors su mokesčių nustatymu nesutinkate ir ketinate teikti skundą. Vistiek būtinai sumokėkite iki nurodyto termino, nes vėluojant mokėti, bus pradėtos skaičiuoti palūkanos. Norvegijos valdžia turi sutartį su Lietuvos mokesčių inspekcija. Norvegijoje nesumokėti mokesčiai iš Jūsų bus išieškoti Lietuvoje.

Teisė apskųsti nustatytus mokesčius:

Jei manote, kad Jums atsiųsta galutinė pajamų ir mokesčių pažyma nėra teisinga, galite teikti skundą (klage).  Apskundimo terminas paprastai trys savaitės nuo pažymos gavimo. Skunde turite nurodyti kas pažymoje yra klaidinga ir kodėl. Jei Jūsų nurodytos klaidos teisingos, gausite naują pažymą, ir Jūsų permokėti mokesčiai bus grąžinti.

Išankstinis pajamų/mokesčių sutikrinimas (Forhåndslikning):

Jei išvykstate iš Norvegijos nesibaigus kalendoriniams metams, galite susitvarkyti mokesčius prieš išvykdamas. Kreipkitės į mokesčių tarnybą. Tuomet turėsite užpildyti mokesčių deklaraciją ir gauti patvirtinimą iš darbdavio apie šiuos duomenis:

  • Brutto alga uždirbta Norvegijoje
  • Lengvatos, gautos iš darbdavio (jei yra, pvz. maisto, pragyvenimo, automobilio išlaidų padengimas ar pan.)
  • Sumokėti mokesčiai.

Mokesčių inspekcija nustatys ar mokesčiai sumokėti teisingai, ir netrukus gausite galutinę pajamų ir mokesčių pažymą. Tokiu būdu su Norvegijos valdžia

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]