Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Czy można jechać do Polski na wakacje podczas pobierania zasiłku chorobowego albo dla bezrobotnych?

Czy można jechać do Polski na wakacje podczas pobierania zasiłku chorobowego albo dla bezrobotnych?

30 listopada 2016

Jeżeli pobierasz świadczenia z NAV, nie zawsze masz prawo do wyjazdu z Norwegii i na przykład spędzenia wakacji w Polsce. W każdym razie ryzykujesz, iż NAV nie wypłaci świadczenia, kiedy dowie się, że opuściłeś obszar Królestwa Norwegii. Tym bardziej, że posiada on narzędzia, dzięki którym jest w stanie sprawdzić, czy przebywasz za granicą.

Zasiłek dla bezrobotnych a urlop

Zasadniczo podczas przebywania na urlopie nie przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych. Podczas wakacji ostatnią rzeczą o jakiej myślimy jest praca, lub jej szukanie. Głównym zaś warunkiem otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych jest aktywne poszukiwanie pracy. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Jeżeli zostały przyznane więcej niż 52 tygodnie zasiłku dla bezrobotnych, po wykorzystaniu 52 tygodni można mieć 4 tygodnie urlopu. Nie musisz ich wykorzystać od razu, możesz pobrać je w różnych terminach, dozwolony jest wyjazd za granicę i co najważniejsze – są płatne. Na karcie meldunkowej należy zaznaczyć, iż jest się na urlopie.

Zasiłek rehabilitacyjny a urlop

Według przepisów nie ma prawa do pobierania zasiłku rehabilitacyjnego podczas przebywania za granicą Norwegii i, jeżeli chcesz zatrzymać prawo do tego zasiłku za granicą, należy wnioskować o to pisemnie do NAV. NAV przy wydawaniu opinii weźmie pod uwagę, czy osoba zainteresowana jest w stanie wykonywać bez przeszkód zaplanowane działania – jest to jeden z kilku wymogów podczas pobierania zasiłku rehabilitacyjnego.

Urlop a zasiłek chorobowy

Jeżeli chcesz pojechać za granicę podczas pobierania zasiłku chorobowego a nie wypracowałeś sobie prawa do urlopu, to należy uzyskać zgodę NAV na wyjazd. Podobnie jeżeli wypracowałeś sobie prawo do urlopu, ale chorujesz – wtedy również należy poinformować NAV oraz uzyskać zgodę. Dopiero wtedy możesz spokojnie jechać na urlop. Za okres urlopowy nie należy się zasiłek chorobowy. Obowiązek wypłaty tego świadczenia przez NAV wraca po powrocie z wakacji.

Pensja przejściowa a urlop

Jeżeli jesteś osobą poszukującą pracy i jednocześnie pobierasz zasiłek przejściowy (ventelønn), masz prawo do 3 tygodni płatnego urlopu w roku kalendarzowym. Podczas tego okresu można przebywać za granicą. Oznacza to w praktyce, iż osoby pobierające zasiłek przejściowy (ventelønn) są w okresie tych 3 tygodni urlopu zwolnione z obowiązku bycia osobami aktywnie poszukującymi pracy i na przykład nie muszą stawiać się na spotkania NAV. Oczywiście, aby wypłata podczas urlopu nie była zagrożona należy o chęci wyjazdu za granicę poinformować NAV. Jeżeli natomiast urlop miałby trwać dłużej niż 3 tygodnie – to będzie on bez prawa do wypłaty świadczenia po przekroczeniu trzeciego tygodnia.

Zasiłki socjalne a pobyt za granicą

Podczas pobierania zasiłków socjalnych w Norwegii można wyjeżdżać na krótkotrwałe pobyty za granicę, oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu tego z NAV.

Należy pamiętać, że NAV posiada instrumenty, które wykrywają pobyt za granicą. Jest w stanie kontrolować użycie karty bankomatowej, również poza granicami Norwegii. Jeżeli osoba pobierająca świadczenia z NAV wyjechała za granice a nie zgłosiła tego, musi liczyć się z tym, że użycie karty bankomatowej będzie sprawdzane a potem potencjalne wykorzystane jako dowód przebywania za granicą i w efekcie może to spowodować zablokowanie wypłaty świadczenia lub prośbę o zwrot już wypłaconego.

 

Źródło:http://www.dinside.no/okonomi/reise-til-utlandet-nar-du-er-sykemeldt-eller-arbeidsledig/61056184

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]