Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Bergen – szkolenie emerytalne

Bergen – szkolenie emerytalne

25 lutego 2016

Już 3 marca w Bergen odbędą się warsztaty tematyczne, prowadzone przez specjalistę z zakresu emerytur i rent norweskich. Udzieli on wyczerpujących informacji m.in z zakresu najnowszych przepisów, zasad wyliczania i łączenia świadczeń.
 1. Podstawowe elementy norweskiego systemu emerytalnego
 2. Stare i nowe zasady wyliczania emerytury z Folketrygden- I filar
 3. Obowiązkowa emerytura usługowa (OTP) – II filar
 4. Indywidualna umowa oszczędzania lub ubezpieczenia emerytalnego (IPS) – III filar
 5. Łączenie emerytury i pracy
 6. Łączenie emerytury i renty inwalidzkiej
 7. Łącznie emerytury i innych świadczeń socjalnych
 8. Przeniesienie emerytury (eksport świadczeń emerytalnych) do Polski
 9. AFP – Emerytura oparta na umowie zbiorowej
 10. Statens Pensjonskasse (SPK)
 11. Særaldersgrenser – zawody uprzywilejowane
 12. Renty norweskie (uførepensjon, uføretrygd, AAP)
 13. Jednoczesne pobieranie polskiej i norweskiej emerytury
 14. Dokumenty do wniosku o emeryturę norweską
 15. Opodatkowanie i oskładkowanie emerytury norweskiej w Polsce
 16. Zasady przyznawania emerytury norweskiej dla właściciela firmy jednoosobowej i spółki kapitałowej (AS)
 17. Renta wdowia
 18. Zrzeczenie się prawa do norweskiej emerytury i odzyskanie składek emerytalnych
 19. Wcześniejsze przejście na emeryturę norweską
 20. Zapomoga uzupełniająca (supplerende stønad)
 21. Planowane zmiany w przepisach dotyczących norweskich świadczeń emerytalnych

Zapisy:
ania@polishconnection.no
tel. +48 517 480 190
Koszt uczestnictwa – 200 NOK

ST. PAUL SKOLE, CHRISTIESGATE 16, 5015 BERGEN
godziny: 18.00 – 21.00

Liczba uczestników ograniczona

[easy_contact_forms fid=150]

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]