Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Od 1. lipca wchodzą w życie nowe stawki minimalne wynagrodzeń

Od 1. lipca wchodzą w życie nowe stawki minimalne wynagrodzeń

22 czerwca 2021

W dniach 10-11 maja 2021 komisja ds. układów zbiorowych (Tariffnemnda) rozpatrzyła wnioski o upowszechnienie nowych stawek minimalnych w szeregu branż. Ze względu na wzrost płac i cen ostatecznie przyjęte stawki minimalne są we wszystkich przypadkach wyższe niż pierwotnie nadesłane propozycje.

Poniżej przedstawiamy nowe stawki, które zaczną obowiązywać od 1. lipca 2021:

Branża budowlana:

220 NOK/godz. – pracownicy wykwalifikowani

206,50 NOK/godz. – pracownicy niewykwalifikowani z min. rocznym doświadczeniem

198,30 NOK/godz. – pracownicy niewykwalifikowani

132,90 NOK/godz. – pracownicy poniżej 18 roku życia

Branża stoczniowa:

189,39 NOK/godz. – pracownicy wykwalifikowani

180,87 NOK/godz. – specjaliści – niewykwalifikowani z min. rocznym doświadczeniem

172,44 NOK/godz. – pracownicy pomocniczy

37,88 NOK/godz. – dodatek rozłąkowy dla pracowników wykwalifikowanych, którzy ze względu na pracę muszą nocować poza domem

36,17 NOK/godz. – dodatek rozłąkowy dla specjalistów, którzy ze względu na pracę muszą nocować poza domem

34,49 NOK/godz. – dodatek rozłąkowy dla pracowników pomocniczych, którzy ze względu na pracę muszą nocować poza domem

Branża elektro:

225,15 NOK/ godz. – pracownicy wykwalifikowani

196,47 NOK/godz. -pracownicy niewykwalifikowani

W przypadku pracy zmianowej obowiązują ponadto dodatki-rekompensaty za godziny przepracowane:

  • na drugą zmianę: 17% stawki podstawowej
  • na trzecia zmianę: 27,3%  stawki podstawowej

Firmy sprzątające:

196,04 NOK/godz. – pracownicy pełnoletni

146,27 NOK/godz. – pracownicy poniżej 18 roku życia

27 NOK/godz. – minimalny dodatek za pracę nocną (pomiędzy godz. 21.00, a 6.00)

Przetwórstwo rybne:

205,55 NOK/godz. – pracownicy wykwalifikowani

193,55 NOK/godz. – pracownicy produkcji

Pracownicy poniżej 18 roku życia, zatrudnieni na okres krótszy niż 12 tygodni, muszą otrzymać wynagrodzenie równe min 80% podanych wyżej stawek. (W stosunku do pracowników powyżej 17 roku życia, zatrudnionych na dłużej niż 12 tygodni obowiązują podstawowe stawki minimalne).

W przypadku pracy zmianowej obowiązują ponadto dodatki-rekompensaty za godziny przepracowane:

  • na drugą zmianę: 20% stawki podstawowej
  • na trzecia zmianę: 25%  stawki podstawowej

Branża hotelarsko-gastronomiczna:

114,08 NOK/godz. – pracownicy w wieku 16 lat

123,58 NOK/godz. – pracownicy w wieku 17 lat

137,84 NOK/godz. – pracownicy w wieku 18 lat

175,47 NOK/godz. – pracownicy powyżej 18 roku życia z min 4-miesięczną praktyką i pracownicy od 20 roku życia wzwyż nawet bez praktyki.

Ponadto rozporządzenie o upowszechnieniu dla branży hotelarsko-gastronomicznej od 1. lipca regulować będzie też maksymalną wysokość potrącenia za zakwaterowanie pracownika przy zakładzie pracy (np. hotelu czy restauracji):

  • za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym: 582,16 NOK/miesiąc
  • za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym: 378,64 NOK/miesiąc

Kierowcy – Transport drogowy towarów:

185,5 NOK/godz.

Kierowcy – Przewozy pasażerskie turystyczne (nieregularne):

174,12 NOK/godz.

Rolnictwo i ogrodnictwo:

109,40 NOK/godz. – Pracownicy sezonowi poniżej 18 roku życia

129,40 NOK/godz. – Pracownicy sezonowi powyżej 18 roku życia, zatrudnieni na okres poniżej 12 tygodni

134,90 NOK/godz. –  Pracownicy sezonowi powyżej 18 roku życia, zatrudnieni na okres od 12 do 24 tygodni (3-6 miesięcy)

118,90 NOK/godz. – Pracownicy poniżej 18 roku życia zatrudnieni na stałe

149,30 NOK/godz. – Niewykwalifikowani pracownicy powyżej 18 roku życia zatrudnieni na stałe

13 NOK/godz. – Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych

źródło: https://www.nemndene.no/tariffnemnda/Vedtak/

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]