Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Elektroniczna karta podatkowa

Elektroniczna karta podatkowa

15 kwietnia 2014

W styczniu 2014 została wprowadzona elektroniczna karta podatkowa (e-skattekort). Po zamówieniu karty podatkowej podatnik otrzymuje list z informacją (skattetrekksmeldingen). W przesłanym piśmie znajdą się też dane, stanowiące podstawę do wyliczenia podatku. Pracodawca otrzyma kartę podatkową pracownika w formie elektronicznej. Na tej podstawie firma przed wypłatą wynagrodzenia odciągnie należną zaliczkę na podatek.

Ze względu na to czy pracownik zatrudniony jest u norweskiego czy polskiego pracodawcy istnieją odrębne sposoby zamawiania karty podatkowej:

Norweski pracodawca: w tym przypadku w zależności od tego czy posiadasz stały czy tymczasowy numer personalny inne są sposoby zamawiania karty podatkowej

1. Posiadacz stałego numeru personalnego: tu znów rozgraniczenie na e-brukerów i osoby nie posiadające tego statusu:

    [list style=”style-6″]
    [item] e-bruker powinien znaleźć informację o karcie podatkowej w systemie Altinn,[/item]
    [item] do podatników nie będących e-brukerami Urząd Skarbowy w grudniu wysyłał informację o karcie na adres zarejestrowany w Folkeregisteret. Jeśli do tej pory nie otrzymałeś informacji na ten temat, to możesz zamówić kartę podatkowa za pomocą kodów MinID[/item] [/list]

2. Posiadacz tymczasowego numeru personalnego musi udać się do lokalnego Urzędu Skarbowego wraz z ważnym dowodem tożsamości i złożyć wniosek i wydanie karty podatkowej (formularz RF-1209) oraz udokumentować swój dochód (okazać umowę o pracę lub pisemną ofertę pracy). W przypadku pracy na zlecenie agencji pracy tymczasowej lub podobnej firmy należy także posiadać potwierdzenie zlecenia.

W sytuacji, kiedy pracownik w okresie od 2011 roku już wcześniej pracował w Norwegii zobligowany jest jedynie do wysłania podania do lokalnego Urzędu Skarbowego.

Polski pracodawca

1. Pracodawca sam złoży za podatnika wniosek o kartę podatkową.
2. Pracodawca zgodnie ze swoim obowiązkiem musi zgłosić się do Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych (SFU), w celu wskazania okresu, w jakim jego pracownik będzie przebywał w Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym.
3. Urząd po otrzymaniu zgłoszenia od pracodawcy automatycznie prześle kartę podatkową na zarejestrowany w systemie adres pracownika.
4. Pracownik musi dostarczyć kartę podatkową swojemu pracodawcy.

Wyjątki
Występują wyjątki, kiedy pracodawca nie ma obowiązku zgłoszenia stosunku pracy pracownika. Wówczas pracownik, aby otrzymać kartę podatkową musi wysłać do SFU formularz RF-1209. Do formularza należy dołączyć poświadczoną kopię dokumentu tożsamości.

Ważne: otrzymanie karty podatkowej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zezwolenia na pracę.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

27 września 2022

Jak założyć firmę w Norwegii?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Norwegii oznacza niezależność i możliwość rozwoju, jednak wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami. Przedsiębiorca zakładający biznes w Norwegii powinien znać obowiązujące przepisy i ich przestrzegać. Dotyczy to m.in. terminów składania zeznań podatkowych i płacenia podatku a także zasad związanych z zatrudnianiem pracowników, obowiązujących stawek wynagrodzeń itp. Przed podjęciem decyzji o […]

01 września 2022

Polski a norweski kodeks pracy. 

Najważniejszymi norweskimi dokumentami, które regulują stosunek pracy, są Kodeks Pracy (Arbeidsmiljøloven) oraz Ustawa Urlopowa (Ferieloven), a nad poprawnym egzekwowaniem ich zapisów czuwa norweska Państwowa Inspekcja Pracy. Warunki pracy w Norwegii w dużej mierze są podobne do warunków pracy w Polsce, choć istnieje kilka kluczowych różnic. W tym artykule poruszymy najważniejsze przepisy obowiązujące w miejscu pracy […]

08 sierpnia 2022

Zmiana adresu w Norwegii. Dlaczego nie należy zwlekać z jej zgłoszeniem?

Przeprowadzasz się lub wyprowadzasz z Norwegii? Zgodnie z norweskim prawem musisz zgłosić zmianę adresu! Większość norweskich instytucji, takich jak np. Skatteetaten, Altinn, Helfo czy NAV korzysta z danych zgłoszonych w norweskim rejestrze ludności, czyli Folkeregister, by wysłać, chociażby roczne rozliczenie podatkowe, kody MinID, zwroty podatku lub inną, urzędową korespondencję. Dlatego należy pamiętać, by wszystkie dane […]