Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zmiany w foreldrepenger

Zmiany w foreldrepenger

21 marca 2019

NAV postanowił wyjść naprzeciw kobietom w ciąży i wprowadził szereg zmian i ułatwień w kwestii foreldrepenger. Oto najważniejsze z nich:

1. Przyszłe matki mogą od marca starać się o zasiłek macierzyński już od 22 tygodnia ciąży, nie 26, jak do tej pory.

2. Pracujące kobiety w ciąży nie muszą już dostarczać zaświadczenia o przewidywanym terminie porodu, wystawionego przez lekarza lub położną (obowiązek ten utrzymano wobec kobiet, które nie posiadają aktualnego stosunku pracy, ale o takie zaświadczenie można się starać już w 22 tygodniu ciąży, nie, jak wcześniej, dopiero w 26).

3. Matki, które urodziły martwe dziecko, będą miały prawo do 30 dni foreldrepenger lub, jeśli nie wypracowały sobie prawa do tego świadczenia, do engangsstønad, jeśli poród nastąpi w 22 tygodniu ciąży lub później (do tej pory również w tym przypadku granica wyznaczona była na 26 tydzień).

4. Jeśli dziecko urodzi się żywe przed 22 tygodniem ciąży, kobieta będzie miała prawo do foreldrepenger lub engangsstønad, nawet jeśli dziecko umrze wkrótce po narodzinach.

5. Pracodawca nie będzie mógł wysłać do NAV inntektsopplysninger i żądać ewentualnego zwrotu wypłaconych pieniędzy wcześniej niż 4 tygodnie przed planowanym terminem porodu (jest to związane z nowym sposobem naliczenia świadczenia i ma pozwolić uniknąć konieczności wysyłania formularzy wielokrotnie).

 

Źródło: https://www.infotjenester.no/artikler/nav-forenkler-soeknad-om-foreldrepenger/

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]