Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Strategia rządu odnośnie współpracy z Polską

Strategia rządu odnośnie współpracy z Polską

08 lutego 2016

Strategia rządu odnośnie współpracy z Polską

Kwestia współpracy Polski i Norwegii staje się coraz ważniejsza. Strategia Polski odzwierciedla znaczenie, jakie dla rządu polskiego odgrywa bliska współpraca z północnoeuropejskim partnerem. Strategia zakłada zwiększenie polsko-norweskiej współpracy w 15 zdefiniowanych obszarach.

Dlaczego strategia odnośnie Polski?

Strategia rządu norweskiego odnośnie współpracy z UE w okresie 2014-2017 zakłada, że Norwegia będzie konstruktywnie uczestniczyć we współpracy europejskiej, również jeśli chodzi o znalezienie wspólnych rozwiązań na wspólne wyzwania w Europie. Rząd norweski będzie prowadził aktywną politykę europejską i współpracował bardziej systematycznie z krajami członkowskimi o szczególnym znaczeniu dla Norwegii. Dlatego tak ważne jest, aby Norwegia miała jednolite, skoordynowane i strategiczne podejście odnośnie współpracy bilateralnej z Polską.
Polska posiada 38,2 mln ludności i znajduje się na 6. miejscu w Europie pod względem rozwoju gospodarczego. Handel ma tendencję wzrostową, a do tej pory już ponad 300 norweskich firm zostało założonych w Polsce. Polska jest obecnie największym rynkiem eksportowym dla Norwegii, jeśli chodzi o produkty przetwórstwa rybnego oraz najważniejszym rynkiem europejskim, jeśli chodzi o norweski przemysł zbrojeniowy.
Migracja z Polski do Norwegii od wielu lat jest na wysokim poziomie, a liczba Polaków i Polek zameldowanych w Norwegii to ok. 100 000 osób. Norwescy studenci są trzecią co do wielkości największą grupą studentów zagranicznych w Polsce.
Polska jest również poważnym partnerem w Europie i jest zainteresowana podobnymi co Norwegia kwestiami dotyczącymi polityki europejskiej. W związku z dużym politycznym i gospodarczym znaczeniem Polski odgrywa ona wiodącą rolę w regionie. Polska prezentuje otwartość i chęć dialogu w stosunku do Norwegii na temat kwestii Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również spraw dotyczących strefy Schengen.
W ciągu 16 lat swojego uczestnictwa w NATO Polska stała się ważnym krajem w Sojuszu, z ambicjami odnośnie zwiększenia swojego wpływu na decyzje podejmowane przez NATO. Kładzenie nacisku na rozwój Partnerstwa Wschodniego oraz sąsiedztwo Ukrainy czynią z Polski ważnego partnera w dialogu z Norwegią, jeśli chodzi o kwestie rozwoju współpracy w zapewnieniu stabilizacji w regionie.
Kontakty i współpraca, które są wypracowane poprzez Norweski Mechanizm Finansowy są ważnym elementem przyszłego rozwoju bilateralnych stosunków między Polską i Norwegią.

Strategiczne cele rządu przy współpracy z Polską:

• Rozwój współpracy politycznej z Polską w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a szczególnie w kwestiach dotyczących współpracy europejskiej i NATO.
• Zwiększenie wiedzy Polski dotyczącej rozumienia norweskich interesów i stanowiska w ważnych sprawach międzynarodowych, w tym w zagadnieniach UE / EOG i otwarcie na rozwój współpracy w międzynarodowych forach i instytucjach.
• Zabezpieczenie strategicznego wykorzystania środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w celu zacieśnienia partnerstwa z Polską w ważnych dla Norwegii interesach.
• Wzmocnienie polsko-norweskiej współpracy w dziedzinie energetyki, klimatu i środowiska
• Sprzyjanie zwiększeniu handlu i inwestycji między Polską i Norwegią poprzez wspieranie inicjatyw norweskiego biznesu na polskim rynku, szczególnie w kwestii energetyki, materiałów zbrojeniowych i norweskich produktów przetwórstwa rybnego
• Zwiększenie w Polsce świadomości i wiedzy o Norwegii i norweskiej polityce. Tworzenie dobrego wizerunku Norwegii w Polsce.

Jak osiągnąć cele?

Wszystkie wydziały są zaangażowane w prace nad strategią w 15 głównych obszarach: polityka europejska, obszary północne, polityka obronna i bezpieczeństwa, prawa człowieka i demokracja, rynek wewnętrzny, biznes, współpraca badawcza i naukowa, polityka energetyczna i klimatyczna, różnorodność biologiczna i kontrola zanieczyszczenia, prawo i współpraca celna i policyjna, zdrowie i opieka, polityka rodzinna (w tym opieka nad dziećmi), współpraca kulturalna, współpraca regionalna i lokalna oraz wizerunek. Do powyższych obszarów mogą zostać w przyszłości dołączone nowe tematy współpracy. Będzie stworzona również międzywydziałowa grupa dla zapewnienia dobrej i systematycznej pracy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ambasada Norwegii w Warszawie mają szczególną rolę w sprawowaniu kontroli nad pracami wydziałów.

Autor: Konrad Lotczyk
Źródło: https://www.regjeringen.no/

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]