Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Stawki minimalne w Norwegii

Stawki minimalne w Norwegii

01 marca 2018

Stawki minimalne w Norwegii

W norweskim prawie nie znajdziemy żadnej ogólnie obowiązującej pensji minimalnej. Niemniej jednak w niektórych branżach wprowadzono minimalne stawki, by uniknąć sytuacji, w której pracownicy z zagranicy byliby gorzej opłacani niż Norwegowie. Poniżej przedstawiamy listę branż, w których wynagrodzenie nie może spaść poniżej odgórnie ustalonej granicy.

Branża budowlana

Minimalna stawka godzinowa

 • – Pracownicy wykwalifikowani: 197,90 NOK
 • – Pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia w branży: 177,80 NOK
 • – Pracownicy wykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem w branży: 185,50 NOK
 • – Pracownicy poniżej 18 roku życia: 119,30 NOK

Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

Dodatek za nadgodziny

Postanowienia umowy zbiorowej, dotyczące nadgodzin, nie zostały upowszechnione, w takim przypadku obowiązuje więc dodatek za nadgodziny w wysokości 40 % stawki godzinowej.

 

Branża sprzątająca

Minimalna stawka godzinowa

 • – Pracownicy, wykonujący prace porządkowe dla prywatnych firm, oferujących usługi tego typu, muszą mieć stawkę godzinową w minimalnej wysokości 177,63 NOK.
 • – Pracownicy poniżej 18 roku życia, wykonujący prace porządkowe dla prywatnych firm, oferujących usługi tego typu, muszą mieć stawkę godzinową w minimalnej wysokości 129,59 NOK.

Dodatek za nadgodziny

Dla pracy pomiędzy 21.00 a 06.00 dodatek ustalany jest indywidualnie, ale musi wynosić co najmniej 26 NOK za godzinę.

Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

Hotelarstwo, gastronomia, catering

Minimalna stawka godzinowa

 • – Stawka dla pracowników powyżej 20 roku życia oraz dla osób powyżej 18 roku życia, posiadających 4 miesiące praktyki: 157,18 NOK
 • – Młodzi pracownicy w wieku 16 lat: 102,18 NOK
 • – Młodzi pracownicy w wieku 17 lat: 111,68 NOK
 • – Młodzi pracownicy w wieku 18 lat: 125,94 NOK

Odciągnięcie od wynagrodzenia brutto w przypadku zakwaterowania w firmie

 • – Pojedynczy pokój: 531,55 NOK mies.
 • – Podwójny pokój: 345,73 NOK mies.

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2018.

 

Branża stoczniowa

Minimalna stawka godzinowa (prace produkcyjne, montażowe i instalacyjne)

 • – Pracownicy wykwalifikowani: 169,94 NOK
 • – Pracownicy niewykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem: 162,22 NOK
 • – Pracownicy pomocniczy: 154,59 NOK

W przypadku zleceń z koniecznością nocowania poza domem, dodatkowo płacony jest dodatek godzinowy w wysokości:

 • – Pracownicy wykwalifikowani: 33,99 NOK
 • – Pracownicy niewykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem: 32,44 NOK
 • – Pracownicy pomocniczy: 30,92 NOK

Powyższe dodatki nie dotyczą pracowników, przyjętych w miejscu pracy.

Praca zmianowa / Prace dodatkowe

W miejscach pracy z pracą zmianową należy płacić dodatek godzinowy w wysokości:

Dla pracy zmianowej (36,5 godz./tydz.): 

 • – 1 zmiana: do soboty godz. 14.00: nic, 2 zmiana: 18,20 NOK
 • – Dla pracy zmianowej po godz. 14.00 w dniach przed niedzielami i dniami świątecznymi: 38,89 NOK
 • – Od godz. 14.00 w wigilię, sylwestra, Wielką Sobotę i przeddzień Zielonych Świątków: 55,76 NOK
 • – Za każdą godzinę po 24.00 należy płacić dodatek jak za 3 zmianę.

Dla pracy trzyzmianowej (35,5 godz./tydz.):

 • – zmiana: do soboty godz. 14.00: nic, 2 zmiana: 18,76 NOK 3 zmiana: 27,92 NOK
 • – Dla pracy zmianowej po godz. 14.00 w dniach przed niedzielami i dniami świątecznymi: 40,02 NOK
 • – Od godz. 14.00 w wigilię, sylwestra, Wielką Sobotę i przeddzień Zielonych Świątków: 57,33 NOK

Dla całodobowej pracy trzyzmianowej (33,6 godz./tydz.):

 • – zmiana: do soboty godz. 14.00: nic, 2 zmiana: 19,88 NOK, 3 zmiana: 29,49 NOK
 • – Dla pracy zmianowej po godz. 14.00 w dniach przed niedzielami i dniami świątecznymi: 42,25 NOK
 • – Od godz. 14.00 w wigilię, sylwestra, Wielką Sobotę i przeddzień Zielonych Świątków: 60,58 NOK

Przeliczenie ze zwykłego czasu pracy

Przy przeliczaniu ze zwykłego czasu pracy (37,5 godz. tygodniowo) na odbiegające od tej normy systemy, należy stosować następującą tabelę:

 • – Z 37,5 godz. na 36,5 godz: 2,74 %
 • – Z 37,5 godz. na 35,5 godz: 5,63 %
 • – Z 37,5 godz. na 33,6 godz: 11,61 %

Dodatek za nadgodziny

Za pracę ponad standardową liczbę godzin wypłaca się dodatek w wysokości 50 % stawki godzinowej. Za pracę ponad standardową liczbę godzin w godzinach między 21.00 i 6.00 oraz w niedziele i dni świąteczne wypłaca się dodatek w wysokości 100 % stawki godzinowej.

Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

 

Rolnictwo i ogrodnictwo

Minimalna stawka godzinowa

Pomoc wakacyjna i przy zbiorach

 • – Pracownicy poniżej 18 roku życia: 95,15 NOK
 • – Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez okres do 12 tygodni: 115,15 NOK
 • – Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez okres 12-24 tygodni (3-6 miesięcy): 120,65 NOK

Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez okres powyżej 6 miesięcy, powinni otrzymywać wynagrodzenie na poziomie niewykwalifikowanych pracowników stałych.

 

Pracownicy stali

 • – Pracownicy niewykwalifikowani: 135,05 NOK
 • – Pracownicy poniżej 18 roku życia: 104,65 NOK
 • – Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych: 11 NOK

Dodatek weekendowy/świąteczny dla opiekunów zwierząt/pracowników zastępczych pracujących w stałych rotacjach

Należy płacić dodatek w wysokości 25 % stawki godzinowej za każdą godzinę:

 1. – Między godz. 13 w soboty i 24 w niedziele
 2. – Między godziną 13 i 24 w Wigilię i Sylwestra
 3. – Między godziną 00 i 24 w święta ruchome oraz 1 i 17 maja

Praktykanci

Wynagrodzenie praktykantów powinno wynosić minimum 70 % wynagrodzenia zatrudnionych na stałe pracowników niewykwalifikowanych.

Zwrot kosztów

Świadczenia wypłacane z tytułu zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z oddelegowaniem pracownika, np. kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, nie uznaje się za dochód.

Dodatek za nadgodziny

Postanowienia umowy zbiorowej, dotyczące nadgodzin, nie zostały upowszechnione,  w takim przypadku obowiązuje więc dodatek za nadgodziny w wysokości 40 % stawki godzinowej.

Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

 

Przetwórstwo rybne

Minimalna stawka godzinowa (pracownicy wykwalifikowani, pracownicy produkcji, magazynierzy, pracownicy transportu, ochroniarze, pracownicy sprzątający, pracownicy stołówki, mechanicy, kierownicy prac, kontrolerzy, instruktorzy, pracownicy chłodni i mroźni)

 • – Pracownicy wykwalifikowani:  187,20 NOK
 • – Pracownicy produkcji: 176,70 NOK
 • – Pracownicy poniżej 18 roku życia powinni otrzymywać stawkę godzinową wynoszącą minimum 80 % normalnej stawki godzinowej.
 • – Pracownicy powyżej 17 roku życia, którzy przepracowali w firmie minimum 12 tygodni, powinni otrzymać wynagrodzenie zgodnie ze swoim stanowiskiem.

Praca zmianowa

W miejscach, gdzie obowiązuje praca zmianowa, należy wypłacać dodatek w wysokości:

 • – Praca dwuzmianowa: 20 % stawki minimalnej
 • – Praca trzyzmianowa: 25 % stawki minimalnej

Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

 

Branża elektryczna

Minimalna stawka godzinowa (instalacja, montaż i konserwacja instalacji elektrycznych służących automatyzacji, komputeryzacji i telekomunikacji)

 • – Pracownicy wykwalifikowani, wykonujący prace fachowe: 210,40 NOK
 • – Inni pracownicy: 183,06 NOK

Praca zmianowa

W miejscach, gdzie obowiązuje praca zmianowa, należy wypłacać dodatek w wysokości:

 • – Praca dwuzmianowa: 17 % stawki minimalnej
 • – Praca trzyzmianowa: 27,3 % stawki minimalnej

Nie dotyczy przemysłu wydobywczego na morzu.

Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

 

Drogowy transport towarów

Minimalna stawka godzinowa

Pracownicy, realizujący drogowy transport towarów pojazdami o wadze całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, powinni otrzymywać wynagrodzenie za godzinę w minimalnej wysokości 167,65 NOK.

Stawka dotyczy także pracowników firm spoza Norwegii, jeśli transport realizowany jest przez pracownika delegowanego. Nie dotyczy transportu własnych towarów firmy.

Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

 

Transport osób pojazdami turystycznymi

Minimalna stawka godzinowa

Pracownicy firm, realizujących transport osób autobusami lub pojazdami turystycznymi powinni otrzymywać wynagrodzenie za godzinę w minimalnej wysokości 154,57 NOK.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy organizacja transportu wymaga pozwolenia uzyskanego na drodze konkursu.

Stawka obowiązuje również pracowników firm zagranicznych, jeśli zlecenie transportowe jest organizowane w sposób, który wymaga oddelegowania pracownika w ramach usługi tymczasowej.

Nie dotyczy uczniów i uczestników programów aktywizujących na rynku pracy.

Stawki obowiązują od 1 czerwca 2017.

 

Źródło: Arbeidstilsynet

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]