Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Stawki minimalne w Norwegii

Stawki minimalne w Norwegii

03 czerwca 2019

Stawki minimalne w Norwegii

W norweskim prawie nie znajdziemy żadnej ogólnie obowiązującej pensji minimalnej. Niemniej jednak w niektórych branżach wprowadzono minimalne stawki, by uniknąć sytuacji, w której pracownicy z zagranicy byliby gorzej opłacani niż Norwegowie. Poniżej przedstawiamy listę branż, w których wynagrodzenie nie może spaść poniżej odgórnie ustalonej granicy.

Branża budowlana

Minimalna stawka godzinowa

 • • Pracownicy wykwalifikowani: 209,70 NOK
 • • Pracownicy niewykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem w branży: 196,50 NOK
 • • Pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia w branży: 188,40 NOK
 • • Pracownicy poniżej 18 roku życia: 126,50 NOK

Stawki obowiązują od 1 czerwca 2019.

Dodatek za nadgodziny

Postanowienia umowy zbiorowej, dotyczące nadgodzin, nie zostały upowszechnione, w takim przypadku obowiązuje więc dodatek za nadgodziny w wysokości 40 % stawki godzinowej.

Branża sprzątająca

Minimalna stawka godzinowa

 • • Pracownicy, wykonujący prace porządkowe dla prywatnych firm, oferujących usługi tego typu, muszą mieć stawkę godzinową w minimalnej wysokości 187,66 NOK.
 • • Pracownicy poniżej 18 roku życia, wykonujący prace porządkowe dla prywatnych firm, oferujących usługi tego typu, muszą mieć stawkę godzinową w minimalnej wysokości  139,62 NOK.

Dodatek za nadgodziny

Dla pracy pomiędzy 21.00 a 06.00 dodatek ustalany jest indywidualnie, ale musi wynosić co najmniej 26 NOK za godzinę.

Stawki obowiązują od 1 czerwca 2019.

Hotelarstwo, gastronomia, catering

Minimalna stawka godzinowa

 • • Stawka dla pracowników powyżej 20 roku życia oraz dla osób powyżej 18 roku życia, posiadających 4 miesiące praktyki: 167,90 NOK
 • • Młodzi pracownicy w wieku 16 lat: 110,33 NOK
 • • Młodzi pracownicy w wieku 17 lat: 119,83 NOK
 • • Młodzi pracownicy w wieku 18 lat: 134,09 NOK

Odciągnięcie od wynagrodzenia brutto w przypadku zakwaterowania w firmie

 • • Pojedynczy pokój: 555,73 NOK mies.
 • • Podwójny pokój: 361,45 NOK mies.

Stawki obowiązują od 1 czerwca 2019.

Branża stoczniowa

Minimalna stawka godzinowa (prace produkcyjne, montażowe i instalacyjne)

 • • Pracownicy wykwalifikowani: 178,55 NOK
 • • Pracownicy niewykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem: 170,53 NOK
 • • Pracownicy pomocniczy: 162,60 NOK

W przypadku zleceń z koniecznością nocowania poza domem, dodatkowo płacony jest dodatek godzinowy w wysokości:

 • • Pracownicy wykwalifikowani: 35,71 NOK
 • • Pracownicy niewykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem: 34,11 NOK
 • • Pracownicy pomocniczy: 32,52 NOK

Powyższe dodatki nie dotyczą pracowników, przyjętych w miejscu pracy.

Praca zmianowa / Prace dodatkowe

W miejscach pracy z pracą zmianową należy płacić dodatek godzinowy w wysokości:

Dla pracy zmianowej (36,5 godz./tydz.): 

 • • 1 zmiana: do soboty godz. 14.00: nic, 2 zmiana: 18,91 NOK
 • • Dla pracy zmianowej po godz. 14.00 w dniach przed niedzielami i dniami świątecznymi: 40,41 NOK
 • • Od godz. 14.00 w wigilię, sylwestra, Wielką Sobotę i przeddzień Zielonych Świątków: 57,93 NOK
 • • Za każdą godzinę po 24.00 należy płacić dodatek jak za 3 zmianę.

