Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Szansa na więcej kontraktów budowlano-modernizacyjnych w Norwegii

Szansa na więcej kontraktów budowlano-modernizacyjnych w Norwegii

22 września 2013

Rządowa propozycja zwiększenia budżetu na utrzymanie dróg i kolei będzie stwarzała szansę na nowe umowy dla wykonawców, a także zwiększenie zatrudnienia w sektorze.

750 mln koron na koleje i 1 406 mln koron na cele związane z drogami – to optymistyczna prognoza, która ucieszy także wielu Polaków zatrudnionych w branżach związanych z budową i modernizacją infrastruktury drogowo-kolejowej.

Rządowy projekt zakłada znaczne nakłady na infrastrukturę drogową i kolejową.

Zgodnie z propozycjami rządu na 2014 r. planuje się budżet ok. 1 406 mln koron na cele związane z drogami. Proponowane 1 406 mln koron na cele związane z drogami miałoby zostać wykorzystane w taki sposób: 400 mln koron na utrzymanie dróg państwowych, w tym 100 mln koron na nawierzchnie oraz 300 mln koron na utrzymanie tuneli.

Z zaproponowanego budżetu 946 mln koron miałoby zostać przeznaczone na zwiększenie wydatków na inwestycje w sieci dróg państwowych, 500 mln koron wskazanej sumy z przeznaczeniem na  remonty dróg, 220 mln koron zaplanowane zostałoby na mniejsze projekty, takie jak ścieżki rowerowe, ścieżki dla pieszych, akcje związane z ochroną środowiska czy bezpieczeństwem w ruchu drogowego. Także środki na kolej to rekordowa kwota w historii Norwegii. Więcej inwestycji może oznaczać zwiększone zapotrzebowanie na podwykonawców, a tym samym konieczność zaangażowania dużej liczby pracowników, na czym skorzystać mogą także Polacy szukający zatrudnienia w Norwegii.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]