Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zasiłek tacierzyński w sytuacji, gdy tylko ojciec wypracował sobie prawo do zasiłku w Norwegii

Zasiłek tacierzyński w sytuacji, gdy tylko ojciec wypracował sobie prawo do zasiłku w Norwegii

29 września 2016

Zasiłek tacierzyński jest szczególnym przypadkiem zasiłku rodzicielskiego, w którym tylko ojciec wypracował sobie prawo do tego zasiłku, pracując w Norwegii. Matka dziecka w tej sytuacji w ogóle nie pracowała w Norwegii i przebywa w Polsce lub nie osiągnęła minimalnego dochodu z pracy w tym kraju.

Wyróżnia się dwa główne warunki, jakie muszą być spełnione, aby zasiłek został przyznany.

Pierwszy warunek dotyczy wypracowania przez ojca sześciu miesięcy z ostatnich 10 miesięcy przed terminem przejścia na zasiłek tacierzyński. Pierwsze sześć tygodni po urodzeniu dziecka, ze względów medycznych, jest zarezerwowanych tylko dla matki, a ojciec może przejść na zasiłek tacierzyński z początkiem siódmego tygodnia po urodzeniu dziecka. Jeżeli jednak z jakiegokolwiek powodu się spóźni, niewykorzystane tygodnie przepadają. Wyobraźmy sobie sytuację, że ojciec przechodzi na zasiłek tacierzyński cztery miesiące po urodzeniu dziecka – oczywiście traci on niewykorzystane miesiące (licząc od siódmego tygodnia po urodzeniu dziecka), ale zarobek, jaki musi przedstawić do NAV, liczy się nie od daty urodzenia dziecka, ale od daty przejścia na zasiłek tacierzyński. Minimalny dochód, jaki należy wykazać w tym okresie, to 46 288 NOK. Kolejna kwestia związana jest z obliczaniem dochodu w momencie, kiedy ojciec nie pracował w Norwegii na sześć miesięcy przed przejściem na zasiłek tacierzyński, ale na przykład tylko cztery miesiące. W takich wypadkach można połączyć dochód norweski oraz polski, tak żeby razem wyszło sześć miesięcy. Ważne, aby ostatnim pracodawcą przed przejściem na zasiłek tacierzyński był pracodawca norweski oraz by w ciągu tych sześciu miesięcy uzyskać minimalny wymagany dochód.

Drugim ważnym warunkiem jest obowiązek pracy ze strony matki dziecka w momencie, kiedy ojciec pobiera zasiłek tacierzyński i przebywa w Polsce, opiekując się dzieckiem. Matka dziecka w tym czasie musi pracować na minimum 75% etatu. NAV traktuje 75% etatu lub więcej jako odpowiadające pełnemu etatowi i w takim wypadku płaci 100% zasiłku tacierzyńskiego. Jeżeli matka podejmie pracę w mniejszym wymiarze godzin, NAV wypłaci zredukowane świadczenie. Na przykład jeżeli matka będzie pracować na 50% etatu, to ojciec otrzyma 50 % zasiłku tacierzyńskiego.

Ojciec dziecka ma prawo do 40 lub 50 tygodni urlopu tacierzyńskiego. W tym terminie może przebywać w Polsce i opiekować się dzieckiem. Okres 40- lub 50-tygodniowy liczony jest od rozpoczęcia siódmego tygodnia po urodzeniu dziecka. Jeżeli ojciec wybierze okres 40 tygodni, wówczas NAV wypłaci mu 100% świadczenia, a jeżeli 50 tygodni – otrzyma 80% kwoty zasiłku. Finansowo bardziej opłacalny jest okres 40-tygodniowy. Przy ciąży mnogiej okresy te wydłużają się o pięć tygodni dla 100% lub o siedem tygodni dla 80% na każde kolejne dziecko. Jeżeli zatem urodziły się bliźniaki, okres 40 tygodni wydłuża się do 45 tygodni, zaś okres 50 tygodni do 57 tygodni.

Jak już wspomniałem, ojciec może przejść na zasiłek tacierzyński od siódmego tygodnia po urodzeniu dziecka, ponieważ pierwsze sześć tygodni należy do matki. Przy ciąży mnogiej ten warunek nie musi być spełniony. W takim wypadku ojciec może przejść na urlop tacierzyński od razu po urodzeniu dzieci, a matka przez okres sześciu tygodni po urodzeniu nie musi być w pracy.

Od zasiłku tacierzyńskiego wypłacane są feriepenger w wymiarze 10,2% dochodu za okres 12 lub 15 tygodni w zależności od wybranej opcji (100% lub 80%). Przy sumowaniu sześciu miesięcy potrzebnych do wypracowania sobie odpowiedniego dochodu, dającego podstawę do zasiłku tacierzyńskiego, można brać pod uwagę dochód z zasiłku chorobowego, zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłku rehabilitacyjnego AAP. Jeżeli jednak podstawą do przyznania zasiłku tacierzyńskiego był zasiłek dla bezrobotnych lub AAP, feriepenger nie będzie się należeć.

Zasiłek tacierzyński można rozłożyć w czasie. Należy jednak rozpocząć pobieranie go po sześciu tygodniach od urodzenia potomka i pozostać na nim przez minimum sześć tygodni, wtedy dopiero można odłożyć pobieranie go do maksymalnie trzech lat. Przez wyżej wymienione sześć tygodni można łączyć pracę oraz zasiłek.

W tym artykule omówiłem kwestie, które mogą być interesujące dla osób zastanawiających się nad zasiłkiem tacierzyńskim. Jednocześnie nie przedstawiłem tutaj wszystkich wymagań, jakie ojciec powinien spełnić, aby go otrzymać, gdyż jest to temat na o wiele dłuższy tekst.

Autor: Polish Connection

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]