Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Rozliczenia podatkowe za rok 2018

Rozliczenia podatkowe za rok 2018

28 grudnia 2018

Rozliczenia podatkowe za rok 2018 – przypomnienie o zmianach

 

W 2018 roku wprowadzono wiele zmian w rozliczeniach podatkowych. Wiele z nich dotknęło bezpośrednio pracujących w Norwegii Polaków. Przypominamy, o czym należy wiedzieć przed złożeniem dokumentów do rozliczenia.

 

Ograniczenie prawa do odpisów za zakwaterowanie i wyżywienie

Jedną z najważniejszych zmian jest ograniczenie prawa do odpisów za zakwaterowanie i wyżywienie. Osoba pracująca dla tego samego pracodawcy i mieszkająca w tej samej gminie przez okres dłuższy niż dwa lata, po upływie tych dwóch lat nie będzie już traktowana jako pendler z prawem do zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Jeśli taka osoba zmieni pracę i przeprowadzi się do innej gminy, dwuletni okres z prawem do odpisów będzie się liczył od nowa. Co istotne, nawet po upływie dwóch lat pracodawcy nadal będą mogli zapewniać dojeżdżającym pracowników zakwaterowanie i wyżywienie według obowiązujących stawek.

Ograniczenie nie dotyczy odliczania kosztów podróży – te, według propozycji, będzie można odliczać tak długo, jak długo będzie się jeździć do rodziny mieszkającej w innej gminie, fylke czy kraju.

Okres dwóch lat zaczął obowiązywać od roku 2018, tak więc osoby, będące obecnie pendlerami, utracą uprawnienia do odpisów dopiero w 2020 roku.

 

Niższy odpis za wyżywienie

Już od 2018 roku rząd ograniczył możliwość odpisywania kosztów wyżywienia. Prawo do tej ulgi mają tylko osoby, mieszkające w miejscach bez możliwości gotowania (baraki, hotele, pensjonaty). Osoby wynajmujące mieszkania lub domy, mające dostęp do kuchni, będą musiały obejść się smakiem. Odpisy w roku 2018 wynoszą odpowiednio:

Pensjonat/pokój/barak bez możliwości gotowania: 159 NOK/doba

Hotel: 569 NOK/doba

Hotel ze śniadaniem: 455 NOK/doba

Dieta dla kierowców nocujących w kabinie: 300 NOK/doba

 

Likwidacja drugiej klasy podatkowej

Od 2018 roku rząd całkowicie zrezygnował z drugiej klasy podatkowej. Powodem była chęć aktywizacji zawodowej kobiet, zwłaszcza z rodzin imigrantów, bo to wśród nich i emerytów było najwięcej osób korzystających z tej ulgi.

 

Co się nie zmienia?

– Osoby dopiero zaczynające pracę w Norwegii i płacące za swoje podróże, zakwaterowanie i wyżywienie, nadal będą mogły skorzystać z ulgi 10%;

– Nadal można odpisywać koszty przedszkola, niani i części zajęć sportowych dla dzieci poniżej 12 roku życia (dla roku 2018 urodzonych w 2007 i młodszych)

– Nie ulegają zmianom zasady odliczania odsetek od zagranicznych kredytów. Sprawdzić, czy mogą Państwo liczyć na taki odpis, mogą Państwo na naszej stronie:

https://polishconnection.no/odsetki-od-kredytu-szansa-czy-rozczarowanie/

 

Terminy

31.01 – termin przesłania przez firmy pracownikom rocznych podsumowań dochodów i odciągnięć

01.03 – Termin zarejestrowania się jako użytkownik elektroniczny (tacy użytkownicy dostają całą urzędową korespondencję w formie elektronicznej, nie pocztą)

01.04 – publikacja wstępnych rozliczeń na stronie Altinn i rozpoczęcie przez urząd wysyłki zeznań papierowych

30.04 – Termin złożenia zeznania podatkowego osób prywatnych lub wniosku o przedłużenie terminu

31.05 – Termin złożenia zeznania podatkowego osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ostateczny termin dla osób prywatnych, które składały w kwietniu wniosek o przedłużenie

 

Więcej szczegółów w sprawie rozliczeń podatkowych i praw do ulg znajdą Państwo na stronie www.podatek.no

 

 

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]