Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Wolne od podatku świadczenia pozapłacowe dla pracowników

Wolne od podatku świadczenia pozapłacowe dla pracowników

27 września 2018

Wolne od podatku świadczenia pozapłacowe dla pracowników

 

Na zadowolenie i motywację pracownika wpływa nie tylko wysokość jego wynagrodzenia, ale również świadczenia pozapłacowe – dodatkowe benefity, udzielane w formie niepieniężnej, które jednak łatwo można przeliczyć na zaoszczędzone złotówki czy korony. W Polsce najpopularniejszymi benefitami, oferowanymi pracownikom, są karty do klubów fitness, prywatna opieka medyczna czy dofinansowanie studiów lub kursów. Tzw. goła pensja mało kogo w dzisiejszych czasach satysfakcjonuje, tym bardziej, że pozapłacowe składniki wynagrodzenia oferuje już niemal każdy pracodawca.

W Norwegii jest oczywiście podobnie i, jeśli pracownik nie jest do końca zadowolony z wynagrodzenia, może ponegocjować w pracodawcą w kwestii pozapłacowych dodatków. Co ważne, jest to korzystne nie tylko dla pracownika, ale także dla pracodawcy, bo świadczenia dodatkowe nie są opodatkowane, więc pracodawca nie ponosi dodatkowych kosztów.

O jakich świadczeniach mówimy? Co można wynegocjować w Norwegii jako dodatek do wynagrodzenia? Oto lista najpopularniejszych świadczeń/produktów zwolnionych z podatku.

  1. Członkostwo w fitness klubie / firmowy klub sportowy

Jeśli wszyscy lub znaczna część pracowników otrzyma ofertę członkostwa w klubie fitness, może to zostać zapewnione przez pracodawcę bez podatku. Pracodawca może wykupić odpowiednią liczbę kart członkowskich lub zapłacić określoną kwotę za udział w zajęciach sportowych swoich pracowników. Indywidualne członkostwo w klubie fitness podlega zaś opodatkowaniu.

Nieopodatkowane są również wydatki pracodawcy na działalność korporacyjnego klubu sportowego, takie jak wynajem sali i sprzętu sportowego, organizacja zawodów sportowych czy wynajem instruktora fitness.

  2. Prenumerata czasopism

Co do zasady wykupienie przez pracodawcę prenumeraty czasopism podlega opodatkowaniu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik korzysta z czasopism branżowych w związku z pełnionym przez niego stanowiskiem i obowiązkami. W takiej sytuacji podatek potrącany jest od pierwszej subskrypcji, a kolejne są już nieopodatkowane.

  3. Prywatna opieka medyczna

Pracodawca może pokryć koszty opieki medycznej w ramach przedsiębiorstwa bez konieczności opodatkowania odniesionych przez pracowników korzyści w formie zakładowej służby zdrowia.

  4. Prezenty

Przede wszystkim – prezenty nie mogą być w formie pieniężnej, muszą być w formie rzeczowej bądź w formie bonu upominkowego. Podarki podlegają opodatkowaniu, jednakże na szczęście i od tego, jak od każdej zasady, istnieją pewne wyjątki.

 • Prezenty świąteczne nie podlegają opodatkowaniu, jeśli ich wartość nie przekracza 1000 NOK;
 • Nagroda rzeczowa za wkład w poprawianie działalności/efektywności firmy nie podlega opodatkowaniu, jeśli jej wartość nie przekracza 2500 NOK;
 • Nieopodatkowane są prezenty jubileuszowe za staż pracy 25, 30, 40 albo 60 lat, o ile wartość prezentu nie przekracza 8000 NOK;
 • Nieopodatkowane są prezenty rzeczowe w wysokości do 4500 koron dla pracowników jeśli firma kończy 50 lat, 100 lat, 150 lat itd.;
 • Pracodawca może również przekazać pracownikowi prezent w wysokości do 3000 NOK przy następujących okazjach: gdy firma ma 25 lat lub suma lat istnienia firmy dzieli się przez 25, kiedy pracownicy firmy biorą ślub lub kończą 50, 60, 70, 75 lub 80 lat, kiedy pracownik przechodzi na emeryturę lub kończy pracę z innego powodu, a przepracował co najmniej dziesięć lat w danej firmie.
  1. 5. Rozsądne środki pomocy społecznej

  Artykuły gratisowe, które można uznać za uzasadnione środki socjalne dla wszystkich lub znacznej części pracowników, na przykład dodatkowy posiłek za pracę w godzinach nadliczbowych czy odzież robocza nie podlegają opodatkowaniu.

   6. Komputer i tablet

  Pracodawca może podarować pracownikowi sprzęt komputerowy albo tablet, ale, żeby uniknąć opodatkowania, należy zdefiniować je jako narzędzia do pracy (np. zdalnej z domu) oraz jako dobra użyczone pracownikowi – to znaczy, że faktycznym właścicielem sprzętu jest firma, a pracownik tylko z nich korzysta. Po zakończeniu pracy sprzęt trzeba będzie zdać pracodawcy.

   7. Rabaty pracownicze

  Pracownik może uzyskać rabat pracowniczy na towary/usługi oferowane przez firmę.

   8. Dofinansowanie przedszkola

  Pracodawca może dopłacić maksymalnie do 3000 NOK za pobyt dziecka pracownika w przedszkolu publicznym bądź, jeśli firma dysponuje własnym przedszkolem przyzakładowym, może zapewnić dziecku/dzieciom pracownika nieodpłatnie miejsce w placówce.

   9. Opłaty za karty kredytowe dla pracowników

  Pracodawca może pokryć opłatę roczną za prywatną kartę kredytową pracownika, który używa karty do opłat za podróże czy lunche pracownicze.

  Zakłada się, że prywatne korzystanie z karty nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla pracodawcy.

   10. Odzież robocza

  Odzież robocza dla zapewnienia ochrony oraz spójnej i jednorodnej identyfikacji wizualnej swoich pracowników nie podlega opodatkowaniu. Nie powinno się jej używać prywatnie, po godzinach pracy.

  Inne ubrania fundowane przez pracodawcę pracownikom podlegają pełnemu opodatkowaniu.

   11. Terapia dla palaczy w celu rzucenia palenia

  Pracodawca może zapłacić za terapię pracownika, który chce pożegnać się z nałogiem nikotynowym.

   12. Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych i badań okulistycznych

  Podobnie jak w Polsce, pracodawca zapewnia pracownikom badania okulistyczne i pokrywa koszt szkieł korekcyjnych dla pracowników, którzy pracują przed komputerem. Kwota dofinansowania/całkowitej refundacji okularów powinna być rozsądna a jej maksymalna wysokość zgodna z regulaminem danej firmy.

   13. Dofinansowanie/pokrycie kosztów przeprowadzki pracownika

  Jeśli pracownik chce się przeprowadzić w związku z otrzymaniem nowej pracy, pracodawca może pokryć koszty jego przeniesienia. Dotyczy to wszystkich etapów procesu relokacji, takich jak wynajem samochodów przeprowadzkowych, korzystanie z firm przeprowadzkowych, pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania.

   14. Masaże

  W Norwegii zakłada się, że masaże i sport mogą zapobiegać nadmiernej absencji chorobowej pracowników. Dlatego masaże wykonywane w miejscu pracy przez profesjonalnych masażystów nie podlega opodatkowaniu.

   

  Źródło – www.karrierestart.no

   

  facebook linkedin

  Zobacz podobne wpisy

  03 stycznia 2024

  OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

  W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

  04 stycznia 2023

  Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

  Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

  15 grudnia 2022

  Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

  Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]