Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Norweskie świadczenia rodzinne, a program 500+

Norweskie świadczenia rodzinne, a program 500+

29 czerwca 2016

Norweskie świadczenia rodzinne, a program 500+

 

W związku z tym, że od 1 kwietnia 2016 roku wszedł w życie program 500+, wiele osób pracujących za granicą zadaje sobie pytanie czy także im to świadczenie rodzinne przysługuje.  Ponadto ostatnio coraz więcej osób, które składały podania o zasiłek rodzinny w Norwegii , mając dzieci w Polsce, otrzymuje decyzje odmowne. W tym artykule wyjaśniamy co jest tego przyczyną.

W przypadku rodzin mieszkających na stałe w Norwegii sytuacja jest najprostsza, gdyż te rodziny pobierają zasiłek rodzinny z NAV i nie mają prawa do świadczeń z Polski.

Gdy jedno z rodziców pracuje w Norwegii, a drugie razem z dziećmi mieszka w Polsce sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana i uzależniona od sytuacji zawodowej rodzica, który przebywa w Polsce.

Jeśli rodzic pracuje w Polsce lub pobiera tu jakiekolwiek wynagrodzenie, to wówczas rodzina, która ma przynajmniej dwójkę dzieci (przy uwzględnieniu dochodu z zagranicy przekroczony jest limit  dochodu na członka rodziny (800pln), rodzice nie otrzymają więc 500 pln na pierwsze dziecko,  musi złożyć wniosek o przyznanie środków z programu 500 +, bo to Polska jest krajem z pierwszeństwem do wypłaty świadczeń. Jeśli Norwegia nadal wypłaca zasiłek rodzinny w pełnej kwocie,  to należy liczyć się z tym, iż pieniądze trzeba będzie zwrócić.

Jeśli rodzic nie pracuje w Polsce ani nie należą mu się żadne świadczenia to dobrze jest i tak złożyć wniosek o 500+ – Polska najprawdopodobniej  będzie dopłacać różnicę pomiędzy norweskim barnetrygd (970 nok) na drugie dziecko, a 500 pln. Ponadto mamy w ten sposób szansę uniknąć sytuacji, w której NAV odmówi wypłacania barnetrygd. Obecnie otrzymujemy wiele zapytań, co zrobić w takim przypadku bo odmów jest coraz więcej. NAV wydaje takie decyzje ponieważ najpierw decyzję o przyznaniu świadczeń musi wydać Polska.  Dopiero wtedy można składać wniosek o zasiłek rodzinny w Norwegii.

Należy pamiętać, że w Polsce składając wniosek o 500+ do końca czerwca odzyskamy świadczenia od kwietnia, a składając wniosek w lipcu otrzymamy już tyko pieniądze za miesiąc wstecz. NAV natomiast, sprawdzając przyznane już świadczenia, może zażądać spłaty nienależnie wypłaconego zasiłku od kwietnia – nie patrząc na to, że w Polsce go nie otrzymaliśmy. Liczy się to, że jest się do niego uprawnionym.

Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania związane z tym zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]