Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Upowszechniona umowa zbiorowa dla branży stoczniowej i budowy statków (stawki zaktualizowane na 28. październik 2016)

Upowszechniona umowa zbiorowa dla branży stoczniowej i budowy statków (stawki zaktualizowane na 28. październik 2016)

04 listopada 2016

Rozdz. II. Warunki pracy i płacy

  • 3. Postanowienia płacowe

Pracobiorcy wykonujący prace przy produkcji i montażu oraz prace instalacyjne w przemyśle stoczniowym, por. § 2, powinni otrzymywać wynagrodzenie za godzinę, wynoszące minimum:

a) 169,44 koron – w przypadku pracowników wykwalifikowanych
b) 161,72 koron – w przypadku pracowników-specjalistów
c) 154,09 koron – w przypadku pracowników pomocniczych

Za wyjątkiem pracowników zatrudnionych/przyjętych do pracy w samym miejscu pracy, w przypadku zleceń wymagających nocowania poza domem należy wypłacić dodatek do stawki godzinowej w wysokości:

a) 33,89 koron – w przypadku pracowników wykwalifikowanych
b) 33,34 koron – w przypadku pracowników-specjalistów
c) 30,82 koron – w przypadku pracowników pomocniczych

W miejscach pracy, gdzie stosuje się pracę zmianową należy wypłacić dodatek do stawki godzinowej w wysokości:

a) W wypadku pracy na dwie zmiany (36,5 godziny w tygodniu):
  1. zmiana: do godziny 14.00 w sobotę – nic
  2. zmiana: 18,20 kr.
  W przypadku pracy zmianowej po godzinie 14.00 w dni przed niedzielami i świętami: 38,89 kr
  Po godz. 14.00 w Wigilię, Sylwestra, Wielką Sobotę i wigilię Zesłania Ducha Świętego (wigilię Zielonych Świąt):  55,76 kr.
  Za każdą godzinę przepracowaną po godzinie 24.00 należy wypłacić dodatek jak za 3. zmianę.
b) W wypadku pracy na trzy zmiany (35,5 godziny w tygodniu):
  1. zmiana: do godziny 14.00 w sobotę – nic
  2. zmiana: 18,76  kr.
  3. zmiana: 27,92 kr.
  W przypadku pracy zmianowej po godzinie 14.00 w dni przed niedzielami i świętami: kr 40,02
  Po godz. 14.00 w Wigilię, Sylwestra, Wielką Sobotę i wigilię Zesłania Ducha Świętego (wigilię Zielonych Świąt): kr 57,33.
c) W wypadku pracy ciągłej na trzy zmiany (33,6 godziny w tygodniu):
  1. zmiana: do godziny 14.00 w sobotę – nic
  2. zmiana: 19,88 kr
  3. zmiana: 29,49 kr
  W przypadku pracy zmianowej po godzinie 14.00 w dni przed niedzielami i świętami: 42,25 kr
  Od godz. 14.00 w Wigilię, Sylwestra, Wielką Sobotę i wigilię Zesłania Ducha Świętego (wigilię Zielonych Świąt): 60,58 kr.

W przypadku przeliczania z normalnego czasu pracy, wynoszącego 37,5 godziny w tygodniu, na inne systemy czasu pracy, należy korzystać z następującej tabeli:

z 37,5 godziny na 36,5 godziny: 2,74 %
z 37,5 godziny na 35,5 godziny: 5,63 %
z 37,5 godziny na 33,6 godziny: 11,61 %.
  • 4. Regulowanie płac w okresie obowiązywania rozporządzenia

Stawki w punkcie § 3 będą ulegać zmianom, zgodnie z nowymi regulacjami, wynikającymi z ewentualnych zmian w umowie zbiorowej.

  • 5. Czas pracy

Podstawowy czas pracy nie powinien przekroczyć 37,5 godziny w tygodniu.

W przypadku pracy zmianowej obowiązują następujące granice:

Systemy dwuzmianowe: średnio 36,5 godziny w tygodniu
Systemy trzyzmianowe: średnio 35,5 godziny w tygodniu
System pracy ciągłej: średnio 33,6 godziny w tygodniu

Możliwe jest ustalenie innych systemów czasu pracy, zgodnie z przepisami zawartymi  w ustawie z 17 czerwca 2005, nr 62 o środowisku pracy, czasie pracy i ochronie zatrudnienia, rozdział 10.

  • 6. Wynagrodzenie za nadgodziny

Należy wypłacić dodatek za pracę wykraczającą poza podstawowy czas pracy w wysokości 50% stawki godzinowej. Za pracę poza podstawowym czasem pracy, w godzinach pomiędzy 21.00 a 06.00 oraz pracę w niedziele i święta należy wypłacić dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej.

  • 7. Wydatki na dojazdy, wyżywienie i zakwaterowanie

W przypadku zadań wymagających nocowania poza domem, pracodawca powinien, zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami zawartymi w umowie, pokryć konieczne koszty podróży związane z początkiem i końcem zlecenia, a także koszty rozsądnej liczby podróży do domu.

Zanim pracodawca oddeleguje pracownika do wykonania zlecenia poza siedzibą firmy, należy ustalić kwestie związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem. Z reguły pracodawca powinien zapewnić wyżywienie i zakwaterowanie, ale można ustalić również stałe diety, zwrot kosztów wg. rachunków lub inny system.

  • 8. Odzież robocza

Pracodawca zapewnia konieczną odzież roboczą i obuwie ochronne, odpowiednie do pory roku i miejsca pracy.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]