Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Nowe stawki minimalne wynagrodzeń w Norwegii

Nowe stawki minimalne wynagrodzeń w Norwegii

14 grudnia 2022

Od 15 grudnia 2022 wchodzą w życie nowe stawki minimalne wynagrodzeń

W ostatnich dniach Komisja ds. układów zbiorowych (Tariffnemnda) rozpatrzyła wnioski o upowszechnienie nowych stawek minimalnych, wynikających z zwartych w tym roku nowych umów zbiorowych. Większość wniosków trafiła do komisji już latem lub wczesną jesienią, ale ta czekała na wszystkie wnioski i wszystkie opinie, które spływały w ramach konsultacji, by uchwalić zmiany dla wszystkich branż jednocześnie. Oto nowe stawki, jakie zaczną obowiązywać od 15 grudnia:

Branża budowlana:

230 NOK/godz. – pracownicy wykwalifikowani

216 NOK/godz. – pracownicy niewykwalifikowani z min. rocznym doświadczeniem

207,4 NOK/godz. – pracownicy niewykwalifikowani

139 NOK/godz. – pracownicy poniżej 18 roku życia

Branża stoczniowa:

197,01 NOK/godz. – pracownicy wykwalifikowani

188,04 NOK/godz. – specjaliści – niewykwalifikowani z min. rocznym doświadczeniem

179,17 NOK/godz. – pracownicy pomocniczy

39,4 NOK/godz. – dodatek rozłąkowy dla pracowników wykwalifikowanych, którzy ze względu na pracę muszą nocować poza domem

37,61 NOK/godz. – dodatek rozłąkowy dla specjalistów, którzy ze względu na pracę muszą nocować poza domem

35,83 NOK/godz. – dodatek rozłąkowy dla pracowników pomocniczych, którzy ze względu na pracę muszą nocować poza domem

Branża elektro:

234,14 NOK/ godz. – pracownicy wykwalifikowani

205,46 NOK/godz. -pracownicy niewykwalifikowani

W przypadku pracy zmianowej obowiązują ponadto dodatki-rekompensaty za godziny przepracowane:

  • na drugą zmianę: 17% stawki podstawowej
  • na trzecia zmianę: 27,3% stawki podstawowej

Firmy sprzątające:

204,54 NOK/godz. – pracownicy pełnoletni

153,55 NOK/godz. – pracownicy poniżej 18 roku życia

27 NOK/godz. – minimalny dodatek za pracę nocną (pomiędzy godz. 21.00, a 6.00)

Przetwórstwo rybne:

213,78 NOK/godz. – pracownicy wykwalifikowani

199,78 NOK/godz. – pracownicy produkcji

Pracownicy poniżej 18 roku życia, zatrudnieni na okres krótszy niż 12 tygodni, muszą otrzymać wynagrodzenie równe min 80% podanych wyżej stawek. (W stosunku do pracowników powyżej 17 roku życia, zatrudnionych na dłużej niż 12 tygodni obowiązują podstawowe stawki minimalne).

W przypadku pracy zmianowej obowiązują ponadto dodatki-rekompensaty za godziny przepracowane:

  • na drugą zmianę: 20% stawki podstawowej
  • na trzecia zmianę: 25% stawki podstawowej

Branża hotelarsko-gastronomiczna:

118,08 NOK/godz. – pracownicy w wieku 16 lat

127,58 NOK/godz. – pracownicy w wieku 17 lat

141,84 NOK/godz. – pracownicy w wieku 18 lat

179,94 NOK/godz. – pracownicy powyżej 18 roku życia z min 4-miesięczną praktyką i pracownicy od 20 roku życia wzwyż nawet bez praktyki.

Ponadto rozporządzenie o upowszechnieniu dla branży hotelarsko-gastronomicznej od 1. lipca regulować będzie też maksymalną wysokość potrącenia za zakwaterowanie pracownika przy zakładzie pracy (np. hotelu czy restauracji):

  • za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym: 600,79 NOK/miesiąc
  • za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym: 390,76 NOK/miesiąc

Kierowcy – Transport drogowy towarów:

196,5 NOK/godz.

W przypadku zleceń wielodniowych, za żaden dzień poza dniem rozpoczęcia i zakończenia zlecenia przewozowego, nie może być zapłacone mniej niż za 7,5 godz. pracy.

Kierowcy – Przewozy pasażerskie turystyczne (nieregularne):

194,12 NOK/godz.

Rolnictwo i ogrodnictwo:

Pracownicy tymczasowi (sezonowi itp.)

114,4 NOK/godz. – Pracownicy sezonowi poniżej 18 roku życia

134,4 NOK/godz. – Pracownicy sezonowi powyżej 18 roku życia, zatrudnieni na okres poniżej 12 tygodni

139,9 NOK/godz. –  Pracownicy sezonowi powyżej 18 roku życia, zatrudnieni na okres od 12 do 24 tygodni (3-6 miesięcy)

Pracownicy stali

123,9 NOK/godz. – Pracownicy poniżej 18 roku życia zatrudnieni na stałe

154,3 NOK/godz. – Niewykwalifikowani pracownicy powyżej 18 roku życia zatrudnieni na stałe

14 NOK/godz. – Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych

Jeśli masz pytania związane z wynagrodzeniem zapraszamy do kontaktu – office@polishconnection.no

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]