Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Plany zaostrzenia przepisów dotyczących zasiłków rodzinnych

Plany zaostrzenia przepisów dotyczących zasiłków rodzinnych

19 lutego 2016

Niepokojące wieści z Norwegi – Plany zaostrzenia przepisów dotyczących zasiłków rodzinnych dla zagranicznych pracowników

Norweski rząd zamierza od 1 lipca 2016 roku zaostrzyć przepisy związane z wypłacaniem zagranicznym beneficjentom zasiłku rodzinnego i opiekuńczego.

Padła propozycja aby zasiłek rodzinny (barnetrygd), który obecnie wynosi 970 kr na dziecko miesięcznie, został zredukowany do 2 910 kr na rodzinę. Znaczy to, że maksymalnie będzie można pobierać zasiłek rodzinny na trójkę dzieci.

Kolejna planowana zmiana to długość wypłacania zasiłku na dzieci imigrantów zameldowanych w Norwegii podczas ich pobytu zagranicą (np. w kraju macierzystym). Dotychczas zasiłki rodzinne były wypłacane przez maksymalnie 6 miesięcy (w przypadku, gdy dzieci, na które wypłacany był zasiłek  przebywały poza Norwegią), zaś według planowanych zmian, świadczenia te będą wypłacane maksymalnie przez 3 miesiące.

I najgorsza wiadomość – rząd norweski rozważa również obcięcie praw do zasiłków rodzinnych, dla obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego mieszkających poza Norwegią. Może to oznaczać, że pracownicy zagraniczni w Norwegii (np. Polacy) nie będą mogli ubiegać się o zasiłki z NAV, wypłacane na dzieci mieszkające w Polsce wraz z matką dzieci.

Propozycje te są w dużej mierze konsekwencją planów Wielkiej Brytanii wystąpienia z Unii Europejskiej, a jeśli do tego nie dojdzie, to w najlepszym przypadku ograniczenia wypłacenia świadczeń socjalnych imigrantom pracującym na Wyspach. Jeżeli Unia Europejska przystanie na żądania Wielkiej Brytanii – umożliwi to innym krajom Europejskiego Obszaru Gospodarczego wprowadzenia cięć w polityce socjalnej, dotyczącej imigrantów zarobkowych we własnych krajach.

Wg danych zebranych przez Aksela Hatlanda (badacza Instytutu Badań Społecznych w Oslo), w 2012 roku rząd norweski wydał ok 11 milionów koron na zasiłki rodzinne dla zaledwie 1019 dzieci imigrantów zarobkowych pracujących w Norwegii. Co ważne – dzieci na stałe przebywających poza Norwegią, w swoich krajach macierzystych. Od 2012 roku w Norwegii przybyło pracowników zagranicznych, więc również kwoty wydawane na świadczenia rodzinne wzrosły zapewne kilkakrotnie. Kryzys na rynku naftowym wymusił na Norwegii szukanie oszczędności – wychodzi na to, że jako pierwsi odczują je pracownicy zagraniczni.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich zmianach.

Autor: Izabela Połeć

 źródło: www.vg.no

Zdjęcie: www.freedigitalphotos.net

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]