Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zmiany w podatkach w 2018 roku

Zmiany w podatkach w 2018 roku

04 stycznia 2018

Zmiany w podatkach w 2018 roku

 

W budżecie Norwegii na rok 2018 znalazło się wiele punktów, dotyczących zmian w podatkach. Zmiany te dotykają szczególnie osoby pracujące poza miejscem zamieszkania, w tym Polaków.

 

Ograniczenie prawa do odpisów za zakwaterowanie i wyżywienie

Jedną z najważniejszych zmian jest ograniczenie prawa do odpisów za zakwaterowanie i wyżywienie. Osoba pracująca dla tego samego pracodawcy i mieszkająca w tej samej gminie przez okres dłuższy niż dwa lata, nie będzie już traktowana jako pendler z prawem do zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Z zastrzeżeniem, że, jeśli taka osoba zmieni pracę i przeprowadzi się do innej gminy, dwuletni okres z prawem do odpisów będzie się liczył od nowa. Co istotne, nawet po upływie dwóch lat pracodawcy nadal będą mogli zapewniać dojeżdżającym pracowników zakwaterowanie i wyżywienie według obowiązujących stawek.

Co ciekawe, ograniczenie nie dotyczy odliczania kosztów podróży – te, będzie można odliczać tak długo, jak długo będzie się jeździć do rodziny mieszkającej w innej gminie, fylke czy kraju.

Okres dwóch lat ma zacząć obowiązywać od roku 2018, tak więc osoby, będące pendlerami, zachowają uprawnienia do odpisów przez kolejne dwa lata i utracą je dopiero w 2020 roku.

 

Niższy odpis za wyżywienie

Rząd ograniczył możliwość odpisywania kosztów wyżywienia. Prawo do tej ulgi mają tylko osoby, mieszkające w miejscach bez możliwości gotowania (baraki, hotele, pensjonaty). Osoby wynajmujące mieszkania lub domy, mające dostęp do kuchni, muszą obejść się smakiem. Dodatkowo odpis był nieproporcjonalnie wysoki i został obniżony o 100 NOK w stosunku do stawek obowiązujących poprzednio.

 

Likwidacja drugiej klasy podatkowej

Rząd zrezygnował z drugiej klasy podatkowej. Powodem jest chęć aktywizacji zawodowej kobiet, zwłaszcza z rodzin imigrantów, bo to wśród nich i emerytów jest najwięcej osób korzystających z tej ulgi.

 

Opodatkowanie wynajmu mieszkania

Zmiany dotknęły również osoby oferujące krótkotrwały wynajem mieszkań, spopularyzowany w ostatnich latach przez platformy internetowe. Zniesiona została większość ograniczeń w kwestii podatków – od dochodu z okazjonalnego (krótszego niż 30 dni) wynajmu jednego lub kilku pokoi trzeba zapłacić podatek, jeśli dochody osiągnięte na tej drodze przekroczą 10 000 NOK w skali roku.

 

A co z rozliczeniem roku 2017?

Osoby, które w 2018 roku będą rozliczać się z podatku za rok 2017, nie będą jeszcze objęte nowymi przepisami. Będąc pendlerem, nadal można będzie odpisać koszty zakwaterowania i wyżywienia według normalnych stawek – 315 NOK za nocleg w hotelu/pensjonacie lub na kwaterze bez dostępu do kuchni i 205 NOK za nocleg w miejscu z możliwością przygotowania posiłku. Można także odpisać koszty podróży, przekraczające 22000 NOK (do granicy 70500 NOK) oraz skorzystać z drugiej klasy podatkowej. Osoby dopiero zaczynające pracę w Norwegii i płacące za swoje podróże, zakwaterowanie i wyżywienie, będą mogły skorzystać z ulgi 10%.

 

Więcej szczegółów w sprawie rozliczeń podatkowych i praw do ulg znajdą Państwo na stronie www.podatek.no.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]