Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Rozliczenie dla marynarzy i rybaków

Rozliczenie dla marynarzy i rybaków

14 kwietnia 2017

Rozliczenie dla marynarzy i rybaków

Jeśli pracujesz na statku i przebywasz tam 130 dni lub więcej, możesz skorzystać ze specjalnego odpisu dla marynarzy/rybaków w wysokości 30% dochodu do podstawy opodatkowania. Maksymalna wysokość odpisu u marynarzy to 80 000 NOK, u rybaków zaś – 150 000 NOK.

Odpis może zostać przyznany, kiedy praca w charakterze marynarza jest głównym zajęciem podatnika w ogólnym czasie pracy. Wymóg przepracowania na statku 130 dni wyróżnia ten sposób zarobkowania jako główne zajęcie marynarza spośród innych form aktywności związanych z żeglugą.

Podobnie wygląda sytuacja dla pracujących rybaków. Odpis przyznawany jest tym, dla których połowy, rybołówstwo na morzu bądź wzdłuż wybrzeża były głównym zajęciem w danym roku podatkowym i wyniosły co najmniej 130 dni. Podatnicy, którzy traktują rybołówstwo jako zajęcie dodatkowe, nie mają prawa do tego odpisu.

Odpis dla marynarza/rybaka można łączyć z innymi odpisami podatkowymi – drugą klasą podatkową i odpisem standardowym 10%.

Lista dokumentów niezbędnych do złożenia zeznania:

 • Dokument Selvangivelse /Skattemelding / Tax Return 2016,
 • Kody PIN do systemu Altinn/MinID,
 • Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach za 2016 rok, które mówi, ile zarobiliśmy w 2016 roku w Norwegii; Årsoppgave fra NAV, jeżeli był pobierany zasiłek *za wyjątkiem zasiłku rodzinnego i opiekuńczego,
 • Miesięczne odcinki z wypłat, za każdy miesiąc przepracowany w Norwegii w 2016 r. lub podsumowujący cały rok „lønnslip”,
 • Informacje o połowach za każdy miesiąc (dotyczy rybaków),
 • Książeczka marynarska (dotyczy marynarzy).

 

JEŚLI STARASZ SIĘ O 2 KLASĘ PODATKOWĄ, (WARUNEK: ZAROBKI MAŁŻONKA PONIŻEJ KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ 45 870 NOK (OKOŁO 21 535 PLN BRUTTO), DOSTARCZYĆ NALEŻY:

 • Akt ślubu (odpis nie starszy niż 2 lata),
 • Zaświadczenie o dochodach brutto małżonka z Urzędu Skarbowego za dany rok podatkowy,
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem– aktualny dokument, wydany w 2017 roku przez Urząd Ewidencji Ludności, mówiący od kiedy jest wspólny meldunek,
 • UWAGA: jeżeli nie jesteś zameldowana/ny pod tym samym adresem co rodzina, istnieje możliwość spisania oświadczenia w postaci aktu notarialnego, o wspólnym zamieszkaniu i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Oświadczenie należy przetłumaczyć na język angielski lub norweski. Niestety urząd nie ma obowiązku uznania odpisów z takim zaświadczeniem.

JEŚLI POSIADASZ DZIECI, KTÓRE DO KOŃCA 2016 ROKU NIE UKOŃCZYŁY 12 LAT, MOŻESZ ODLICZYĆ OPŁATY WNIESIONE ZA ŻŁOBEK/PRZEDSZKOLE  (TYLKO OPŁATA ZA POBYT), OPIEKUNKĘ, ZAJĘCIA SPORTOWE WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ LUB KLUB SPORTOWY (Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DNI WOLNE OD SZKOŁY!). W TYM CELU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

 • Akt urodzenia dziecka/dzieci (odpis nie starszy niż 2 lata),
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem– aktualny dokument, wydany w 2017 roku przez Urząd Ewidencji Ludności, mówiący od kiedy jest wspólny meldunek.
 • WYPEŁNIONY Formularz do wydrukowania

Od 2016 roku norweski urząd skarbowy zaostrzył kontrole załączanej do rozliczenia dokumentacji. W związku z tym, do tłumaczeń dokumentów należy dołączyć kopie polskich zaświadczeń. Przypominamy, że wszystkie dokumenty, które nie są wydane na drukach unijnych muszą zostać przetłumaczone na j. angielski lub norweski.

Wystarczy, że kopie/scany wymaganych dokumentów wraz z wypełnioną tabelą prześlesz do nas, a my zajmiemy się Twoim rozliczeniem.

POLISH CONNECTION
ul. Antoniego Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia
e-mail: gdynia@podatek.no

 

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]