Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zasady łączenia świadczeń wypłacanych przez NAV i urlopu

Zasady łączenia świadczeń wypłacanych przez NAV i urlopu

30 września 2016

Urlop podczas pobierania dagpenger

Ogólna zasada jest taka, że dagpenger nie jest wypłacane za dni, kiedy klient przebywa na urlopie, gdyż, aby mieć prawo do dagpenger należy być osobą faktycznie poszukującą pracy i mogącą ją podjąć w dowolnym momencie. Urlop podjęcie pracy wyklucza.

Kilkudniowy urlop

Na karcie meldunkowej, wysyłanej co dwa tygodnie do NAV, należy zaznaczyć, w jakie dni przybywało się na urlopie, zaś wypłata dagpenger za te dni zostanie wstrzymana. Za resztę dni bezrobotny otrzyma świadczenie.

Urlop przekraczający 2 tygodnie dla osób przebywających na dagpenger do 52 tygodni

Jeżeli osoba bezrobotna planuje wakacje trwające dłużej niż kilka dni, trzeba będzie zaznaczyć je na więcej niż jednej karcie meldunkowej – wtedy należy skontaktować się ze swoim oddziałem NAV przed rozpoczęciem wolnego i podać daty planowanego rozpoczęcia i końca urlopu. Osoba bezrobotna zostanie na ten czas zarejestrowana jako ‘nieposzukująca pracy’ i po powrocie z wakacji będzie musiała – telefonicznie bądź po zalogowaniu na swoje konto w NAV – zarejestrować się ponownie jako osoba poszukująca pracy (registrer som arbeidssøker). Jeśli NAV zdąży już na dobre zatrzymać zasiłek, trzeba będzie wnioskować o wznowienie dagpenger – wtedy niezbędne jest wypełnienie krótkiego podania ‘Gjenopptak av dagpenger’.

Urlop dla osób z prawem do dagpenger powyżej 52 tyg (maksymalnie 104 tygodnie przy założeniu, że dochód z ostatniego roku / ostatnich 3 lat przekroczył dwukrotnie stawkę G)

Osoby pobierające dagpenger powyżej 52 tygodni mogą maksymalnie przez 4 tygodnie przebywać na urlopie i również za ten okres otrzymają świadczenia z NAV z tytułu dagpenger. Urlop można rozłożyć na kilka okresów bądź wykorzystać za jednym razem i – co ważne – można w tym czasie wyjechać za granicę, nie tracąc prawa do świadczenia z NAV.

Na karcie meldunkowej, wysyłanej co dwa tygodnie do NAV (także w trakcie urlopu), należy zaznaczyć, w jakie dni przebywało się na urlopie, oraz że przebywając na dagpenger ma się do niego prawo. Za święta, w które przypadł urlop, nie należy się świadczenie dagpenger.

 

Chorobowe podczas urlopu

Zdarza się, że zachorujemy podczas przebywania na zaplanowanym wcześniej urlopie, wtedy zamiast świadczenia urlopowego otrzymujemy świadczenie chorobowe a urlop zostaje wstrzymany.

Na zwolnieniu chorobowym w części dla NAV należy zaznaczyć, w jakich dniach przypadał urlop. Nie trzeba informować NAV-u w sytuacji, kiedy uzgodniło się z pracodawcą zawieszenie urlopu i zaplanowanie go na czas po skończeniu chorobowego. W takiej sytuacji pracodawca wypłaca pracownikowi ustawowe pierwsze 16 dni chorobowego, następnie zaś świadczenie przechodzi na NAV.

W wypadku zaplanowanego urlopu zagranicznego (np. podróży do Polski) i zachorowania tuż przed wyjazdem należy poinformować NAV o wyjeździe za granicę i wnioskować o możliwość przeniesienia świadczenia chorobowego na czas przebywania tamże. Zasadą jest, że, aby mieć prawo do zasiłku chorobowego, należy przebywać w Norwegii, dlatego NAV może, ale nie musi się zgodzić na tymczasowe przeniesienie świadczenia zagranicę.