Dla pracy trzyzmianowej (35,5 godz./tydz.):

 • • zmiana: do soboty godz. 14.00: nic, 2 zmiana: 19,49 NOK 3 zmiana: 29,01 NOK
 • • Dla pracy zmianowej po godz. 14.00 w dniach przed niedzielami i dniami świątecznymi: 41,58 NOK
 • • Od godz. 14.00 w wigilię, sylwestra, Wielką Sobotę i przeddzień Zielonych Świątków: 59,57 NOK

Dla całodobowej pracy trzyzmianowej (33,6 godz./tydz.):

 • • zmiana: do soboty godz. 14.00: nic, 2 zmiana: 20,66 NOK, 3 zmiana: 30,64 NOK
 • • Dla pracy zmianowej po godz. 14.00 w dniach przed niedzielami i dniami świątecznymi: 43,90 NOK
 • • Od godz. 14.00 w wigilię, sylwestra, Wielką Sobotę i przeddzień Zielonych Świątków: 62,94 NOK

Przeliczenie ze zwykłego czasu pracy

Przy przeliczaniu ze zwykłego czasu pracy (37,5 godz. tygodniowo) na odbiegające od tej normy systemy, należy stosować następującą tabelę:

 • • Z 37,5 godz. na 36,5 godz: 2,74 %
 • • Z 37,5 godz. na 35,5 godz: 5,63 %
 • • Z 37,5 godz. na 33,6 godz: 11,61 %

Dodatek za nadgodziny

Za pracę ponad standardową liczbę godzin wypłaca się dodatek w wysokości 50 % stawki godzinowej. Za pracę ponad standardową liczbę godzin w godzinach między 21.00 i 6.00 oraz w niedziele i dni świąteczne wypłaca się dodatek w wysokości 100 % stawki godzinowej.

Stawki obowiązują od 1 czerwca 2019.

Rolnictwo i ogrodnictwo

Minimalna stawka godzinowa

Pomoc wakacyjna i przy zbiorach

 • • Pracownicy poniżej 18 roku życia: 103,15 NOK
 • • Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez okres do 12 tygodni: 123,15 NOK
 • • Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez okres 12-24 tygodni (3-6 miesięcy): 128,65 NOK

Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez okres powyżej 6 miesięcy, powinni otrzymywać wynagrodzenie na poziomie niewykwalifikowanych pracowników stałych.

Pracownicy stali

 • • Pracownicy niewykwalifikowani: 143,05 NOK
 • • Pracownicy poniżej 18 roku życia: 112,65 NOK
 • • Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych: 11,75 NOK

Dodatek weekendowy/świąteczny dla opiekunów zwierząt/pracowników zastępczych pracujących w stałych rotacjach

Należy płacić dodatek w wysokości 25 % stawki godzinowej za każdą godzinę:

 1. 1. Między godz. 13 w soboty i 24 w niedziele
 2. 2. Między godziną 13 i 24 w Wigilię i Sylwestra
 3. 3. Między godziną 00 i 24 w święta ruchome oraz 1 i 17 maja

Praktykanci

Wynagrodzenie praktykantów powinno wynosić minimum 70 % wynagrodzenia zatrudnionych na stałe pracowników niewykwalifikowanych.

Zwrot kosztów

Świadczenia wypłacane z tytułu zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z oddelegowaniem pracownika, np. kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, nie uznaje się za dochód.

Dodatek za nadgodziny

Postanowienia umowy zbiorowej, dotyczące nadgodzin, nie zostały upowszechnione,  w takim przypadku obowiązuje więc dodatek za nadgodziny w wysokości 40 % stawki godzinowej.

Stawki obowiązują od 1 czerwca 2019.

