Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Samotny pendler – warunki skorzystania z odpisu

Samotny pendler – warunki skorzystania z odpisu

20 stycznia 2017

Osoby stanu wolnego (również te żyjące w związkach nieformalnych) mogą ubiegać się o status pendler (tzw. samotny pendler) i wynikające z niego odpisy za podróże, diety i zakwaterowanie podczas pobytu i pracy w Norwegii, pod warunkiem, że miejsce ich stałego zamieszkania znajduje się poza Norwegią, a warunki mieszkaniowe w kraju ojczystym (np. w Polsce) przewyższają standardem warunki mieszkaniowe podatnika podczas jego pobytu i pracy w Norwegii.

Osoby stanu wolnego mają miejsce stałego zamieszkania tam, gdzie posiadają tzw. ”samodzielne mieszkanie”. Mieszkanie uważa się za samodzielne, jeśli spełnia następujące kryteria: posiada bieżącą wodę i kanalizację, jego powierzchnia użytkowa (primærrom) wynosi co najmniej 30m2 (jeżeli w mieszkaniu mieszka więcej osób, to wymagane jest dodatkowo 20m2 na każdego mieszkańca w wieku powyżej 15 lat.) Ostatnie kryterium – podatnik dysponuje mieszkaniem przez co najmniej 12 miesięcy i ma do niego dostęp przez wszystkie dni tygodnia.

Urząd skarbowy uznaje podatnika za rezydenta w Norwegii bez prawa do odpisu pendlera, jeśli podatnik dysponuje takim mieszkaniem w Norwegii.

Od tej zasady istnieje na szczęście wyjątek. Urząd skarbowy może uznać podatnika za samotnego pendlera pomimo posiadania przez niego samodzielnego mieszkania w Norwegi jeśli ów spełnia łącznie 3 warunki:

 • ✔ jest zameldowany na stałe w tej samej gminie w kraju ojczystym od co najmniej trzech lat
 • ✔ nie wynajmuje mieszkania w kraju ojczystym (czyli jest właścicielem mieszkania w Polsce)
 • ✔ mieszkanie w Norwegii nie jest większe niż połowa jego mieszkania w kraju ojczystym

Poniżej prezentujemy wymagania norweskiego urzędu skarbowego wobec tzw. samotnych pendlerów z uwględnieniem wieku wnioskujących o odpis.

Samotny pendler poniżej 22 roku życia mieszkający w kraju ojczystym z rodzicami

 • ✔ podróżuje między Polską a Norwegią co najmniej raz na 6 tygodni (podróże muszą być udokumentowane)
 • ✔ musi udokumentować wspólne zameldowanie z rodzicami
 • ✔ musi dołączyć do rozliczenia skrócony akt urodzenia (tłumaczony bądź na druku unijnym)

Samotny pendler poniżej 22 roku życia mieszkający w kraju ojczystym, ale nie mieszkający z rodzicami

 • ✔ podróżuje między Polską a Norwegią co najmniej raz na 6 tygodni (podróże muszą być udokumentowane)
 • ✔ dysponuje wynajętym bądź własnościowym „samodzielnym mieszkaniem” w Polsce, którego powierzchnia przekracza 30 m² (na jedną osobę, a jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba wymagane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat), mieszkanie ma zapewniony dostęp do bieżącej wody i kanalizacji
 • ✔ ma dostęp do mieszkania 7 dni w tygodniu w okresie 12-miesięcznym

Samotny pendler powyżej 22 roku życia

 • ✔ podróżuje między Polską a Norwegią co najmniej raz na 3 tygodnie (podróże muszą być udokumentowane)
 • ✔ dysponuje wynajętym bądź własnościowym „samodzielnym mieszkaniem” w Polsce, którego powierzchnia przekracza 30 m² (na jedną osobę, a jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba wymagane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat), mieszkanie ma zapewniony dostęp do bieżącej wody i kanalizacji
 • ✔ ma dostęp do mieszkania 7 dni w tygodniu w okresie 12-miesięcznym

 

Autor: Izabela Połeć

źródło:http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Jobb-og-utdanning/Pendler/er-jeg-pendler/

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]