Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Twoje konto bankowe zostało zablokowane?

Twoje konto bankowe zostało zablokowane?

21 marca 2022

karta bankomatowa

Pamiętaj, że po wezwaniu przez bank musisz dokonać ponownej weryfikacji tożsamości.

Ogromne kolejki przed oddziałem DNB: – W skrajnym przypadku, Twoje konto może zostać zablokowane

Wymóg ponownej weryfikacji stwarza niedogodności, dla tych, którzy chcieliby osobiście załatwić coś w banku.

– Wiemy, że klienci przychodzą do oddziałów banku, by dokonać ponownej weryfikacji i że niestety w wielu miejscach doprowadza to do powstawania kolejek. Naszym zadaniem jest szerzenie wiedzy, że w zdecydowanej większości przypadków można to zrobić elektronicznie – mówi Marte Amundsen Vilmig, rzeczniczka prasowa DNB.

W ostatnich dniach wiele oddziałów DNB zmierzyło się z długimi kolejkami. Nettavisen zaobserwowało, że przed wejściem do oddziału przy Karl Johans gate w Oslo kolejka na długość powyżej stu metrów utrzymywała się kilka dni z rzędu.

Problem wynika z wymogów postawionych przez norweskie władze dotyczących ponownej weryfikacji klientów banków zgodnie z ustawą o praniu brudnych pieniędzy. Jeśli banki nie posiadają wystarczająco dużo informacji lub dokumentów związanych z klientem, klient musi na nowo dokonać weryfikacji.

Identyfikacja w bankach

  • Ustawa o praniu brudnych pieniędzy w Norwegii zakłada, że banki są zobowiązane do stałego monitorowania relacji z klientami.
  • Oznacza to, że informacje o klientach muszą być poddawane aktualizacji i że banki muszą znać tożsamość klientów. Wymaga to od klienta okresowej weryfikacji tożsamości.
  • Klient, który nie spełni tego warunku, ryzykuje blokadę konta. Wszystkie osoby, które muszą dokonać weryfikacji tożsamości, zostaną jednak poinformowane ze znacznym wyprzedzeniem.
  • Zasady dotyczące okresowej weryfikacji tożsamości mogą się różnić w zależności od banku. Klienci DNB mogą skorzystać w tym celu z BankID lub wiadomości w elektronicznym systemie bankowym, albo osobiście stawić się w oddziale banku.
  • Do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości wymagany jest ważny dokument tożsamości. Może być to norweski lub zagraniczny paszport, norweski paszport imigracyjny, norweski dokument tożsamości dla uchodźców, norweski dowód tożsamości lub norweskie prawo jazdy wydane po 01.01.1998. Norweska karta płatnicza ze zdjęciem z innego banku niż DNB, także może być dokumentem tożsamości.

– Weryfikacja tożsamości przeprowadzana będzie u klientów z całego kraju i kontaktujemy się z nimi stopniowo. Dokumentacji potrzebujemy tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne i zgodne z przepisami – informuje Vilming.

Rzeczniczka prasowa DNB podkreśla także, że klienci posiadający nowoczesne smartfony oraz ważne paszporty lub dowody osobiste nie muszą stawiać się w oddziałach bankowych, ponieważ mogą dokonać weryfikacji elektronicznie.

Z drugiej strony Vilming zdaje sobie sprawę z tego, że wiele osób nie zna nowych rozwiązań elektronicznych. Jednym z problemów może być też fakt, iż obecnie mniej osób niż zazwyczaj posiada ważne paszporty z powodu pandemii i spowodowanej przez nią zmniejszonej aktywności podróżniczej w ostatnich latach, choć do weryfikacji można użyć także karty płatniczej ze zdjęciem lub prawa jazdy.

Zignorowanie wymogu ponownej weryfikacji może w najgorszym wypadku poskutkować utraceniem dostępu do konta i zakończeniem współpracy z bankiem.

– Chcemy, żeby klienci z nami zostali i dostali wystarczająco dużo informacji i czasu, by dokonać weryfikacji, jednak jeśli powiadomienia i przypomnienia zostaną wielokrotnie zlekceważone, możemy być zmuszeni do blokady konta i zakończenia współpracy z klientem.

Jak długi jest okres, w którym można dokonać weryfikacji?

Zależy nam, by klient dokonał weryfikacji tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w ciągu trzech miesięcy. Pomożemy, jeśli zajdzie potrzeba przyjrzenia się indywidualnym przypadkom i wypracowania rozwiązań, jeśli istnieją powody, dla których klienci nie byli w stanie dokonać weryfikacji w tym zakresie czasowym.

Co oznacza blokada konta? Czy wiąże się z utratą środków?

Jeśli klient nie skontaktuje się z nami po kilku próbach i przez dłuższy czas, konto może zostać zablokowane. W takich przypadkach otrzyma list z pytaniem, na jakie konto mamy przelać pieniądze pozostałe na koncie. Klient może w dowolnym momencie dokonać wtedy weryfikacji z aktualnymi informacjami i skontaktować się z nami, by jego konto zostało ponownie otwarte.

źródło: https://www.nettavisen.no/okonomi/massive-koer-utenfor-dnb-i-ytterste-konsekvens-kan-kontoen-bli-sperret/s/12-95-3424254182?fbclid=IwAR1XP7AccMYFm_AP5-8sumSkXncdHw1IA_IfifvlbbcNpqML26p2dTZumMU

Jeśli otrzymałeś wiadomość, że masz dokonać potwierdzenia tożsamości, a nie wiesz jak masz to zrobić skontaktuj się z nami.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]