Przetwórstwo rybne

Minimalna stawka godzinowa (pracownicy wykwalifikowani, pracownicy produkcji, magazynierzy, pracownicy transportu, ochroniarze, pracownicy sprzątający, pracownicy stołówki, mechanicy, kierownicy prac, kontrolerzy, instruktorzy, pracownicy chłodni i mroźni)

 • • Pracownicy wykwalifikowani:  195,20 NOK
 • • Pracownicy produkcji: 183,70 NOK
 • • Pracownicy poniżej 18 roku życia powinni otrzymywać stawkę godzinową wynoszącą minimum 80 % normalnej stawki godzinowej.
 • • Pracownicy powyżej 17 roku życia, którzy przepracowali w firmie minimum 12 tygodni, powinni otrzymać wynagrodzenie zgodnie ze swoim stanowiskiem.

Praca zmianowa

W miejscach, gdzie obowiązuje praca zmianowa, należy wypłacać dodatek w wysokości:

 • • Praca dwuzmianowa: 20 % stawki minimalnej
 • • Praca trzyzmianowa: 25 % stawki minimalnej

Stawki obowiązują od 1 czerwca 2019.

Branża elektryczna

Minimalna stawka godzinowa (instalacja, montaż i konserwacja instalacji elektrycznych służących automatyzacji, komputeryzacji i telekomunikacji)

 • • Pracownicy wykwalifikowani, wykonujący prace fachowe: 217,63 NOK
 • • Inni pracownicy: 189,52 NOK

Praca zmianowa

W miejscach, gdzie obowiązuje praca zmianowa, należy wypłacać dodatek w wysokości:

 • • Praca dwuzmianowa: 17 % stawki minimalnej
 • • Praca trzyzmianowa: 27,3 % stawki minimalnej

Nie dotyczy przemysłu wydobywczego na morzu.

Stawki obowiązują od 1 czerwca 2019.

Drogowy transport towarów

Minimalna stawka godzinowa

Pracownicy, realizujący drogowy transport towarów pojazdami o wadze całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, powinni otrzymywać wynagrodzenie za godzinę w minimalnej wysokości 175,95 NOK.

Stawka dotyczy także pracowników firm spoza Norwegii, jeśli transport realizowany jest przez pracownika delegowanego. Nie dotyczy transportu własnych towarów firmy.

Stawki obowiązują od 1 lipca 2019.

Transport osób pojazdami turystycznymi

Minimalna stawka godzinowa

Pracownicy firm, realizujących transport osób autobusami lub pojazdami turystycznymi powinni otrzymywać wynagrodzenie za godzinę w minimalnej wysokości 155,87 NOK.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy organizacja transportu wymaga pozwolenia uzyskanego na drodze konkursu.

Stawka obowiązuje również pracowników firm zagranicznych, jeśli zlecenie transportowe jest organizowane w sposób, który wymaga oddelegowania pracownika w ramach usługi tymczasowej.

Nie dotyczy uczniów i uczestników programów aktywizujących na rynku pracy.

Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

Źródło: Tariffnemnda

Zdjęcie: pixabay.com

facebook linkedin

Dołącz do newslettera

  Zobacz podobne wpisy

  02 marca 2021

  Oto opłaty bankowe, na które musisz uważać

  Coraz więcej banków posiada różnego rodzaju opłaty, o których prawdopodobnie nie miałeś pojęcia. Niewiedza na ten temat, może kosztować Cię kilka tysięcy koron rocznie.

  03 lutego 2021

  Konieczność sprawdzenia karty podatkowej, ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej

  Urząd skarbowy Skatteetaten twierdzi, że ponad połowa z podatników nie sprawdziła nowej karty podatkowej.

  25 stycznia 2021

  Nowe obostrzenia dla 15 gmin w Østlandet

  W niedzielę 24.01.2021 rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z nową mutacją koronawirusa, która od niedawna panuje na…

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami.