Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zmiana adresu w Norwegii. Dlaczego nie należy zwlekać z jej zgłoszeniem?

Zmiana adresu w Norwegii. Dlaczego nie należy zwlekać z jej zgłoszeniem?

08 sierpnia 2022

Przeprowadzasz się lub wyprowadzasz z Norwegii? Zgodnie z norweskim prawem musisz zgłosić zmianę adresu! Większość norweskich instytucji, takich jak np. Skatteetaten, Altinn, Helfo czy NAV korzysta z danych zgłoszonych w norweskim rejestrze ludności, czyli Folkeregister, by wysłać, chociażby roczne rozliczenie podatkowe, kody MinID, zwroty podatku lub inną, urzędową korespondencję. Dlatego należy pamiętać, by wszystkie dane były aktualizowane przy każdej zmianie adresu. Podpowiadamy, jak to zrobić. 

Kiedy i gdzie zgłosić zmianę adresu zamieszkania?

Nowy adres zamieszkania należy zgłosić w Folkeregisteret (Urząd Ewidencji Ludności) lub Skatteetaten (Urząd Podatkowy). Dotyczy to zarówno przeprowadzki z innego kraju do Norwegii, zmiany miejsca zamieszkania na terenie Norwegii, zmiany adresu korespondencyjnego, jak i wyjazdu z Norwegii na okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

Po dokonaniu zmian w jednej z dwóch powyższych instytucji inne norweskie urzędy zostaną o tym automatycznie powiadomione. Zmianę adresu można zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną, przez internet. Istnieje jednak pewna zależność:

  • osoby, które posiadają stały numer personalny, mogą dokonać zmiany drogą elektroniczną, logując się na stronę Skatteetaten np. za pomocą kodów MinID lub tokena bankowego BankID albo drogą tradycyjną → pisemną 
  • osoby, które posiadają tymczasowy numer personalny, mogą dokonać zmiany drogą tradycyjną na poczcie i przesłać wniosek do Skatteetaten. To samo dotyczy osób, które wyprowadzają się z Norwegii. 

UWAGA! 

  1. Jeśli przeprowadzasz się z Norwegii do innego kraju skandynawskiego (Szwecja, Dania, Finlandia), należy to zgłosić tylko w państwie, w którym planujesz zamieszkać. Zostaniesz tym samym automatycznie wyrejestrowany z Norwegii.
  1. Jeśli przeprowadzasz się z Norwegii do innego, dowolnego państwa (poza krajami skandynawskimi) musisz zgłosić w Skatteetaten, jeśli Twój pobyt poza granicami Norwegii przekroczy 6 miesięcy. Takie powiadomienie należy wysłać nie później niż na 14 dni przed planowaną przeprowadzką.

Ile czasu trwa zmiana adresu w Norwegii?

Jeśli zmieniasz miejsce zamieszkania na terenie Norwegii, możesz wysłać powiadomienie o zmianie adresu już 31 dni przed planowaną przeprowadzką, ale nie później niż 8 dni po przeprowadzce. Czas trwania zmiany adresu w Norwegii jest uzależniony od sposobu zgłoszenia. W sytuacji, gdy:

  • adres zmieniany jest drogą elektroniczną → zajmuje ok. 5 dni roboczych.
  • adres zmieniany jest drogą tradycyjną, w formie papierowej → zajmuje ok. 2 tygodni

Jakie dokumenty są niezbędne do zmiany adresu w Norwegii?

Do zgłoszenia zmiany adresu niezbędne są następujące dokumenty:

  • wniosek o zmianę adresu,
  • kopia dokumentu tożsamości lub paszportu,
  • stary i nowy adres zamieszkania.

Czy za brak aktualizacji adresu można otrzymać karę?

Norweskie urzędy nie nakładają kar za brak dopełnienia formalności związanych ze zmianą adresu zamieszkania, ale można to potraktować jako pewnego rodzaju ukaranie siebie samego. W sytuacji, gdy zgłoszony wcześniej adres jest obecnie nieaktualny, korespondencja może po prostu do Ciebie nie dotrzeć lub utknąć na poczcie. Narażasz się w ten sposób na nieprzyjemności związane z wydłużającymi się sprawami administracyjnymi i podatkowymi.

Podsumowanie

Aktualizacja adresu powinna być traktowana jako obowiązek. Nie jest skomplikowanym procesem, a pozwala na uniknięcie wielu problemów związanych z dostarczaniem urzędowej korespondencji z norweskich instytucji. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy zgłoszeniu zmiany adresu, zadzwoń na numer +48 727 05 55 lub wyślij maila na adres office@polishconnection.no. Z naszym wsparciem sprawnie i terminowo złożysz odpowiednie wnioski do odpowiednich urzędów. 

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]