Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Praca i wynagrodzenie 1 i 17 maja w Norwegii

Praca i wynagrodzenie 1 i 17 maja w Norwegii

07 maja 2018

Praca i wynagrodzenie 1 i 17 maja w Norwegii

Maj jest miesiącem obfitującym w święta i dni wolne od pracy. W związku z tym pojawia się pytanie czy norweski pracodawca ma obowiązek wypłacić pensję pracownikowi za
1 i 17 maja. Odpowiedź zależy głównie od tego czy święto wypada w dzień wolny od pracy lub nie.
Kwestia ta jest uregulowana prawem lov om 1. og 17. mai som høytidsdager (lovdata.no)

Prawo mówi, że 1 i 17 maja są dniami świątecznymi i mają być traktowane pod względem płacy
i warunków pracy tak jak niedziela. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby pracodawca ustalił z pracownikiem wyższą płacę lub lepsze warunki pracy niż ustala prawo (§ 1).

Pracodawca ma obowiązek zapłacenia pełnej pensji za te dwa dni jeżeli wypadają one w dzień, który normalnie nie byłby wolny od pracy. Warunek dodatkowy jest taki, że pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 30 dni przed 1 lub 17 maja (§ 3).

Jeżeli święto wypada w dzień, który i tak byłby wolny od pracy i zakład pracy byłby nieczynny tego dnia (np. w niedzielę), to pracownikowi nie należy się pensja za ten dzień.

Wysokość wynagrodzenia zależy od jego formy

Jeżeli pracownik jest na stałej, miesięcznej pensji to w sytuacji gdy święto wypada w dzień pracujący przysługuje mu pełna pensja. Jeżeli natomiast jest wynagradzany na podstawie godzinowego systemu pracy, to należy wyliczyć ile zarobiłby w danym dniu przy założeniu, że nie byłoby to święto. Jeżeli pracownik jest na akordowym wynagrodzeniu, to wylicza się je na podstawie średnich zarobków z ostatnich dwóch tygodni.

Pracownikom, którzy pracują w dniach 1 lub 17 maja przysługuje oprócz pensji podstawowej dodatek o wysokości takiej, jak w przypadku pracy w niedzielę lub takiej jak zostało to przyjęte ustawowo lub w umowie (§ 3). Jeżeli wysokość dodatku nie została określona wcześniej, to należy przyjąć, że ma on stanowić co najmniej 50% podstawowego wynagrodzenia pracownika.

Pracownik, który planuje urlop 1 lub 17 maja ma prawo do pensji za te dni. Ma on też prawo do przedłużenia urlopu o 1-2 dni jeśli 1 lub 17 maja wypada w dzień urlopu.

Link do artykułu w języku norweskim:
www.arbeidsrettsadvokater.no

Źródło: www.arbeidsrettsadvokater.no

 

 

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]