Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Kursy zawodowe dla hydraulików

Kursy zawodowe dla hydraulików

08 września 2016

Związki zawodowe hydraulików oferują zagranicznym pracownikom kursy norweskiego i kursy zawodowe w ramach kampanii: „På jobb for trygge jobber”

 

Związek zawodowy hydraulików w porozumieniu z Fellesforbundet i centrum kształcenia dorosłych AOF oferują nieodpłatnie kurs języka norweskiego i kurs zawodowy dla pracowników zagranicznych, chcących wyrobić norweski dyplom zawodowy (fagbrev). Przewodniczący związku zawodowego hydraulików Joachim Espe przyznaje, że w Oslo niecałe 20% osób zatrudnionych w branży należy do związków zawodowych. Dane dla całego kraju wynoszą 43%, ale obejmują również inne branże oraz nie obejmują pracowników agencji pośrednictwa pracy.

 

Pomimo planów działań, wymogów przetargowych, zainteresowania mediów i zatroskania polityków branża budowlana ciągle cierpi z powodu dumpingu socjalnego, nieprzejrzystości podatkowej i krótkich kontraktów dla zagranicznych pracowników, w praktyce dobieranych przypadkowo.

Gazeta Klassekampen wraz ze związkiem zawodowym hudraulików i Fellesforbundet próbuje rozwiązać te problemy za pomocą starego sposobu: zorganizowania pracowników w miejscu pracy.

Oferta kursu teoretycznego

Na spotkaniu w sprawie problemów branży budowlanej tylko dwóch z prawie trzydziestu obecnych na sali hydraulików i budowlańców było Norwegami. Większość pracowników to Polacy, dlatego rozmowa była prowadzona w języku polskim przez Julię Maliszewską, przedstawicielkę Fellesforbundet.

Problemem wielu zagranicznych pracowników w Norwegii jest brak poświadczenia ich upranień zdobytych w kraju pochodzenia. Podobnie jak Studieforbundet AOF (centrum kształcenia dla dorosłych), związki zawodowe zamierzają oferować kursy zawodowe oraz kursy języka norweskiego dla zagranicznych pracowników, które umożliwią tymże pracownikom zdobycie norweskiego fagbrev czyli dyplomu zawodowego. Oferta jest nieodpłatna dla wszystkich członków związków zawodowych. Przystąpienie do związków zawodowych i zdobycie fagbrev może umożliwić pracownikom znalezienie lepszej pracy i uzyskanie lepszej pozycji zawodowej u swojego pracodawcy. Poza tym posiadanie fagbrev oznacza równiez wyższe wynagrodzenie.

Część pracowników nie jest zainteresowana zdobyciem certyfikatu ani członkostwem w związkach, np. z powodu wysokiej składki członkowskiej lub faktu, że, np. z racji doświadczenia, i tak otrzymują prawidłową stawkę godzinową. Jak mówi Joachim Espe, posiadanie certyfikatu może być przydatne, jeśli firma nie zapewnia odpowiednich warunków – wtedy pracownik może zagrozić pracodawcy odejściem z pracy i łatwiej mu będzie znaleźć nowe zatrudnienie za odpowiednią stawkę.

Espe szacuje, ze niespełna 20% pracowników z branży budowlanej w Oslo jest zorganizowanych oraz że w ostatnich latach nastąpił znaczący spadek zainteresowania członkostwem z związkach zawodowych.

Sporym problemem dla związków zawodowych są agencje pracy tymczasowej. Przedstawiciele związków: J. Espe, J. Maliszewska i Kjetil Larsen podkreślają, że agencje pracy tymczasowej zrobiły dla branży wiele złego. Ciężko zorganizować ludzi, jeśli nie mają stałego i wspólnego miejsca pracy, a większość z nich nie ma zapewnionego wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi zleceniami. Zrozumiałym jest, że pracownicy w takiej sytuacji muszą współpracować z pracodawcą, jeśli chcą dostać nowe zlecenia. Chętnych do pracy jest wielu, a „postawienie się” agencji może oznaczać pozbawienie możliwości pracy i pieniędzy.

Usiłowania władz, mające na celu poprawę warunków pracy i płacy, są oczywiście dobre i potrzebne, jednakże najważniejszym problemem w tym momencie jest zauważenie problemu związanego z działalnością agencji pracy. Ich działania psują rynek pracy.

Espe chce naciskać na Inspekcję Pracy, aby doprowadzić do uchwalenia prawa, które mogłoby zmusić agencje pracy tymczasowej do zapeniania wynagrodzenia pracownikom również między zleceniami, co de facto zrówna ich status z pracownikami zatrudnionymi na stałe.

Częścią trzytygodniowej kampanii rekrutacyjnej do związków zawodowych hydraulików jest odwiedzenie różnych miejsc pracy przy ul. Storgata w Oslo. Espe nie boi się używać mocnych słów do opisania znaczenia zrzeszania się w branży budowlanej. „Hydraulicy i rurarze mają ciągle pod górkę w walce z agencjami wynajmującymi siłę roboczą. Teraz już tylko wóz albo przewóz. Niemożliwym jest utrzymanie 250 koron za godzinę pracy dla hydraulika, kiedy ten sam hydraulik zatrudniony przez pośrednika otrzyma 160 koron na godzinę.”

Póki co kampania nie zaowocowała nowymi członkami związków zawodowych, ale na pewno wzbudziła zainteresowanie pracowników. Wielu spośród nich zabrało wizytówkę Joachima Espe i zastanawia się nad przyłączeniem do związku. Zapewne minie kilka lat, zanim związki zawodowe w branży budowlanej urosną w siłę, ale od czegoś trzeba zacząć.

 

Autor: Izabela Połeć

Źródło: Klassekampen z dnia 7.09.2016

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]