Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Druk E106

Druk E106

04 lipca 2017

Druk E106

 

  1. 1. Członkostwo w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych

Jeżeli dana osoba jest pracownikiem, który wykonuje swoją pracę w Norwegii oraz jest osobą zamieszkałą w innym kraju Unii Europejskiej lub Szwajcarii (np. w Polsce) – to jest członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, iż będą pokrywane za nią wydatki na leczenie – oczywiście ponad tzw. wkład własny (egenandel). Wkład własny w roku 2017 wynosi 2 205 koron.

Przykład: Pan Piotr z Polski rozpoczął pracę jako cieśla w norweskiej firmie – z tego powodu jest objęty norweskim ubezpieczeniem zdrowotnym. Niestety w trakcie urlopu wypoczynkowego w Norwegii złamał nogę. Udał się na pogotowie, gdzie uzyskał pomoc – na takich samych zasadach jak norweski obywatel.

  1. 2. Usługi medyczne w kraju pochodzenia

Będąc ubezpieczonym z tytułu pracy w Norwegii oraz posiadając stałe miejsce zamieszkania w innym kraju Unii Europejskiej, np. Polsce przysługuje prawo do pokrycia kosztów leczenia również w kraju pochodzenia. Aby udokumentować te prawo należy aplikować do HELFO o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym na druku e106. Po złożeniu podania i otrzymaniu wypełnionego druku e106 z Norwegii, należy przedstawić go w odpowiednim wojewódzkim oddziale NFZ. Druk E106 potwierdza, iż ma się prawo do leczenia w państwowej służbie zdrowia na takich samych zasadach, jak inne osoby mieszkające i pracujące w Polsce. Istnieje również możliwość, aby dopisać do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzinny – wtedy i oni będą mieli możliwość leczenia.

Przykład: Pan Piotr pojechał do rodziny do Polski, ale musi iść do lekarza na kontrolę złamanej nogi. Jeżeli posiada zarejestrowany druk E106 w kraju zamieszkania – nie płaci nic za wizytę u lekarza, gdyż jest ubezpieczony na mocy porozumienia między Helfo a NFZ.

  1. 3. Pobieranie świadczenia z NAV

Jeżeli dana osoba pobiera świadczenia z NAV, np.: zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński lub tacierzyński, zasiłek rehabilitacyjny lub np. zasiłek dla bezrobotnych oraz ma stałe miejsce zamieszkania w innym kraju Unii Europejskiej to w takim wypadku ma takie same prawa jak osoba pracująca. Oznacza to w praktyce, iż posiada ona prawo do bycia objętym ubezpieczeniem zdrowotnych e106. Inna kwestią jest to czy dana osoba ma prawo do wyjazdu z Norwegii i jednoczesnego pobierania świadczenia z NAV (np. zasiłek dla bezrobotnych). W takim wypadku jednakże rodzina osoby ubezpieczonej może nadal być objęta ubezpieczeniem zdrowotnych e106 i leczyć się w Polsce.

Przykład: Pan Piotr leczy się na zasiłku chorobowym po tym jak złamał nogę i otrzymał zgodę z NAV na wyjazd na leczenie do Polski. W tym okresie ma takie same prawo do leczenia w swoim kraju ojczystym jak gdyby tam pracował.

  1. 4. Wniosek

Aby być objętym ubezpieczeniem zdrowotnym e106 należy wypełnić i wysłać wniosek do HELFO. Do wniosku należy załączyć kopie dowodu osobistego lub paszportu, kopię kontaktu oraz pisemne potwierdzenie od pracodawcy iż nadal jest się zatrudnionym – ale tylko w wypadku kiedy umowa o pracę jest starsza niż rok. Okres ważności karty jest równy okresowi na jaki został podpisany kontrakt na prace – a jeżeli na kontrakcie nie ma określonego terminu pracy – wtedy druk e106 jest ważny 2 lata.

 

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]