Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Elektroniczne zwolnienie lekarskie.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie.

30 lipca 2018

Zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej.

 

Papierowe zwolnienia lekarskie powoli zostają zastąpione elektronicznymi. W Norwegii wprowadzono elektroniczny system zwolnień, który ma zastąpić ich papierowe odpowiedniki. Nowe rozwiązania są wprowadzane stopniowo, i na tę chwile nie ma jeszcze mowy o komputerowych zwolnieniach dla każdego – ale ma to się zmienić. Taki jest cel.

Obecnie pracownik, który zachoruje, udaje się do lekarza. Lekarz po przeprowadzonym badaniu wystawia diagnozę oraz zwolnienie lekarskie. Do tej pory było to zwolnienie w formie papierowej. Teraz pacjent może wybrać czy chce, aby jego zwolnienie lekarskie zostało wystawione na papierze czy w formie elektronicznej. Należy tutaj podkreślić, iż nawet po wprowadzeniu elektronicznych odpowiedników zwolnienia papierowe będą traktowane na równi z nimi. Na tę chwilę – kiedy system jest jeszcze rozwijany – nie każdy ma jednak możliwość otrzymania elektronicznego zwolnienia lekarskiego. Tylko osoby, które mają możliwość do logowania za pomocą rozwiązań dających najwyższy stopień bezpieczeństwa, jak BankID czy Commfides, otrzymują dostęp do elektronicznych zwolnien lekarskich. Szpitale również wystawiają tylko zwolnienia w formie papierowej.

Jeżeli chory pracownik wybierze zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej, lekarz rejestruje takie zwolnienie w systemie, by było ono dostępne na profilu NAV. Należy pamiętać, iż, jeżeli pracownik ma wiecej niż jednego pracodawcę, lekarz wystawia zwolnienie lekarskie osobno dla każdego zatrudniającego. Po wystawieniu takiego zwolnienia chory pracownik otrzymuje SMS lub mailem powiadomienie, że czeka na niego na stronie nav.no nowa wiadomość. Po zalogowaniu się na swoim profilu należy wejść w zakładkę Ditt Sykefravær – tam znajduje się nasze zwolnienie lekarskie. Widzimy tutaj podstawowe informacje, a naszym zadaniem jest sprawdzenie, czy wszystkie dane sie zgadzają – jeżeli nie zgadza się pracodawca, możemy wybrać, czy i do jakiej firmy zwolnienie ma być wysłane, jeżeli nie zgadzają się daty zwolnienia lub diagnoza, należy zgłosić się jeszcze raz do lekarza w celu poprawienia danych. Po dokładnym sprawdzeniu i udzieleniu odpowiedzi na pytania w dokumencie należy wysłać zwolnienie lekarskie do pracodawcy. Pracodawca otrzyma powiadomienie o nowym zwolnieniu lekarskim na swoim profilu na altinn. Firma zatrudniająca nie będzie miała dostępu do diagnozy, ale mimo to jedynie osoby zatrudnione w działach odpowiadających za pensje lub kadry powinny mieć wgląd w zwolnienia. Bezpośredni przełożeni osoby chorej otrzymują powiadomienia o chorobie pracownika od pracowników wyżej wymienionych działów. Poza tym bezpośredni przełożony otrzyma wiadomość na stronie nav.no. Po każdym skończonym okresie zasiłku chorobowego pracownik otrzyma kolejną wiadomość. Należy wtedy zalogować się na swój profil NAV i po raz kolejny wysłać potwierdzenie okresu zasiłku chorobowego do NAV (jest to odpowiednik cześci D papierowego zwolnienia lekarskiego). Nawet przy zwolnieniu elektronicznym pracodawca nadal musi wystawić specjalny dokument o zarobkach pracownika – inntektsopplysninger – w formie papierowej, ale z czasem i ten dokument będzie generowany komputerowo.

Osoba chora może sama zdecydować, czy kontynuwać zwolnienie lekarskie w momencie, gdy poczuje się lepiej. Nawet jeżeli zwolnienie lekarskie jest wystawione na 100%, można w dowolnym momencie powrócić do pracy. Celem wprowadzenia tej możliwości jest ograniczenie okresu zwolnienia lekarskiego do minimum. Innym ważnym narzędziem, które ma „wypychać” pracownika na zwolnieniu lekarskim do powrotu do pracy jest plan postępowania – po norwesku Digital oppfølgingsplan. Jest to specjalny dokument, który wypełniają pospołu osoba chora i pracodawca. Pracownik podaje m.in., czy jest możliwy jego ewentualny powrót do pracy podczas choroby, co musiało by się zmienić aby było to możliwe, jak ewentualnie należy dostosować stanowisko pracy lub zmniejszyć jej tempo. Przy wysyłaniu planu można zdecydować, czy ma być on wysłany tylko do pracodawcy, czy również do lekarza. Na początku plan postępowania trafia na skrzynkę odbiorczą pracodawcy w systemie Altinn. Na stronie internetowej NAV można przeczytać, iż, pomimo tego, że plan postępowania chory tworzy na swoim profilu NAV, sam urząd nie ma do niego dostępu, jeżeli użytkownik tak zdecyduje (NAV może jednak poprosić o udostępnienie tego planu). NAV może również pośredniczyć pomiędzy pracodawcą i pracownikiem – tak aby okres zwolnienia lekarskiego ograniczyć do minimum lub ewentualnie wypracować wspólnie zasady powrotu pracownika do pracy na przykład na część etatu. We wstępnej fazie jednak plan postępowania przede wszystkim pozwala pracownikowi oraz pracodawcy na dialog.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz plan postępowania to kolejny krok na drodze do usprawnienia systemu zwolnień i zasiłków chorobowych. Dzięki temu, iż informacja o ewentualnym zwolnieniu jest przesyłana elektronicznie, skraca się czas, w jakim pracodawca i NAV otrzymuje niezbędne informacje. Chory pracownik ma wszystkie informacje o swoim zwolnieniu w formie elektronicznej – co jest na pewno wygodniejsze. NAV podkreśla również, że reagują pozytywnie na plan postępowania. Nadal jednak czekamy na to, by pracodawca mógł wystawiać inntektsopplysninger w formie elektronicznej.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]