Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Sprawa ESA o ustalenie zgodności dodatku z tytułu bycia pendlerem dla zagranicznych pracowników

Sprawa ESA o ustalenie zgodności dodatku z tytułu bycia pendlerem dla zagranicznych pracowników

07 grudnia 2016

ESA, Władza Nadzorcza EFTA, uważa, że norweski wymóg, aby pracodawcy opłacali koszty podróży oraz zakwaterowania (dodatek dla pendlerów) dla pracowników budowlanych, stoczni oraz branży sprzątającej, jest niezgodny z prawem. Teraz ministerstwo musi odpowiedzieć w swoim imieniu. W konsekwencji może się okazać, że pracodawcy i firmy wynajmujące pracowników nie będą dłużej pokrywały dodatku z tytułu bycia pendlerem dla tych pracowników, którzy nie mieszkają w miejscu pracy.

Obecny wymóg dodatku dla pendlerów

Dla pracowników wykonujących prace budowlane na budowach, prace produkcyjne, montażowe i instalacyjne w branży stoczniowej oraz pracowników firm sprzątających obowiązują umowy upowszechnione, które m.in. regulują pokrywanie przez pracodawcę kosztów podroży, wyżywienia i zakwaterowania pracowników w przypadku zlecenia, którego wykonanie wymaga nocowania poza domem.

Przepis oznacza znaczne koszty dla pracodawców, którzy wysyłają swoich pracowników do pracy, w której nocowanie poza domem jest niezbędne (warunki typowe dla pracowników budowlanych zamieszkałych za granicą). Przewagą konkurencyjną pracodawców staje się w takiej sytuacji posiadanie własnych pracowników, zrekrutowanych i zamieszkałych lokalnie w miejscu pracy – czy to dotyczy firm sprzątających, warsztatów, terenów budowy, czy przedsiębiorstw, które wynajmują swoich pracowników.

Przy wynajmie pracowników wynajmujący będzie musiał uwzględnić te koszty przy wycenie zlecenia najmującemu, np. przy wynajmie zagranicznych pracowników do wykonywania pracy w Norwegii. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że najmujący będzie solidarnie odpowiedzialny za wydatki pendlerów zgodnie z zapisami umowy upowszechnionej albo równorzędnymi przepisami ustawy o środowisku pracy.

Rozróżnienie między pracownikami dojeżdżającymi i pracownikami zamieszkałymi lokalnie

Prawo do dodatku dla pendlerów, zgodnie z upowszechnionymi przepisami, stosuje się wyłącznie do zadań, których realizacja wymaga nocowania poza domem. Według prawa konieczne jest, aby pracownik miał własne miejsce zamieszkania.

Zazwyczaj zdarza się tak wówczas, gdy w Folkeregister jest zgłoszony adres domowy pracownika. Jeśli zarejestrowany adres domowy pracownika to powierzchnia biurowa, skrzynka pocztowa lub coś innego niż jego faktyczny adres zamieszkania, prawdziwy adres zamieszkania będzie mieć decydujące znaczenie również w odniesieniu do przepisów umów zbiorowych, dotyczących dodatku dla pendlerów. Z drugiej strony, nie ulega wątpliwości, że pracodawca nie musi płacić dodatku, jeśli na przykład zagraniczny pracownik w celu znalezienia pracy dobrowolnie przeniesie się wraz z rodziną do domu w pobliżu miejsca pracy w Norwegii.

Co dalej?

ESA dała rządowi norweskiemu dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na list. Okaże się, czy rząd podejmie  decyzję o zmianie przepisów dotyczących dodatku dla pendlerów, czy poprowadzi sprawę dalej w systemie EFTA. W takim przypadku sąd EFTA może ostatecznie zdecydować, czy przepisy są zgodne z porozumieniem EØS w sprawie swobodnego przepływu usług oraz dyrektywą o delegowaniu pracowników.

Źródło: http://www.codex.no/

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]