Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / W Norwegii wzrasta zapotrzebowanie na siłę roboczą.

W Norwegii wzrasta zapotrzebowanie na siłę roboczą.

11 maja 2018

W Norwegii wzrasta zapotrzebowanie na siłę roboczą.

Zapotrzebowanie na siłę roboczą w Norwegii wciąż rośnie. NAV informuje, że norweskim firmom brakuje w sumie 44 000 pracowników z różnych branż. Jest to o 30% więcej niż w zeszłym roku.

Badanie rynku pracy (Bedriftsundersøkelsen 2018) przeprowadzone przez NAV pokazuje jakie jest zapotrzebowanie norweskiego rynku pracy pod względem wykształcenia oraz rozmieszczenia geograficznego. W badaniu, które trwało od końca stycznia do 13 marca wzięło udział  13 781 firm oraz instytucji publicznych i prywatnych. NAV przewiduje, że zapotrzebowanie rynku pracy będzie miało tendencję rosnącą.

Duże zapotrzebowanie na pracowników jest w branży budowlanej, zarówno na wyższym szczeblu biznesowym jak i pod względem usług specjalistycznych. W sumie szacuje się tu zapotrzebowanie na 12 800 osób. 10 200 wolnych miejsc pracy czeka na pracowników służby zdrowia oraz pracowników socjalnych, z czego prawie połowa zapotrzebowania jest na pielęgniarki i pielęgniarzy. Poszukiwani są też cieśle, stolarze oraz specjaliści branży IT.

Zapotrzebowanie na siłę roboczą wzrosło od zeszłego roku w całej Norwegii poza Hordalandem.
Oslo przoduje w tej kwestii, bo brakuje tu aż 8 500 osób do pracy. Największe problemy w rekrutowaniu wykwalifikowanych pracowników mają firmy w Nordlandzie, Akershus i Finnmarku.

Często zatrudniani są tu ludzie o niższych kwalifikacjach niż były początkowo wymagane.

Źródło:
https://www.nav.no

 

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]