Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Seminarium: Współpraca polsko – norweska w sektorze ICT

Seminarium: Współpraca polsko – norweska w sektorze ICT

22 czerwca 2013

21 stycznia 2014 roku w Oslo odbędzie się seminarium poświęcone rynkowi ICT w Polsce i Norwegii. Organizatorami są Norwesko-Polska Izba Handlowa (NPCC) oraz kancelaria prawnicza Berngaard / Sandbek AS. Spotkanie ma na celu nie tylko poszerzenie wiedzy we wskazanym zakresie, ale także stworzenie możliwości współpracy w obu krajach. Będzie to zatem doskonała okazja do nawiązania kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń.

Sektor ICT jest jedną z gałęzi gospodarki, na którą poświęca się duże środki zarówno w Polsce, jak i Norwegii. Dostrzegając ogromny potencjał współpracy między tymi dwoma krajami, organizatorzy konferencji postanowili wspomóc prezentację działalności firm z tego sektora oraz umożliwić im spotkanie z potencjalnymi partnerami.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia.

Rejestracja do 20.12.2013 w specjalnej cenie: 1000 NOK

Cena regularna: 1 250 PLN

Bezpłatny udział dla członków NPCC

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]