Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Nadchodzą zmiany w przepisach podatkowych

Nadchodzą zmiany w przepisach podatkowych

19 maja 2018

Nadchodzą zmiany w przepisach podatkowych

15 maja w ramach aktualizacji narodowego budżetu państwa rząd norweski zaproponował szereg zmian w przepisach podatkowych. Jako powód zmian podaje chęć uproszczenia i odświeżenia przepisów, które mają dać podatnikom większą jasność i pewność odnośnie tego co jest dozwolone, a co nie. Zaostrzone zostaną przepisy dotyczące świadczeń dodatkowych jak na przykład mili lotniczych, prezentów w pracy czy posiłków płatnych w przypadku nadgodzin.

Nowe przepisy dotyczące bonusów, prezentów, mili lotniczych lub zniżek.
Do tej pory było tak, że obdarowujący miał obowiązek zgłosić to do urzędu skarbowego. Teraz obowiązek ten będzie spoczywał na pracodawcy osoby obdarowanej, która z kolei będzie miała obowiązek informować swojego pracodawcę o każdym bonusie lub prezencie, który otrzyma.

Mile lotnicze
Do tej pory podlegały opodatkowaniu prywatne podróże lotnicze, które były realizowane z mili lotniczych nazbieranych z podróży służbowych. Po uchwaleniu zmian będzie tak, że to pracodawca będzie miał obowiązek zgłaszać do Urzędu Skarbowego bonusy i dodatki powiązane ze służbowymi podróżami, hotelami czy kartami kredytowymi. Prawdopodobnie pracownicy będą zobowiązywać się do raportowania wszelkich bonusów czy prezentów na mocy umowy lub kontraktu w pracy.

Posiłki
Opodatkowaniu będzie podlegało jedzenie w pracy, bez względu na to czy będzie płacił za nie pracodawca kartą firmową czy pracownik z własnej kieszeni. Dotychczas pracownik unikał płacenia podatku za wyżywienie w pracy, w momencie gdy pracodawca płacił za niego bezpośrednio przy kasie, na przykład kartą firmową.
Kolejna zmiana będzie taka, że pracownik będzie dostawał dodatek 90 NOK w przypadku 10 godzin pracy „pod rząd”, a nie po 12 godzinach pracy poza domem jak mówił przepis dotychczas.

Prezenty i inne bonusy od pracodawcy
25 lat – to będzie nowy obowiązujący staż pracy, po którym pracownik będzie mógł otrzymać prezent bez obowiązku opodatkowania. Poza tym dalej będzie obowiązywać zasada, że pracownik może otrzymać prezent wolny od podatku do wartości 1000 NOK jeden raz w roku.

Kupony na jedzenie
Rząd chce znieść przepis o zwolnieniu z podatku kuponów na jedzenie, które otrzymują pracownicy, którzy nie mają w miejscu pracy stołówki lub posiłków subsydiowanych.

Przedszkole
Tu sprawa wygląda ponownie. Zniesione zostanie zwolnienie z podatku w przypadku gdy miejsce w przedszkolu zapewnia pracodawca.

Gazety i czasopisma
W kwestii czasopism zostaną złagodzone przepisy. Wcześniej czasopisma i gazety opłacone przez pracodawcę, aby były wolne od podatku, miały zostawać w domu. Teraz tego wymagania nie ma. Wystarczy, aby były potrzebne do wykonywania pracy.
Źródło:https://frifagbevegelse.no

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]