Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zagraniczny majątek w norweskim zeznaniu podatkowym

Zagraniczny majątek w norweskim zeznaniu podatkowym

28 października 2021

Ostatnio wiele osób zwraca się do nas z pytaniem na temat możliwości przelania środków finansowych ze sprzedaży nieruchomości w Polsce na swoje norweskie konto. „Czy mogę tak zrobić?”, „Czy zapłacę podatek?”, pytają.

                Odpowiedzi nie są wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać. Na czym polega więc problem?

NIERUCHOMOŚCI

Zacznijmy od nieruchomości. Dom letniskowy lub inna nieruchomość za granicą stanowi część Twojego majątku. Jeżeli jesteś rezydentem podatkowym w Norwegii i masz zwykły obowiązek podatkowy, cały twój majątek i dochód podlega opodatkowaniu w Norwegii niezależnie od tego, gdzie ulokowany jest majątek lub gdzie uzyskiwany jest dochód. Na mocy porozumień podatkowych zawartych przez Norwegię z większością krajów, twój obowiązek podatkowy może być ograniczony. Informację o posiadanej nieruchomości należy jednak zawrzeć w zeznaniu podatkowym niezależnie od tego, czy jesteś zobowiązany do zapłacenia w Norwegii podatku od nieruchomości posiadanej za granicą.

NAJEM

W przypadku, jeśli wynajmujesz komuś nieruchomość w czasie, gdy sam z niej nie korzystasz, dochód z najmu podlega opodatkowaniu. Wartość nieruchomości za granicą wliczana jest do podstawy naliczenia podatku od majątku, a dochód z najmu do podstawy naliczenia podatku dochodowego.

SPRZEDAŻ

W przypadku sprzedaży nieruchomości za granicą obowiązują dokładnie takie same zasady, jak przy sprzedaży nieruchomości w Norwegii. Warto pamiętać, że zysk ze sprzedaży domu za granicą podlega opodatkowaniu, a każda strata podlega odliczeniu – jest to najważniejsza zasada, od której wyjątkiem są domy mieszkalne lub letniskowe, z których osobiście korzystasz. Jeśli jesteś właścicielem domu letniskowego od ponad pięciu lat i korzystałeś z niego przez pięć z ostatnich ośmiu lat, zysk ze sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu i analogicznie, nie przysługuje ci odliczenie za ewentualne straty.

PAPIERY WARTOŚCIOWE

Jeżeli posiadasz rachunek bankowy za granicą, musisz podać stan konta na dzień 31 grudnia oraz ewentualne dochody odsetkowe za cały rok. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić również wypłatę odsetek od funduszy inwestycyjnych, obligacji lub innych papierów wartościowych. Posiadasz akcje w polskiej spółce z.o.o? W zeznaniu podatkowym zobowiązany jesteś podać wartość papierów wartościowych oraz udziałów.

AMNESTIA PODATKOWA

Pamiętaj, że jeśli posiadasz majątek lub dochody za granicą, a nie zostało to dotychczas zgłoszone, nie dopełniłeś obowiązku udzielenia informacji organom podatkowym. Jeśli powinieneś był zapłacić podatek od majątku i dochodów, o których nie poinformowałeś w swoim zeznaniu podatkowym, ryzykujesz płaceniem podatku dodatkowego (tilleggsskatt) lub, w przypadku poważnego uchylenia się, interwencją policji. Jeśli jednak dobrowolnie ujawnisz organom administracji skarbowej, że nie dopełniłeś obowiązków podatkowych (tzw. czynny żal), możesz uzyskać amnestię, możesz uniknąć powyższych konsekwencji. Jeżeli twój dochód i majątek dotyczą trzech ostatnich lat podatkowych, nie należy prosić o amnestię podatkową, ale złożyć samodzielnie korektę do zeznania podatkowego.

W przypadku gdy organy podatkowe otrzymają informacje o twoich aktywach i dochodach dotychczas nie zaraportowanych (np. na podstawie zgłoszenia od zagranicznych organów podatkowych) lub samodzielnie rozpoczną dochodzenie w twojej sprawie, mogą się z tobą skontaktować i poprosić o udzielenie odpowiedzi na pytania oraz dostarczenia dokumentacji majątku i dochodów zza granicy.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami!

źródło: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/utland/inntekt-og-formue-i-utlandet/frivillig-retting/

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]