Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zagraniczny majątek w norweskim zeznaniu podatkowym

Zagraniczny majątek w norweskim zeznaniu podatkowym

28 października 2021

Ostatnio wiele osób zwraca się do nas z pytaniem na temat możliwości przelania środków finansowych ze sprzedaży nieruchomości w Polsce na swoje norweskie konto. „Czy mogę tak zrobić?”, „Czy zapłacę podatek?”, pytają.

                Odpowiedzi nie są wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać. Na czym polega więc problem?

NIERUCHOMOŚCI

Zacznijmy od nieruchomości. Dom letniskowy lub inna nieruchomość za granicą stanowi część Twojego majątku. Jeżeli jesteś rezydentem podatkowym w Norwegii i masz zwykły obowiązek podatkowy, cały twój majątek i dochód podlega opodatkowaniu w Norwegii niezależnie od tego, gdzie ulokowany jest majątek lub gdzie uzyskiwany jest dochód. Na mocy porozumień podatkowych zawartych przez Norwegię z większością krajów, twój obowiązek podatkowy może być ograniczony. Informację o posiadanej nieruchomości należy jednak zawrzeć w zeznaniu podatkowym niezależnie od tego, czy jesteś zobowiązany do zapłacenia w Norwegii podatku od nieruchomości posiadanej za granicą.

NAJEM

W przypadku, jeśli wynajmujesz komuś nieruchomość w czasie, gdy sam z niej nie korzystasz, dochód z najmu podlega opodatkowaniu. Wartość nieruchomości za granicą wliczana jest do podstawy naliczenia podatku od majątku, a dochód z najmu do podstawy naliczenia podatku dochodowego.

SPRZEDAŻ

W przypadku sprzedaży nieruchomości za granicą obowiązują dokładnie takie same zasady, jak przy sprzedaży nieruchomości w Norwegii. Warto pamiętać, że zysk ze sprzedaży domu za granicą podlega opodatkowaniu, a każda strata podlega odliczeniu – jest to najważniejsza zasada, od której wyjątkiem są domy mieszkalne lub letniskowe, z których osobiście korzystasz. Jeśli jesteś właścicielem domu letniskowego od ponad pięciu lat i korzystałeś z niego przez pięć z ostatnich ośmiu lat, zysk ze sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu i analogicznie, nie przysługuje ci odliczenie za ewentualne straty.

PAPIERY WARTOŚCIOWE

Jeżeli posiadasz rachunek bankowy za granicą, musisz podać stan konta na dzień 31 grudnia oraz ewentualne dochody odsetkowe za cały rok. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić również wypłatę odsetek od funduszy inwestycyjnych, obligacji lub innych papierów wartościowych. Posiadasz akcje w polskiej spółce z.o.o? W zeznaniu podatkowym zobowiązany jesteś podać wartość papierów wartościowych oraz udziałów.

AMNESTIA PODATKOWA

Pamiętaj, że jeśli posiadasz majątek lub dochody za granicą, a nie zostało to dotychczas zgłoszone, nie dopełniłeś obowiązku udzielenia informacji organom podatkowym. Jeśli powinieneś był zapłacić podatek od majątku i dochodów, o których nie poinformowałeś w swoim zeznaniu podatkowym, ryzykujesz płaceniem podatku dodatkowego (tilleggsskatt) lub, w przypadku poważnego uchylenia się, interwencją policji. Jeśli jednak dobrowolnie ujawnisz organom administracji skarbowej, że nie dopełniłeś obowiązków podatkowych (tzw. czynny żal), możesz uzyskać amnestię, możesz uniknąć powyższych konsekwencji. Jeżeli twój dochód i majątek dotyczą trzech ostatnich lat podatkowych, nie należy prosić o amnestię podatkową, ale złożyć samodzielnie korektę do zeznania podatkowego.

W przypadku gdy organy podatkowe otrzymają informacje o twoich aktywach i dochodach dotychczas nie zaraportowanych (np. na podstawie zgłoszenia od zagranicznych organów podatkowych) lub samodzielnie rozpoczną dochodzenie w twojej sprawie, mogą się z tobą skontaktować i poprosić o udzielenie odpowiedzi na pytania oraz dostarczenia dokumentacji majątku i dochodów zza granicy.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami!

źródło: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/utland/inntekt-og-formue-i-utlandet/frivillig-retting/

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

27 września 2022

Jak założyć firmę w Norwegii?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Norwegii oznacza niezależność i możliwość rozwoju, jednak wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami. Przedsiębiorca zakładający biznes w Norwegii powinien znać obowiązujące przepisy i ich przestrzegać. Dotyczy to m.in. terminów składania zeznań podatkowych i płacenia podatku a także zasad związanych z zatrudnianiem pracowników, obowiązujących stawek wynagrodzeń itp. Przed podjęciem decyzji o […]

01 września 2022

Polski a norweski kodeks pracy. 

Najważniejszymi norweskimi dokumentami, które regulują stosunek pracy, są Kodeks Pracy (Arbeidsmiljøloven) oraz Ustawa Urlopowa (Ferieloven), a nad poprawnym egzekwowaniem ich zapisów czuwa norweska Państwowa Inspekcja Pracy. Warunki pracy w Norwegii w dużej mierze są podobne do warunków pracy w Polsce, choć istnieje kilka kluczowych różnic. W tym artykule poruszymy najważniejsze przepisy obowiązujące w miejscu pracy […]

08 sierpnia 2022

Zmiana adresu w Norwegii. Dlaczego nie należy zwlekać z jej zgłoszeniem?

Przeprowadzasz się lub wyprowadzasz z Norwegii? Zgodnie z norweskim prawem musisz zgłosić zmianę adresu! Większość norweskich instytucji, takich jak np. Skatteetaten, Altinn, Helfo czy NAV korzysta z danych zgłoszonych w norweskim rejestrze ludności, czyli Folkeregister, by wysłać, chociażby roczne rozliczenie podatkowe, kody MinID, zwroty podatku lub inną, urzędową korespondencję. Dlatego należy pamiętać, by wszystkie dane […]