Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Co każdy powinien wiedzieć o wynagrodzeniu urlopowym (feriepenger)

Co każdy powinien wiedzieć o wynagrodzeniu urlopowym (feriepenger)

12 czerwca 2018

Co każdy powinien wiedzieć o wynagrodzeniu urlopowym (feriepenger)

 

Wynagrodzenie urlopowe od pracodawcy oblicza się na podstawie wynagrodzenia wypracowanego w poprzednim roku podatkowym. W 2018 roku pracodawcy wypłacają feriepenger za przepracowany rok 2017. Przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego nie uwzględnia się jednak dobrowolnych świadczeń od pracodawcy, takich jak: dieta, zapewnianych pracownikowi podróży do kraju zamieszkania czy zakwaterowania.
Feriepenger wypłacane jest z ostatnim wynagrodzeniem przed przejściem na urlop.

W Norwegii przyjęło się, że feriepenger wypłacane jest zazwyczaj zamiast wynagrodzenia w czerwcu albo lipcu, kiedy większość pracowników korzysta z urlopu, a firmy mają przerwę wakacyjną.
 

Wysokość świadczenia  

Zgodnie z prawem wysokość wynagrodzenia urlopowego odpowiada 10,2% uzyskanego dochodu brutto za rok poprzedni a urlop standardowo trwa 4 tygodnie. Dla pracowników w wieku powyżej 60 lat, wysokość feriepenger wzrasta do 12,5% uzyskanego dochodu za rok poprzedni a urlop trwa 5 tygodni. Pracownicy firm, w których zawarte są porozumienia zbiorowe bądź którzy odprowadzają składki na związki zawodowe mogą liczyć na wyższe feriepenger, jego wysokość liczy się od 12% wypracowanego dochodu brutto a osoby, które przekroczyły  63 rok życia mogą liczyć na świadczenie w wysokości 14,3% dochodu brutto.

Nie jest prawdą, że feriepenger jest świadczeniem nieopodatkowanym. Podobnie jak każdy inny dochód z pracy – świadczenie to podlega opodatkowaniu, zgodnie z przyznaną karta podatkową. Przyjęło się, że pieniądze za urlop wypłaca się jako kwotę brutto, nie potrącając w miesiącu przejścia na urlop zaliczki na podatek. Zazwyczaj pracodawcy potrącają nieco wyższą zaliczkę na podatek od wynagrodzeń w ciągu roku, właśnie po to, żeby wynagrodzenie urlopowe było wyższe.
 

Długość urlopu  

Zgodnie z ustawą o urlopie, pracownik ma prawo do 25 dni urlopu w każdym roku urlopowym. Pracownicy powyżej 60 roku życia mają prawo do sześciu dodatkowych dni urlopu.
W wielu firmach powszechne jest udzielanie każdemu pięciotygodniowego urlopu, z czego tylko 25 dni jest płatnych a pozostałe są traktowane jako urlop bezpłatny. W firmach, w których obowiązują umowy zbiorowe piąty dodatkowy tydzień jest również płatny. Zasada ta nie dotyczy nowych pracowników – oni mają prawo do urlopu 4 tygodniowego, a tydzień piąty jest dla nich urlopem bezpłatnym.

Urlop musi zostać uzgodniony z pracodawcą z odpowiednim wyprzedzeniem. Pracodawca powinien sporządzić harmonogram urlopów z uwzględnieniem terminów podanych przez pracowników bądź ich przedstawicieli. Niestety może się zdarzyć, że pracownik i pracodawca nie dojdą do porozumienia i wtedy ostatnie zdanie będzie należeć do przełożonego. Przyjmuje się, że pracownicy powinni wykorzystać co najmniej 18 dni roboczych urlopu między 1 czerwca a 30 września. Zgodnie z prawem można przenieść do 12 dni z jednego roku kalendarzowego na następny.

 

Feriepenger a zakończenie pracy u obecnego  pracodawcy  

Świadczenie urlopowe wypracowane za rok ubiegły, jak również za rok bieżący powinno być wypłacone przez pracodawcę wraz z ostatnim wynagrodzeniem pracownika, nawet jeśli kończy on pracę poza sezonem urlopowym. Jeśli wypłata feriepenger następuje w tym samym roku, w którym zostało wypracowane świadczenie, tj. właśnie w przypadku rozwiązania umowy, należy potrącić od niego zaliczkę na podatek zgodnie z przyznaną pracownikowi kartą podatkową.

Pracodawca nie powinien przesuwać wypłacenia świadczenia urlopowego na czerwiec kolejnego roku, co jest niestety dość nagminną praktyką. Pracownik powinien stanowczo domagać się wypłacenia feriepenger z ostatnią wypłatą a w razie problemów skontaktować się z norweską Inspekcją Pracy (Arbeidstilsynet) bądź Radą Rozjemczą (Forliksrådet).

 

Lipiec za pasem, życzymy wysokiego feriepenger i udanego urlopu.

 https://frifagbevegelse.no

facebook linkedin

Dołącz do newslettera

  Zobacz podobne wpisy

  02 marca 2021

  Oto opłaty bankowe, na które musisz uważać

  Coraz więcej banków posiada różnego rodzaju opłaty, o których prawdopodobnie nie miałeś pojęcia. Niewiedza na ten temat, może kosztować Cię kilka tysięcy koron rocznie.

  03 lutego 2021

  Konieczność sprawdzenia karty podatkowej, ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej

  Urząd skarbowy Skatteetaten twierdzi, że ponad połowa z podatników nie sprawdziła nowej karty podatkowej.

  25 stycznia 2021

  Nowe obostrzenia dla 15 gmin w Østlandet

  W niedzielę 24.01.2021 rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z nową mutacją koronawirusa, która od niedawna panuje na…

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami.