Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

15 grudnia 2022

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje

Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana za każdy miesiąc zaliczka na podatek.

Zamawianie karty podatkowej po raz pierwszy

Osoby rozpoczynające pracę w Norwegii muszą najpierw wyrobić sobie norweski numer personalny, najczęściej jest to nr tymczasowy – tj. D-nummer. W tym celu należy osobiście udać się do urzędu skarbowego wraz z podaniem o nadanie numeru personalnego, które jest równocześnie podaniem o wyrobienie karty podatkowej na dany rok. W urzędzie należy się wylegitymować (dowodem albo paszportem) oraz okazać ważną umowę o pracę (arbeidsavtale) albo zlecenie (tzw. oppdrag). Po otrzymaniu numeru personalnego podatnik będzie mógł zamówić kod aktywacyjny do systemu Altinn, tym samym zostając użytkownikiem elektronicznym, czyli tzw. e-brukerem.

Zamawianie karty po raz kolejny

W styczniu 2014 została wprowadzona elektroniczna karta podatkowa (e-skattekort). Po zamówieniu karty podatkowej podatnik otrzymuje na swoje konto na stronie skatteetaten.no oraz w systemie Altinn wiadomość (skattetrekksmelding) z informacją o wysokości potrącanego podatku oraz dane stanowiące podstawę do wyliczenia podatku. Pracodawca również otrzymuje kartę podatkową pracownika w formie elektronicznej. Na tej podstawie firma przed wypłatą wynagrodzenia odciąga należną zaliczkę na podatek.

W połowie grudnia urząd wysyła do podatników ze stałym numerem personalnym nową kartę podatkową w Norwegii na następny rok. Użytkownik powinien sprawdzić, czy dane w skattetrekksmelding się zgadzają i wprowadzić ewentualne zmiany przez stronę urzędu skarbowego. Jeśli wszystko się zgadza – sprawa załatwiona.

Zdarza się czasem, że także wieloletni pracownicy z D-nummerem dostają karty na nowy rok w połowie grudnia. Jeśli jednak w dniu przewidywanej publikacji nowych kart na swojej stronie skatteetaten.no podatnik nie ma skattetrekksmelding, oznacza to, że urząd nie miał dostatecznych informacji o podatniku i nie wystawił karty. Wtedy należy niezwłocznie zamówić kartę. Osoby z dostępem do usług elektronicznych na skatteetaten.no mogą to zrobić elektronicznie, natomiast osoby bez dostępu muszą wypełnić papierowe podanie, do którego należy załączyć kopię umowy o pracę i dowodu tożsamości. Informacja o nowej karcie podatkowej zostanie przesłana wyłącznie elektronicznie. Należy także pamiętać, że jeśli osoba z D-nummer nie była w ciągu ostatnich dwóch lat na kontroli tożsamości (ID-kontroll) to może nie otrzymać karty podatkowej bez osobistego stawiennictwa w urzędzie skarbowym w Norwegii.

Braku karty podatkowej w Norwegii nie należy bagatelizować – pracodawca w przypadku jej braku potrąci zaliczkę na podatek w wysokości 50% od dochodu brutto. Jest to jego obowiązek w stosunku do urzędu skarbowego. Tak wysoka zaliczka na podatek będzie potrącana, dopóki pracownik nie uzyska skattekort na dany rok. Zwrot nadwyżki nastąpi dopiero przy rozliczeniu podatku za skończony rok podatkowy.

Zmiana karty podatkowej

Kartę podatkową można zmienić w ciągu roku, kiedy na przykład wiemy, że wypracowany dochód brutto przekroczył ten oszacowany w karcie podatkowej, więc i potrącany podatek powinien być wyższy. Tabelę podatkową można również obniżyć, jeśli maksymalny dochód brutto został przeszacowany albo okoliczności zewnętrzne, np. choroba, znacznie obniżyły dochody. Przy zmianie karty należy wziąć pod uwagę już otrzymane dochody (od stycznia do momentu wnioskowania o nową kartę), dodatkowe zarobki (zazwyczaj opodatkowane wyżej) i odliczenia od dochodu. Nową kartę można zamówić elektronicznie pod warunkiem posiadania logowania do skatteetaten.no.

Pracownicy mogą również poprosić pracodawcę o odciąganie wyższej zaliczki na podatek bez konieczności zmiany karty (Frivillig skattetrekk).

Obywatele zagraniczni mają najczęściej przyznawaną tabelę 7100 bądź 7150 i na ich podstawie naliczany jest podatek. Osoby rozliczane wg tabeli 7100 mają zaliczkę na podatek potrącaną przez 10,5 miesiąca – co oznacza, że zaliczka na podatek potrącana w grudniu (wynagrodzenie za listopad) jest o połowę niższa niż normalnie, oraz że od feriepenger za kończony rok podatkowy nie potrąca się zaliczki na podatek. Nie oznacza to jednak, że dochody te nie podlegają opodatkowaniu.

Otrzymałeś kartę podatkową na 2023 rok ale chcesz ją zmienić? A może jej urząd nie wygenerował dla Ciebie skattekort na 2023 rok? W każdej z tych kwestii możemy pomóc. Masz pytania? Skontaktuj się z nami: office@polishconnection.no lub +48 587270555.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]