Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Pozytywne zmiany dla pracowników branży hotelowej, restauracji i cateringu

Pozytywne zmiany dla pracowników branży hotelowej, restauracji i cateringu

06 listopada 2017

Pozytywne zmiany dla pracowników branży hotelowej, restauracji i cateringu

Uwaga osoby pracujące w branży hotelowej, restauracjach i cateringu. Od pierwszego stycznia koniec z samowolą pracodawców, jeśli chodzi o wynagrodzenie pracowników. Podobnie jak w branży stoczniowej, budowlanej oraz kilku innych, już uregulowanych, wprowadzone zostaną stawki minimalne.


Stawka minimalna dla osób powyżej 20 lat – 157,18 NOK/godz.
Stawka dla osób młodych powyżej 16 lat – 102,18 NOK/godz.
Stawka dla osób młodych powyżej 17 lat – 111,68 NOK/godz.
Stawka dla osób młodych powyżej 18 lat – 125,94 NOK/godz.

Dotyczy także pracowników, którzy nie są zrzeszeni w związkach zawodowych.

Dodatkowo stawki odciągnięcia od kwoty brutto kosztu zakwaterowania w miejscu pracy objęte zostaną rozporządzeniem. Dla pokoju jednoosobowego stawka wyniesie 531,55 NOK/mies., natomiast dla pokoju dwuosobowego 345,73 NOK/mies.

 

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]