Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Budżet na rok 2021

Budżet na rok 2021

08 października 2020

Rząd przedłożył projekt budżetu na rok 2021. Zakłada on m.in. wydanie 313,4 miliarda koron pochodzących z funduszu naftowego, co stanowi trzy procent przewidywanej wartości funduszu na początek przyszłego roku.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które mogą mieć znaczenie dla gospodarstw domowych:

– wzrost akcyzy na alkohol o co najmniej 3,4%

– wzrost akcyzy na produkty tytoniowe (snus o 3,7%, papierosy o 3,4 %)

– wprowadzenie rocznego ubezpieczenia drogowego dla posiadaczy samochodów elektrycznych, stawka będzie niższa niż w przypadku posiadania pojazdu z silnikiem spalinowym i odpowiadająca rocznej opłacie za motocykl czyli 2135 NOK

– wzrost cen paliw:

– podatek drogowy wyższy o 2%, co da 5,01 koron na litrze benzyny

– podatek drogowy obniżony o 1,1% , do 3,58 koron za litr

– opłata za emisję CO2 wliczona w cenę benzyny ma wzrosnąć o 8,7%, co da 1,37 koron za litr

 

– wzrost cen podróży  samolotem- opłata lotniskowa ma wzrosnąć o 3,3% za loty do krajów europejskich. Przewoźnicy będą musieli w związku z tym zapłacić 79 NOK za każdego pasażera. Podróże poza Europę będą wiązać się z kosztem wyższym o 3,4%, czyli opłata za pasażera wyniesie 211 NOK.

 

– wzrost opłaty za prąd o 3,5%, co da 16,69 øre za 1 kw

 

– wzrost maksymalnej miesięcznej opłaty za przedszkola publiczne z 3135 NOK do 3230 NOK  od 01.stycznia 2021.  Maksymalny roczny koszt wynosić będzie 35 530 NOK

 

– wzrost rocznej sumy oszczędności na koncie oszczędnościowym dla młodych (BSU) z 25 000 do 27 500 NOK. Rozporządzenie dotyczyć będzie tych osób, które nie zakupiły jeszcze swojej pierwszej nieruchomości. Rząd proponuje, aby osoby, które już posiadają nieruchomość nie miały możliwości odpisu od podatku poprzez BSU.

 

-wzrost kosztów leczenia – próg, od którego przysługuje zwolnienie z opłat za usługi medyczne wzrośnie do 3 183 NOK

 

Zmiany w opodatkowaniu osób fizycznych

Osoby z dochodem wynoszącym min. 500 000 NOK zapłacą średnio o 500 koron podatku mniej, podczas gdy Ci, którzy zarabiają ponad 1 mln o 3 400 koron mniej.

Dla uzyskujących dochód:

200 000-300 000 – oszczędność około 400 NOK

300 000-500 000 – oszczędność około 300 NOK

ponad 500 000 – ok 400-500 NOK mniej podatku

 

Wzrost kwoty dochodu, od którego nie trzeba będzie odprowadzać podatku na podstawie zwolnieniowej karty podatkowej (frikort) – z 55 000 do 60 000 NOK

 

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości ma zostać obniżona z 5‰ na 4‰.

 

Wyższy podatek majątkowy od drogich nieruchomości (o wartości powyżej 15 mln NOK)

 

Niższy podatek majątkowy w przypadku posiadania firmy.

– Zniżka przy wycenie udziałów i środków trwałych wzrasta z 35 do 45 procent.

– Dodatkowo zostanie obniżony podatek od kapitału obrotowego, a 55 % wartości będzie stanowić podstawę do wyliczenia podatku.

 

Podatek dochodowy od wynagrodzeń

Stawki podatku w poszczególnych progach zostaną podniesione o 1,8-2,2%.

Jednocześnie podniesiona zostanie wysokość poszczególnych progów.

 

Odpis z tytułu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu ma wzrosnąć o 2,2%, do 106 750 NOK w skali roku.

Składka na ubezpieczenie społeczne: dolna granica dla opłacania składki ma wzrosnąć o 9,2%, do 59 650 NOK rocznie

 

Będzie można otrzymywać droższe prezenty od pracodawcy. Przepisy dotyczące świadczeń dodatkowych (świadczeń rzeczowych) zostają uproszczone. Rząd proponuje, możliwość wręczania benefitów pracownikom przez pracodawcę w wysokości do 5 000 koron bez konieczności płacenia od nich podatku. Obecnie limit ten wynosi 2 000 koron.

 

Całkowity limit na nieopodatkowane prezenty i zniżki dla personelu zwiększy się z 10 000 do 13 000 koron.

 

Rząd proponuje podniesienie zasiłku na dzieci do 6. Roku życia o 300 NOK. Powiększy to kwotę zasiłku o 3600 NOK w ciągu roku. Zmiana ma wejść w życie od 1. września 2021 r.

 

Tańsze napoje bez cukru: Rząd proponuje obniżenie podatku od napojów z obniżoną zawartością cukru o 27,6 procent od 1. lipca przyszłego roku. Dotyczy to napojów o niskiej zawartości cukru lub tylko z dodatkiem sztucznych słodzików. Napoje o najwyższej zawartości cukru objęte będą niezmienionym podatkiem. Produkty zawierające tylko naturalnie występujący cukier będą nadal zwolnione z podatku.

 

Od nowego roku będzie obowiązywał podatek VAT na leczenie alternatywne i chirurgię plastyczną: Leczenie alternatywne jest obecnie zwolnione z podatku VAT. Rząd proponuje zniesienie tego zwolnienia, tak aby alternatywni terapeuci, tacy jak np. masażyści, musieli opodatkować swoje usługi. Z podatku nadal będą zwolnione terapie alternatywne świadczone przez pracowników służby zdrowia.

 

Obniżenie opłaty windykacyjnej o 500 NOK w przypadku problemów z zadłużeniem. Obecnie jeśli wierzyciel usiłuje odzyskać pieniądze, np. z tytułu niezapłaconych rachunków, poprzez zajęcie części wypłaty lub własności dłużnika, dłużnik musi dodatkowo uiścić opłatę windykacyjną w kwocie 2038. Zdaniem rządu faktyczne koszty zajęcia nie przekraczają 1398 koron i dlatego proponuje obniżenie opłaty do 1498 NOK. Zmniejszy to dochód państwa o 279 mln NOK.

 

Źródło: https://www.nrk.no/norge/dette-betyr-statsbudsjettet-for-deg-1.15190139

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]