Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Ograniczenia odpisu za podróże do miejsca zamieszkania

Ograniczenia odpisu za podróże do miejsca zamieszkania

06 lutego 2014

Rząd chce wprowadzić odgórny limit odnośnie możliwości odpisywania od podatku wydatków na podróże. Pomysł ma ograniczyć wysokość odpisów podatkowych zwłaszcza w odniesieniu do najdłuższych podróży z miejsca pracy do miejsca stałego zamieszkania.  W ramach wydatków na podróże w obrębie EWG, będzie można odpisać koszty podróży maksymalnie do 75 000 km w skali roku. Prawo do odpisu kosztów podróży do domu poza strefą EWG również zostanie proporcjonalnie ograniczone.

Stan obecny
Obecne przepisy są niedostosowane do realiów. W przypadku dużych odległości i atrakcyjnych ofert transportowych podstawa odpisu może być znacznie wyższa niż rzeczywiste koszty podróży.Wiele osób posiadających status „Pendler” mieszka na stałe w znacznych odległościach od miejsca wykonywania pracy, przez co często podróżują samolotami. Obowiązujące stawki odpisów to 1,50 NOK za kilometr za pierwsze 50 tysięcy kilometrów. Powyżej tego limitu obowiązuje stawka 0,70 NOK za kilometr. Przy konieczności użycia samochodu można starać się także o zwrot kosztów biletów promowych i opłat za bramki w kwocie do 3,3 tysiąca NOK rocznie.

Odpis za podróże ograniczony jest jedynie wydatkami przekraczającymi tzw. kwotę wkładu własnego (Bunueløp), która nie podlega odliczeniu. Nie istniej jednak górna granica łącznej kwoty odliczenia.

Można odliczyć tylko koszty podróży przekraczające określoną kwotę wkładu własnego. W roku rozliczeniowym 2013 kwota ta jest równa 13 950 NOK.

Planowane zmiany

Propozycja ministerstwa to ustalenie górnego limitu odliczeń, by ograniczyć odpisy za najdłuższe podróże do pracy i do domu. Sprawiłoby to, że wysokość odpisu za podróże i rzeczywistych kosztów byłaby porównywalna.

Jeśli chodzi o codzienne dojazdy do pracy i wizyty w Norwegii lub innym kraju EWG, ministerstwo proponuje, by nie można było odpisać kosztów podróży za odległość powyżej 75 000 km. Według obowiązujących stawek najwyższy możliwy odpis będzie wynosił 92 500 NOK (78 550 NOK po odjęciu wkładu własnego).
Proponowane zmiany miałyby wejść w życie od roku rozliczeniowego 2014.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]