Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Odsetki od kredytu – szansa czy rozczarowanie?

Odsetki od kredytu – szansa czy rozczarowanie?

30 marca 2016

Odsetki od kredytu są najbardziej tajemniczą ulgą podatkową dla osób pracujących w Norwegii, budzą także największe emocje. Na forach internetowych krążą często sprzeczne opinie na temat możliwości dokonania tego odliczenia. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie wątpliwości, które nurtują wielu: to można w końcu odliczyć czy nie?

Sprawa pierwsza i najważniejsza: odsetki faktycznie można odliczać. Niestety skorzystanie z tego odpisu obwarowane jest licznymi zastrzeżeniami.

Całość zapłaconych w danym roku odsetek odliczyć mogą następujące osoby:

Osoby bez norweskiej rezydencji podatkowej (przebywające w Norwegii krócej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy i krócej niż 270 dni w ciągu 36 miesięcy), nie mające stałego numeru personalnego, jeśli ich dochody wypracowane w Norwegii stanowiły co najmniej 90 % całości dochodów w danym roku podatkowym – innymi słowy, jeśli zaczęliśmy pracę w Norwegii, nie pracowaliśmy tam przez cały rok, ale nie mieliśmy właściwie żadnych dochodów z innych krajów – możemy odliczyć całość odsetek.

Osoby z norweską rezydencją podatkową, zamieszkałe w Norwegii, które NIE SĄ pendlerami do rodziny i ich centrum interesów życiowych jest w Norwegii – pojmując sprawę w pewnym uproszczeniu: jeśli mieszkamy nad fiordami na stałe i nie odwiedzamy regularnie rodziny w Polsce, ale mamy kredyt – odliczenie jest nasze. Jeśli mamy kredyt w norweskim banku, całość odsetek powinna być zawczasu uwzględniona na wstępnym rozliczeniu. Jeśli kredyt jest z Polski, musimy go sami wprowadzić na zeznaniu podatkowym razem z wartością kredytowanej nieruchomości i/lub pojazdu. Na żądanie urzędu skarbowego musimy także udokumentować wysokość wziętego kredytu oraz odsetek zapłaconych w danym roku jak również kwotę kredytu pozostałą do spłaty na dzień 31 grudnia roku, za który się rozliczamy.

Osoby, które przebywały w Norwegii dłużej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub dłużej niż 270 dni w ciągu 36 miesięcy, nabyły więc rezydencję podatkową w Norwegii według tamtejszego prawa krajowego, ale według umowy podatkowej między Polską a Norwegią ich centrum interesów życiowych pozostaje Polska (kategoria ta obejmuje większość pendlerów, podróżujących do rodziny w Polsce), mogą odliczyć tylko część odsetek od kredytów (dotyczy to zarówno kredytów polskich, jak i norweskich) – proporcjonalną do tego, jaka część ogólnej wartości ich majątku przypada na majątek (dom, mieszkanie, samochód, wkłady bankowe) znajdujący się w Norwegii. Jeśli np. mamy w Polsce mieszkanie o wartości 500 000 PLN, zaś jedynym naszym norweskim majątkiem jest samochód o wartości 20 000 PLN, będziemy mogli odliczyć jedynie 4 % odsetek, jako że 20 000 PLN to 4 % z 520 000 PLN. Jednocześnie, podobnie jako osoby mieszkające na stałe w Norwegii, będziemy musieli podać w zeznaniu podatkowym wartość polskiego majątku.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa przydatne oraz pomogą w odpowiedzeniu na pytanie zadane we wstępie.

Pozdrawiamy i życzymy jak najwyższych zwrotów podatkowych!

Autor: Magdalena Ułas
Zdjęcie: flickr.com

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]