Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Sprawa ESA o ustalenie zgodności dodatku z tytułu bycia pendlerem dla zagranicznych pracowników

Sprawa ESA o ustalenie zgodności dodatku z tytułu bycia pendlerem dla zagranicznych pracowników

07 grudnia 2016

ESA, Władza Nadzorcza EFTA, uważa, że norweski wymóg, aby pracodawcy opłacali koszty podróży oraz zakwaterowania (dodatek dla pendlerów) dla pracowników budowlanych, stoczni oraz branży sprzątającej, jest niezgodny z prawem. Teraz ministerstwo musi odpowiedzieć w swoim imieniu. W konsekwencji może się okazać, że pracodawcy i firmy wynajmujące pracowników nie będą dłużej pokrywały dodatku z tytułu bycia pendlerem dla tych pracowników, którzy nie mieszkają w miejscu pracy.

Obecny wymóg dodatku dla pendlerów

Dla pracowników wykonujących prace budowlane na budowach, prace produkcyjne, montażowe i instalacyjne w branży stoczniowej oraz pracowników firm sprzątających obowiązują umowy upowszechnione, które m.in. regulują pokrywanie przez pracodawcę kosztów podroży, wyżywienia i zakwaterowania pracowników w przypadku zlecenia, którego wykonanie wymaga nocowania poza domem.

Przepis oznacza znaczne koszty dla pracodawców, którzy wysyłają swoich pracowników do pracy, w której nocowanie poza domem jest niezbędne (warunki typowe dla pracowników budowlanych zamieszkałych za granicą). Przewagą konkurencyjną pracodawców staje się w takiej sytuacji posiadanie własnych pracowników, zrekrutowanych i zamieszkałych lokalnie w miejscu pracy – czy to dotyczy firm sprzątających, warsztatów, terenów budowy, czy przedsiębiorstw, które wynajmują swoich pracowników.

Przy wynajmie pracowników wynajmujący będzie musiał uwzględnić te koszty przy wycenie zlecenia najmującemu, np. przy wynajmie zagranicznych pracowników do wykonywania pracy w Norwegii. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że najmujący będzie solidarnie odpowiedzialny za wydatki pendlerów zgodnie z zapisami umowy upowszechnionej albo równorzędnymi przepisami ustawy o środowisku pracy.

Rozróżnienie między pracownikami dojeżdżającymi i pracownikami zamieszkałymi lokalnie

Prawo do dodatku dla pendlerów, zgodnie z upowszechnionymi przepisami, stosuje się wyłącznie do zadań, których realizacja wymaga nocowania poza domem. Według prawa konieczne jest, aby pracownik miał własne miejsce zamieszkania.

Zazwyczaj zdarza się tak wówczas, gdy w Folkeregister jest zgłoszony adres domowy pracownika. Jeśli zarejestrowany adres domowy pracownika to powierzchnia biurowa, skrzynka pocztowa lub coś innego niż jego faktyczny adres zamieszkania, prawdziwy adres zamieszkania będzie mieć decydujące znaczenie również w odniesieniu do przepisów umów zbiorowych, dotyczących dodatku dla pendlerów. Z drugiej strony, nie ulega wątpliwości, że pracodawca nie musi płacić dodatku, jeśli na przykład zagraniczny pracownik w celu znalezienia pracy dobrowolnie przeniesie się wraz z rodziną do domu w pobliżu miejsca pracy w Norwegii.

Co dalej?

ESA dała rządowi norweskiemu dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na list. Okaże się, czy rząd podejmie  decyzję o zmianie przepisów dotyczących dodatku dla pendlerów, czy poprowadzi sprawę dalej w systemie EFTA. W takim przypadku sąd EFTA może ostatecznie zdecydować, czy przepisy są zgodne z porozumieniem EØS w sprawie swobodnego przepływu usług oraz dyrektywą o delegowaniu pracowników.

Źródło: http://www.codex.no/

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

27 września 2022

Jak założyć firmę w Norwegii?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Norwegii oznacza niezależność i możliwość rozwoju, jednak wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami. Przedsiębiorca zakładający biznes w Norwegii powinien znać obowiązujące przepisy i ich przestrzegać. Dotyczy to m.in. terminów składania zeznań podatkowych i płacenia podatku a także zasad związanych z zatrudnianiem pracowników, obowiązujących stawek wynagrodzeń itp. Przed podjęciem decyzji o […]

01 września 2022

Polski a norweski kodeks pracy. 

Najważniejszymi norweskimi dokumentami, które regulują stosunek pracy, są Kodeks Pracy (Arbeidsmiljøloven) oraz Ustawa Urlopowa (Ferieloven), a nad poprawnym egzekwowaniem ich zapisów czuwa norweska Państwowa Inspekcja Pracy. Warunki pracy w Norwegii w dużej mierze są podobne do warunków pracy w Polsce, choć istnieje kilka kluczowych różnic. W tym artykule poruszymy najważniejsze przepisy obowiązujące w miejscu pracy […]

08 sierpnia 2022

Zmiana adresu w Norwegii. Dlaczego nie należy zwlekać z jej zgłoszeniem?

Przeprowadzasz się lub wyprowadzasz z Norwegii? Zgodnie z norweskim prawem musisz zgłosić zmianę adresu! Większość norweskich instytucji, takich jak np. Skatteetaten, Altinn, Helfo czy NAV korzysta z danych zgłoszonych w norweskim rejestrze ludności, czyli Folkeregister, by wysłać, chociażby roczne rozliczenie podatkowe, kody MinID, zwroty podatku lub inną, urzędową korespondencję. Dlatego należy pamiętać, by wszystkie dane […]