Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

04 stycznia 2023

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy.

Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą. 

Możliwość wynajmu pracowników z agencji pracy w celu wykonania pracy o tymczasowym charakterze zostaje zlikwidowana. Oznacza to, że w przypadku tymczasowego zapotrzebowania w związku z pracami sezonowymi, przestojem lub realizacją projektu, wynajmowanie pracowników z agencji pracy będzie możliwe jedynie w ramach tymczasowego zastępstwa (vikariat) lub na podstawie umowy z mężami zaufania w firmach, które podpisały układ zbiorowy z którymś z większych związków zawodowych (fagforening med innstillingsrett).

Istnieją dwa wyjątki, w ramach których będzie można nadal wynajmować pracowników z agencji pracy do pracy tymczasowej, również poza przypadkami pracy na zastępstwo i bez umowy z mężami zaufania (tillitsvalgte):

1.           Wynajem personelu medycznego, aby zapewnić prawidłowe działanie usług zdrowotnych i opiekuńczych. Pracodawca musi przedyskutować potrzebę takiego wynajmu z mężami zaufania.

2.           Wynajem pracowników ze szczególnymi kompetencjami, którzy będą wykonywać usługi doradcze i konsultingowe w ramach wyraźnie ograniczonego projektu.

Wprowadzono zakaz wynajmowania pracowników z agencji pracy do prac budowlanych na placach budowy w Oslo, Viken i dawnym Vestfold. Na obszarze objętym zakazem po 1 kwietnia nie będzie możliwości wynajmowania pracowników z agencji. Zakaz wynika z rozporządzenia (https://www.regjeringen.no/contentassets/af210e895bc546f9bdc58a4b92ff22e2/endring-i-forskrift-om-innleie-fra-bemanningsforetak.pdf), w którym bliżej zdefiniowano „prace budowlane” i „place budowy”.

Po upływie 3 lat wszyscy wynajęci pracownicy mają prawo do stałego zatrudnienia w wynajmującej firmie.

Skorygowano granicę pomiędzy wynajmem i wykonawstwem. To oznacza, że więcej umów zlecenia niż obecnie będzie uważanych za wynajem, nie za świadczenie usług/wykonawstwo.

Przepisy przejściowe i konsekwencje dla firm

Zaostrzenie przepisów dotyczących wynajmu, przyjęte obecnie przez norweski parlament, będzie miało poważne konsekwencje zarówno dla agencji pracy, jak i dla firm, wynajmujących pracowników do wykonania prac. Jako że wynajem jest praktycznym sposobem uzyskania siły roboczej, gdy jest ona potrzebna tymczasowo, zaostrzenie przepisów sprawi, że pozyskanie potrzebnych pracowników będzie trudniejsze.

Z tego powodu NHO wielokrotnie ostrzegało przed tymi zmianami. Kiedy stało się jasne, że zmiany przepisów wejdą w życie w niedługim czasie, bardzo istotne stało się, by firmy wykonały zestawienie umów, posiadanych dla różnych rodzajów pracowników, i wprowadziły konieczne poprawki.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2023, ale ustanowiono trzymiesięczny okres przejściowy dla konkretnych umów najmu, obowiązujących w momencie wejścia przepisów w życie i umów zlecenia zawartych przed ich wejściem w życie z myślą, że w realizacji zlecenia korzystanie z wynajmu będzie możliwe.

Ten okres przejściowy dotyczy zarówno ogólnego zaostrzenia przepisów (zlikwidowania dostępu do wynajmu, „kiedy praca ma charakter tymczasowy”), jak i zakazu wynajmu ludzi do prac budowlanych na placach budowy w regionie Oslo. To oznacza, że nowe przepisy zaczną obowiązywać dla wielu już zawartych umów od 1 lipca 2023 roku. Mimo że w związku z tym firmy otrzymały trochę czasu na przestawienie się, zalecamy zacząć prace nad ustaleniem, jakie znaczenie zmiany będą miały dla firmy, już teraz. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawdzeniu kontraktu czy podpowiedzi jak najlepiej realizować prace dla swojego zleceniodawcy skontaktuj się z nami – office@polishconnection.no

Opinia NHO

NHO jest zdecydowanie przeciwna ograniczeniom w dostępie do wynajmu, przyjętym przez Storting, czemu dali jasno wyraz w czasie wielu rund konsultacji. Zmiany te bardzo mocno dotkną wiele firm i sprawią, że prowadzenie działalności w Norwegii w sytuacji, która już wcześniej byłą dla wielu firm ciężka, stanie się jeszcze trudniejsze.

Zmiany nie zostały wystarczająco sprawdzone, a ich zbiorcza analiza społeczno-ekonomiczna nie została wykonana. Ponadto, bazując na aktualnie posiadanej wiedzy, w norweskim życiu zawodowym i na rynku pracy nie istnieją warunki, przemawiające za tak agresywnymi zmianami. Dziewięciu na dziesięciu pracowników ma stałe zatrudnienie, a procent pracowników wynajętych w Norwegii w ogólnym rozrachunku utrzymuje się na stabilnie niskim poziomie.

NHO dąży do tego, by pracownicy cieszyli się z poważnego życia zawodowego, w ramach którego podstawową zasadą jest zatrudnianie pracowników na stałe umowy, i gdzie pracownicy cieszą się jako ogół szerokimi prawami. W tej kwestii panuje pełna zgoda, jest to również w interesie pracodawców. Zapewniają sobie oni dzięki temu lojalnych i kompetentnych pracowników, a jest to kwestia, która z kolei wspomaga wysoką produktywność.

Jednocześnie konieczne są inne formy powiązania pracowników z pracodawcami, które byłyby odpowiedzią na zróżnicowane zapotrzebowanie na siłę roboczą. Wynajem pracowników z agencji pracy jest legalną, praktyczną i dobrze uregulowaną alternatywą, która rozwiązuje problem tymczasowego zapotrzebowania na pracowników, a jednocześnie zapewnia pracownikom wynajętym stałe i przewidywalne zatrudnienie.

NHO obawia się, że liczba pracowników w wielu firmach będzie teraz w większym stopniu regulowana ciągłym zwiększaniem i redukcją zatrudnienia lub wysyłaniem pracowników na postój, albo też wzrostem liczby umów tymczasowych. Trudno jest uwierzyć, że zmiany poprawią sytuację pracowników, których to dotyczy, i że nowa rzeczywistość będzie dla nich lepsza niż obecne stałe zatrudnienie w agencjach pracy.

Jeśli Twoja firma zajmuje się wynajmem pracowników i potrzebujesz wsparcia w zakresie obsługi administracyjnej zapraszamy do kontaktu.

Źródło: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/innleie/

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]