Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Strategia rozwoju transportu w Norwegii w latach 2018-2019

Strategia rozwoju transportu w Norwegii w latach 2018-2019

03 marca 2016

29 lutego bieżącego roku norweski minister transportu Ketil Solvik – Olsen zaprezentował na konferencji prasowej „Strategię rozwoju transportu dla Norwegii w latach 2018 – 2019”. Plan został opracowany przed przedstawicieli przedsiębiorstw państwowych: Avinor (spółka zawiadująca norweskimi lotniskami i liniami lotniczymi), Jernbaneverket ( Kolej Państwowa), Statens vegvesen (odpowiednik polskiego Zarządu Dróg Krajowych) oraz Kystverket ( Administracja wybrzeża i wód przybrzeżnych).

Najważniejszymi zagadnieniami omawianymi w strategii rozwoju transportu są: mobilność obywateli, kwestie klimatyczne (m.in zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, uprawa i wykorzystanie biopaliw na dużą skalę), upowszechnianie transportu publicznego, rowerowego i pieszego, odciążenie infrastruktury drogowej poprzez zwiększone inwestycje na rzecz rozwoju transportu morskiego i kolejowego, jak również nacisk na  rozwój nowych technologii w sektorze transportowym. Przykładami takich technologii są systemy zarządzania ruchem drogowym i flotą, systemy nawigacyjne, czy drony umożliwiające kontrolę i mapowanie terenu.

Przedstawiciele spółek państwowych zwracali uwagę na kryzys na rynku światowym i napiętą sytuację na rynku norweskim i zgodzili się co to tego, aby nadmiernie nie ułatwiać dostępu do kontraktów państwowych spółkom nienorweskim. Wcześniejsza strategia rozwoju transportu zakładała czynne zachęcanie zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania w Norwegii i sprowadzania tam wykwalifikowanej siły roboczej (z czego bardzo skorzystała m.in Polska). Oferty były tłumaczone na język angielski, duże norweskie przedsiębiorstwa brały udział w różnego rodzaju międzynarodowych targach pracy, w celu poszukiwania kontrahentów. Strategia na lata 2018-2029 jest mniej przychylna dla inwestorów spoza Norwegii.

„Nie możemy stworzyć krajowego monopolu, w którym przedsiębiorca wygrywa przetargi i zdobywa kontrakty niezależnie od tego czy się stara czy nie. Jednakże konkurencja na rynku norweskim jest teraz tak duża, że powinniśmy poradzić sobie o własnych siłach, bez konieczności zabiegania o zagranicznych inwestorów” – przyznaje Ketil Solvik – Olsen.

Izolacjonizm Norwegii na pewno nie grozi, niemniej jednak można to odczytać jako pierwszy nieśmiały sygnał zaostrzenia polityki gospodarczej naszych sąsiadów zza morza.

Źródło: http://www.bygg.no/article/1266626
Autor: Izabela Połeć

Zdjęcie: Trond Joelson

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]