Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Nowe stawki minimalne w pozostałych branżach

Nowe stawki minimalne w pozostałych branżach

15 listopada 2018

Tariffnemnda opublikowała kolejną decyzję w sprawie upowszechnienia umów zbiorowych, tym razem dla branży sprzątającej, HORECA, rolnictwa i ogrodnictwa, branży elektrycznej oraz transportu. Oto nowe stawki godzinowe:

Branża sprzątająca

Minimalna stawka godzinowa

 • Pracownicy, wykonujący prace porządkowe dla prywatnych firm, oferujących usługi tego typu, muszą mieć stawkę godzinową w minimalnej wysokości 180,43 NOK.
 • Pracownicy poniżej 18 roku życia, wykonujący prace porządkowe dla prywatnych firm, oferujących usługi tego typu, muszą mieć stawkę godzinową w minimalnej wysokości  133,39 NOK.
 • Dodatek za nadgodziny

  Dla pracy pomiędzy 21.00 a 06.00 dodatek ustalany jest indywidualnie, ale musi wynosić co najmniej 26 NOK za godzinę.

  Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

  Hotelarstwo, gastronomia, catering

  Minimalna stawka godzinowa

 • Stawka dla pracowników powyżej 20 roku życia oraz dla osób powyżej 18 roku życia, posiadających 4 miesiące praktyki: 161,87 NOK
 • Młodzi pracownicy w wieku 16 lat: 105,83 NOK
 • Młodzi pracownicy w wieku 17 lat: 115,33 NOK
 • Młodzi pracownicy w wieku 18 lat: 129,59 NOK
 • Odciągnięcie od wynagrodzenia brutto w przypadku zakwaterowania w firmie

 • Pojedynczy pokój: 541,12 NOK mies.
 • Podwójny pokój: 351,95 NOK mies.
 • Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

  Rolnictwo i ogrodnictwo

  Minimalna stawka godzinowa

  Pomoc wakacyjna i przy zbiorach

 • Pracownicy poniżej 18 roku życia: 98,65 NOK
 • Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez okres do 12 tygodni: 118,65 NOK
 • Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez okres 12-24 tygodni (3-6 miesięcy): 124,15 NOK
 • Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez okres powyżej 6 miesięcy, powinni otrzymywać wynagrodzenie na poziomie niewykwalifikowanych pracowników stałych.

  Pracownicy stali

 • Pracownicy niewykwalifikowani: 138,55 NOK
 • Pracownicy poniżej 18 roku życia: 108,15 NOK
 • Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych: 11,75 NOK
 • Dodatek weekendowy/świąteczny dla opiekunów zwierząt/pracowników zastępczych pracujących w stałych rotacjach

  Należy płacić dodatek w wysokości 25 % stawki godzinowej za każdą godzinę:

 • Między godz. 13 w soboty i 24 w niedziele
 • Między godziną 13 i 24 w Wigilię i Sylwestra
 • Między godziną 00 i 24 w święta ruchome oraz 1 i 17 maja
 • Praktykanci

  Wynagrodzenie praktykantów powinno wynosić minimum 70 % wynagrodzenia zatrudnionych na stałe pracowników niewykwalifikowanych.

  Zwrot kosztów

  Świadczenia wypłacane z tytułu zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z oddelegowaniem pracownika, np. kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, nie uznaje się za dochód.

  Dodatek za nadgodziny

  Postanowienia umowy zbiorowej, dotyczące nadgodzin, nie zostały upowszechnione,  w takim przypadku obowiązuje więc dodatek za nadgodziny w wysokości 40 % stawki godzinowej.

  Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

  Branża elektryczna

  Minimalna stawka godzinowa (instalacja, montaż i konserwacja instalacji elektrycznych służących automatyzacji, komputeryzacji i telekomunikacji)

 • Pracownicy wykwalifikowani, wykonujący prace fachowe: 211,70 NOK
 • Inni pracownicy: 184,36 NOK
 • Praca zmianowa
  W miejscach, gdzie obowiązuje praca zmianowa, należy wypłacać dodatek w wysokości:

 • Praca dwuzmianowa: 17 % stawki minimalnej
 • Praca trzyzmianowa: 27,3 % stawki minimalnej
 • Nie dotyczy przemysłu wydobywczego na morzu.

  Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

  Drogowy transport towarów

  Minimalna stawka godzinowa

  Pracownicy, realizujący drogowy transport towarów pojazdami o wadze całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, powinni otrzymywać wynagrodzenie za godzinę w minimalnej wysokości 171,45 NOK.

  Stawka dotyczy także pracowników firm spoza Norwegii, jeśli transport realizowany jest przez pracownika delegowanego. Nie dotyczy transportu własnych towarów firmy.

  Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

  Transport osób pojazdami turystycznymi

  Minimalna stawka godzinowa

  Pracownicy firm, realizujących transport osób autobusami lub pojazdami turystycznymi powinni otrzymywać wynagrodzenie za godzinę w minimalnej wysokości 155,87 NOK.

  Nie dotyczy to sytuacji, gdy organizacja transportu wymaga pozwolenia uzyskanego na drodze konkursu.

  Stawka obowiązuje również pracowników firm zagranicznych, jeśli zlecenie transportowe jest organizowane w sposób, który wymaga oddelegowania pracownika w ramach usługi tymczasowej.

  Nie dotyczy uczniów i uczestników programów aktywizujących na rynku pracy.

  Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

   

  Źródło: Tariffnemnda

  facebook linkedin

  Zobacz podobne wpisy

  03 stycznia 2024

  OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

  W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

  04 stycznia 2023

  Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

  Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

  15 grudnia 2022

  Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

  Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]