Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Nowe procedury dla norweskich zwolnień lekarskich

Nowe procedury dla norweskich zwolnień lekarskich

27 listopada 2017

Nowe procedury dla norweskich zwolnień lekarskich

W ramach procesu cyfryzacji przepływu dokumentów, od 2018 roku zwolnienia lekarskie będą wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej. Obecnie trwa okres przejściowy.

Część C zwolnienia, przeznaczona dla pracodawcy, jest już dostępna w formie cyfrowej i po wystawieniu znajdzie się na koncie Altinn pracodawcy, jeśli zwolnienie zostanie wystawione przez lekarza rodzinnego. Zwolnienia ze szpitala, od dentysty lub rehabilitanta nadal będą wystawiane w formie papierowej i zostaną objęte cyfryzacją dopiero w 2018.

Część D zwolnienia, czyli podanie o sykepenger, można na razie dostać w formie cyfrowej w ośmiu fylker: Aust-Agder, Nordland, Finnmark, Troms, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland i Vest-Agder. Reszta kraju zostanie włączona do systemu na początku roku. Wtedy także większość dostawców systemów płacowo-księgowych ma oferować możliwość, by zwolnienia przychodziły bezpośrednio do tychże systemów, z pominięciem portalu Altinn.

Specjaliści podkreślają zalety cyfryzacji zwolnień – dokumenty w systemie są zawsze dostępne i bezpieczne przed zagubieniem, łatwo także zweryfikować, czy zwolnienie zostało wysłane przez pracownika na czas. W fazie przejściowej pracodawcy nie mogą jednak narzucić pracownikom tylko jednej formy zwolnienia lekarskiego – jeśli pracownik chce je dostarczać na papierze, należy mu to umożliwić, jeśli wybiera wersję cyfrową, pracodawca musi być na to przygotowany.

W przyszłym roku NAV zamierza także wprowadzić pilotażowy program wysyłania elektronicznych formularzy Inntektsopplysninger. Ma to związek ze zmianami w wysyłaniu podania o zasiłek rodzicielski (foreldrepenger). Jeśli program się powiedzie, cyfrowa wersja Inntektsopplysninger zostanie wprowadzona również do innych podań, w tym o sykepenger, do 1 stycznia 2019.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]