W wypadku, kiedy jesteśmy na zasiłku chorobowym i w tym czasie mamy prawo do wcześniej uzgodnionego urlopu, tzw. lovbestemt ferie, to wtedy nie należy nam się zasiłek. Wypłata zostanie wznowiona po skończeniu urlopu, jeżeli dalej jesteśmy chorzy. W tym okresie należy się nam feriepeger.

Świadczenie rehabilitacyjne (AAP) a urlop

Z zasady nie ma prawa do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego AAP podczas urlopu. Jeżeli jednak jesteś w stanie wykonywać swój plan aktywności uzgodniony z NAV bez przeszkód lub w twoim planie aktywności nie ma żadnych zadań uzgodnionych z NAV, to możesz mieć urlop. Oczywiście warunkiem jest, iż jesteś cały czas do dyspozycji NAV. Wtedy nie trzeba wpisywać tego w karcie meldunkowej, a świadczenie będzie wypłacane jak zwykle.

Jeżeli jednak mamy urlop i nie jesteśmy w tym czasie do dyspozycji NAV, musimy wypełnić w odpowiedni sposób kartę meldunkową. Należy wtedy zaznaczyć na niej, iż było się na urlopie.

Jeżeli chodzi o urlop za granicą, to z zasady nie ma prawa do wypłaty świadczenia i należy o tym poinformować NAV. W szczególnych przypadkach jest to możliwe, ale należy wypełnić specjalny formularz i uzyskać zgodę NAV na wyjazd przed planowanym urlopem.

 

Zasiłek dla samotnego rodzica a urlop

Rodzic samotnie wychowujący dziecko/dzieci ma prawo do tymczasowego pobytu za granicą przez maksymalnie 6 tygodni (42 dni) w ciągu 12-stomiesięcznego okresu. Pobyt taki trzeba zgłosić do NAV przed wyjazdem.

Wypłacanie zasiłku dla rodzica samotnie wychowującego dziecko jest na ogół wstrzymywane w przypadku, jeśli urlop/wyjazd zagraniczny przypada na ten sam okres, kiedy rodzic samotnie wychowujący dziecko zostanie wezwany przez NAV do pracy tymczasowej, na szkolenie bądź na spotkanie w sprawie poszukiwania pracy.

 

Izabela Połeć

Źródło: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/Relatert+informasjon/ferie-med-ytelser-fra-nav

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

27 września 2022

Jak założyć firmę w Norwegii?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Norwegii oznacza niezależność i możliwość rozwoju, jednak wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami. Przedsiębiorca zakładający biznes w Norwegii powinien znać obowiązujące przepisy i ich przestrzegać. Dotyczy to m.in. terminów składania zeznań podatkowych i płacenia podatku a także zasad związanych z zatrudnianiem pracowników, obowiązujących stawek wynagrodzeń itp. Przed podjęciem decyzji o […]

01 września 2022

Polski a norweski kodeks pracy. 

Najważniejszymi norweskimi dokumentami, które regulują stosunek pracy, są Kodeks Pracy (Arbeidsmiljøloven) oraz Ustawa Urlopowa (Ferieloven), a nad poprawnym egzekwowaniem ich zapisów czuwa norweska Państwowa Inspekcja Pracy. Warunki pracy w Norwegii w dużej mierze są podobne do warunków pracy w Polsce, choć istnieje kilka kluczowych różnic. W tym artykule poruszymy najważniejsze przepisy obowiązujące w miejscu pracy […]

08 sierpnia 2022

Zmiana adresu w Norwegii. Dlaczego nie należy zwlekać z jej zgłoszeniem?

Przeprowadzasz się lub wyprowadzasz z Norwegii? Zgodnie z norweskim prawem musisz zgłosić zmianę adresu! Większość norweskich instytucji, takich jak np. Skatteetaten, Altinn, Helfo czy NAV korzysta z danych zgłoszonych w norweskim rejestrze ludności, czyli Folkeregister, by wysłać, chociażby roczne rozliczenie podatkowe, kody MinID, zwroty podatku lub inną, urzędową korespondencję. Dlatego należy pamiętać, by wszystkie dane […]