Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / «Nowe» zasady podróżowania poza Norwegię na sykepenger, arbeidsavklaringspenger i pleiepenger

«Nowe» zasady podróżowania poza Norwegię na sykepenger, arbeidsavklaringspenger i pleiepenger

02 listopada 2019

W poniedziałek 28 października 2019 roku podano do wiadomości publicznej, że NAV przez ostatnie 7 lat niewłaściwie interpretował przepisy, dotyczące wypłaty części świadczeń podczas pobytu ich odbiorców za granicą. Problem dotyczy osób, pobierających sykepenger, arbeidsavklaringspenger i pleiepenger, które przez jakiś czas przebywały poza Norwegią, a których decyzje wydano w 2012 roku lub później. Zaktualizowano już strony NAV i zapowiedziano, że urząd cofnie się do 2012 roku i ponownie zbada sprawy, w których zapadły nieprawidłowe decyzje.

Przed 1 czerwca 2012 roku NAV wymagał, by osoby, chcące wyjechać, choćby czasowo, do innego kraju EOG i zachować prawo do pobierania sykepenger, arbeidsavklaringspenger i pleiepenger, każdorazowo składały do urzędu podanie o zgodę na wyjazd. Praktyka ta była zgodna z obowiązującym wówczas rozporządzeniem UE o ubezpieczeniach społecznych.

1 czerwca 2012 weszło w życie nowe rozporządzenie UE, ułatwiające eksport tych świadczeń, ale NAV nadal stosował wcześniejsze przepisy i procedury aż do teraz, mimo że przesłanki o ich nieprawidłowości pojawiły się już w 2017 roku. Efektem takiego postępowania jest, jak się szacuje, wydanie prawie 2500 krzywdzących decyzji oraz kilkudziesięciu niesprawiedliwych wyroków skazujących za wyłudzenia świadczeń, w tym wyroków więzienia nawet do 8 miesięcy.

Poniżej znajdą Państwo prawidłowe przepisy, które były wcześniej niewłaściwie interpretowane.

Arbeidsavklaringspenger

  • • Jeśli planowany pobyt w kraju EOG nie spowoduje zaniedbania działań, ustalonych z NAV, obywatel EOG nie musi zgłaszać wyjazdu przed faktem;
  • • Prawo do AAP traci się, jeśli wyjazd sprawi, że nie da się realizować przewidzianych w ustaleniach z NAV działań;
  • • W przypadku pobytu poza strefą EOG, AAP można zachować przez maksymalnie 4 tygodnie pod warunkiem złożenia podania przed wyjazdem.

Sykepenger

  • • W przypadku wyjazdu do krajów EOG wyjściowo nie trzeba starać się o zgodę NAV na wyjazd;
  • • Podstawowym warunkiem zachowania sykepenger jest kwestia, by wyjazd nie przeszkodził w leczeniu i planowanej aktywności, związanej z miejscem pracy lub NAV;
  • • Osoby niebędące obywatelami krajów UE/EOG muszą starać się o zgodę na każdy wyjazd za granicę.

Pleiepenger

  • • Obywatele krajów UE/EOG nie muszą starać się o zgodę na wyjazd, by zachować pleiepenger w czasie pobytu w tych krajach;
  • • Pozostali mogą mieć prawo do pleiepenger poza granicami Norwegii na okres do 8 tygodni w czasie 12 miesięcy;
  • • Pracownicy zagraniczni, zatrudnieni u norweskich pracodawców, mogą mieć prawo do pleiepenger z Norwegii nawet jeśli opieka jest prowadzona w innym kraju EOG.

Jeśli w Państwa sprawie po 1 czerwca 2012 roku wydano decyzję, która jest niezgodna z powyższymi przepisami, mają Państwo prawo do ponownego rozpatrzenia tej sprawy, z założeniem wszakże, że pozostałe warunki do otrzymania zasiłku zostały spełnione.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]