Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Kiedy pracodawca może wezwać pracownika z urlopu?

Kiedy pracodawca może wezwać pracownika z urlopu?

22 czerwca 2018

Kiedy pracodawca może wezwać pracownika z urlopu?

Sezon urlopowy za pasem. Wielu pracowników wyjechało już na wakacje lub wyjedzie w nadchodzących dniach i tygodniach. W Norwegii, podobnie jak w Polsce termin urlopu uzgadnia się z pracodawcą i musi on być z reguły uzgodniony z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Przyjmuje się, że pracownicy powinni wykorzystać co najmniej 18 dni roboczych urlopu między 1 czerwca a 30 września.
Zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, kiedy firma zgłasza zapotrzebowanie na pracownika, który właśnie udał się na urlop. W takich nagłych sytuacjach pracodawca ma prawo skrócić pracownikowi urlop i wezwać go do pracy. Na szczęście dla pracowników – ustawa urlopowa określa bardzo rygorystycznie w jakich przypadkach (wszystkich naraz) przełożony może skorzystać ze swojego prawa:

1. Musi to być konieczne ze względu na nieprzewidziane zdarzenia

Musiało się więc wydarzyć coś, czego pracodawca nie był w stanie przewidzieć, kiedy ustalano plany urlopowe.

2. Zatwierdzony wcześniej plan urlopów spowoduje duże problemy organizacyjne w  funkcjonowaniu firmy

Ustawa niestety nie precyzuje o jakie problemy chodzi, ale muszą być na tyle poważne, że mogą uniemożliwić normalne funkcjonowanie firmy. Można sobie na przyklad wyobrazić problemy w funkcjonowaniu lokalnego szpitala w przypadku, kiedy lekarze przebywają na urlopach a ma miejsce jakaś klęska żywiołowa albo bardzo duży wypadek komunikacyjny.

3. Nie ma zastępcy dla tego konkretnego pracownika

Pracodawca nie ma prawa odwołać pracownika z urlopu jeśli jego pracę może wykonać inny pracownik o podobnych kwalifikacjach. Pracownik, którego w związku z zaistniałą sytuacją przełożony musi ściągnąć z urlopu musi być specjalistą, którego brak uniemożliwi albo bardzo utrudni działanie firmy. Posługując się nadal przykładem szpitala – chodziłoby o chirurga niezbędnego do przeprowadzenia operacji, których wymagają ofiary wypadku czy kataklizmu a którym nie pomogą np. lekarze ogólni czy dermatolodzy.

4. Zmianę należy omówić z pracownikiem

Pracodawca jest zobowiązany do omówienia skrócenia urlopu z pracownikiem, którego to dotyczy, zaś pracownik ma prawo do powiernika/ doradcy.

Obowiązek pracodawcy w pokryciu dodatkowych kosztów z tytułu odwołania utlopu.

Przerwanie urlopu często wiąże się z odwołaniem wycieczek zagranicznych czy rezerwacji w hotelu. Pracodawca ściągając pracownika z urlopu musi pokryć wyżej wymienione koszty. Jeśli pracownik miał w planie wyjazd rodzinny (z małżonkiem/ą i dziećmi) wówczas pracodawca powinien pokryć koszty poniesione również przez członków rodziny pracownika, po wcześniej rozmowie i szczegółowym omówieniu tych kosztów.

Ponadto pracownik ma możliwość skorzystania z urlopu w późniejszym terminie w ramach ustawy urlopowej. Oznacza to na przykład, że pracownik będzie nadal uprawniony do wykorzystania trzech tygodni nieprzerwanego urlopu w okresie od 1 czerwca do 30 września.

Wezwanie w wyjątkowych przypadkach

W przypadku niektórych zawodów umowy o pracę bądź regulaminy mogą ustalać prawo pracodawcy do wezwania pracowników do powrotu z urlopu w nagłych wypadkach, podczas gdy w przypadku innych zawodów w każdej sytuacji należy dokonać konkretnej oceny.  Bardzo często wystarczy trochę dobrej woli ze strony pracodawcy i pracownika i sytuację często można rozwiązać polubownie i bez wielkich strat po prostu rozmawiając ze sobą i zgadzając się, że pracownik wróci i będzie pracował przez kilka dni, po czym będzie kontynuował urlop. Oprócz faktu, że pracownik będzie mógł wykorzystać później całą pulę urlopu, wielu pracodawców zapewnia również premię za zmianę planów.

https://www.infotjenester.no

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]